Beta
Søket ga 287 treff.
Anette Trettebergstuen
2023-01-06 18:25:45

Sensasjonelt! Gratulerer så mye til Halvor Egner Granerud🎉

Anette Trettebergstuen
2022-12-29 14:19:34

Det er forferdelig trist å høre at Shabana Rehman har mista livet til kreft. En brennende engasjert og modig stemme har stilna altfor tidlig. Med humor, varme og brodd kom hun med viktige, ofte underfundige skråblikk på samfunnet vårt – på oss sjøl. Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn. Hun var åpen til det siste, og vi fikk følge henne inn i sjukdommen. Vi heia alle så inderlig på henne. Vi skal ta motet hennes med oss videre. Nå går alle mine varmeste...

Anette Trettebergstuen
2022-12-28 15:17:21

Gratulerer Magnus Carlsen! 🥇

Anette Trettebergstuen
2022-12-16 13:43:09

I dag har vår del av statsbudsjettet vært til debatt i Stortinget. Det er høytid!\n\nRegjeringas mål er et samfunn der alle har like muligheter – uansett hvor du bor eller hva slags bakgrunn du har.\n\nVi jobber for mindre forskjeller mellom folk, og for mer rettferdig fordeling.\n\nI Kultur- og likestillingsdepartementet jobber vi for å senke tersklene for deltakelse. Vi vil ha flere med. Vi vil at kunstnere skal ha rettigheter og vilkår på linje med alle andre arbeidsfolk.\n\nVi fører også en mer offensiv likestillingspolitikk. Alle skal ha samme muligheter, samme frihet og samme trygghet til å leve gode, selvstendige liv.\n\nDet siste...

Anette Trettebergstuen
2022-12-14 17:55:05

Barn og unge skal ikke stå utenfor det fellesskapet idretten representerer. Det er noe av det viktigste vi politikere, foreldre og ikke minst idretten selv må sørge for.

Anette Trettebergstuen
2022-12-13 15:51:23

🎺🥁Skikkelig julestemning på Lilleborg skole idag! Vi gir nå 1,5 millioner til gjenoppbygging av korpsmiljøet etter pandemien. Det er viktig for at flere unge skal finne musikkglede og samhold. Heia alle korpskids!

Anette Trettebergstuen
2022-12-12 17:01:03

Hurra!\n\nI dag sendte vi forslag om kjønnskvotering i flere bedrifter, ut på høring. \n\nLikestilling kommer ikke av seg selv💪🏼\n\nMer info om forslagene våre i kommentarfeltet👇🏼

Anette Trettebergstuen
2022-12-12 11:17:15

LIKESTILLING I NÆRINGSLIVET: Sju av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Nå foreslår regjeringen å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. \n\n– For 20 år siden hadde vi 15 prosent kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskapene, nå er det 20 prosent. Det har altså tatt hele 20 år å øke 5 prosentpoeng. Fortsetter vi i dette tempoet, kommer vi aldri i mål. Derfor trengs det mer innsats og bedre kultur for likestilling og mangfold, sier næringsminister Jan Christian Vestre.\n\n– Vi skal føre en offensiv likestillingspolitikk, blant annet fordi altfor få kvinner er representert i maktstrukturene i samfunnet. Forslagene til tiltak som vi sender på høring nå, skal bidra til et mer likestilt arbeids- og næringsliv. Det tjener vi alle på, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som presenterte forslaget på Kulturhuset i Oslo sammen med næringsministeren.\n\nLes mer her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-innfore-krav-om-kjonnsbalanse-i-styrer2/id2950843/

Anette Trettebergstuen
2022-12-06 23:40:04
Kulturrom får fire millioner kroner ekstra i førjulsgave ⋆ Kontekst

Minsker gapet mellom en stadig økende søknadssum og hva som blir betalt ut. – Vi krysser fingrene for at det kommer enda mer neste år.

Anette Trettebergstuen
2022-12-05 22:13:03
Photos from Kultur- og likestillingsdepartementet - Norge's post
Anette Trettebergstuen
2022-12-05 15:46:56

I DAG GIKK GONG-GONGEN FOR ET ENKLERE FRIVILLIG LIV! 🎉\n• Tilskudd.no er en ny nettside som samler statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor\n• Frivilligheten sparer tid på å lete etter ordninger og dyrebar tid kan heller brukes på aktivitet\n• Søknadsprosessen blir enklere og mer oversiktlig \n• Tilskudd.no - https://tilskudd.dfo.no/\n\nPå selveste Frivillighetens dag fikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen æren av å erklære den nye nettsiden for åpnet. Nettsiden tilskudd.no er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ \n\n📸CF Salicath / Frivillighet Norge

Anette Trettebergstuen
2022-12-03 14:17:21

Vi bygger kunstnerøkonomien lag på lag. Bak ethvert arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler strømregninger og gjør sitt for å få endene til å møtes. \n\nVi skal sikre at kunst- og kulturarbeidere får skikkelig betalt for den jobben de gjør. 💰\n\nNå knepper vi til enda et hakk og utvikler felles prinsipper for rimelig betaling av kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling innenfor alle felt. \n\nResultatet fra arbeidsgruppa som skal utvikle dette, ledes av LO - og blir førende for offentlige tilskuddsmottakere. 💪

Anette Trettebergstuen
2022-12-03 11:25:42

I dag er det FN-dagen for personer med funksjonsnedsettelse. Vi vet at folk med funksjonsnedsettelser opplever diskriminering og ekskludering på mange områder, blant annet i utdanning, i arbeidslivet og i fritidsaktiviteter. Vi må gjøre rettighetene deres mer kjent, og med dette tar regjeringa et stort og viktig skritt på veien mot å gjøre CRPD-konvensjonen til norsk lov. Det er på tide!

Anette Trettebergstuen
2022-11-26 13:00:47

✅ Uten frivilligheten stopper Norge! Derfor sørger vi i regjeringa nå for at det gis best mulig vilkår for å drive med viktig og meningsfull aktivitet i hele landet. Heia frivilligheten👏👏

Anette Trettebergstuen
2022-11-24 22:23:09

Regjeringen har ikke tenkt å forby hverken bønn eller samtaler mellom barn og foreldre, ei heller at foreldre er skeptiske og holder igjen om små unger ønske om å bytte kjønn. Det vi ønsker, er å forby konverteringsterapi. Altså aktive forsøk på å gjøre skeive folk streite. Det verserer mange usannheter om lovforslaget våret der ute. At Aftenposten i denne uken slang seg på, og tydeligvis ikke har lest forslaget, er svært beklagelig. \n\n

Anette Trettebergstuen
2022-11-20 22:03:36

For en thriller! Gratulerer med EM-gull til håndballjentene! 🎉

Anette Trettebergstuen
2022-11-19 12:33:56

Gratulerer med dagen alle menn! 🎉 \n\nSom samfunn blir vi rikere og bedre av å løfte og hjelpe hverandre. Det skal vi selvsagt også gjøre for menn. Derfor trenger vi også en mannsdag, slik vi har en kvinnedag. Også må vi hver dag jobbe for å løfte hverandre. Ingen er fri før alle er fri - gratulerer med dagen!

Anette Trettebergstuen
2022-11-17 09:30:36

En deilig overskrift! \n\n⛔️ Vi fortsetter å forsterke lovene for arbeidslivet! \n\n🎭 I praksis betyr det at en lang rekke selvstendig næringsdrivende nå kan bli fast ansatt. Skuespillere, musikere, teknikere i private teatre, dirigenter og instruktører i frivilligheten osv. Enorme endringer for tusenvis av kulturfolk rett og slett. \n\n🦺 Hvis man er arbeidstaker, må man også bli regnet som det, og få sikret retten til syke- penger, pensjonsopptjening, stillingsvern og ferie. En goooooood start i dagens lovforslag! \n\nKulturfolk er arbeidsfolk! 💪

Anette Trettebergstuen
2022-11-11 16:06:52

Big Tech, kunstere og idrettsglede - uansett funksjonsevne!\n\nDet var overskriftene for en bra dag i Trondheim i går. \n\n📱Starta dagen med å åpne NxtMedia, og snakke om big tek - og hva vi i Norge og Norden nå gjør sammen med nettgigantene der ute, for å sikre ytringsfrihet, norsk kultur- og mediemangfold, og demokrati. \n\n🎨Så var jeg innom landsmøtet til Creo - forbundet for kunst og kultur. Takk for at dere jobber med å løfte arbeidsvilkår og rettigheter for kunstnerne. Jeg innleda for landsmøtet om regjeringas politikk på både kunst og kultur, der blant annet rettferdige vilkår for kunstnerne er...

Anette Trettebergstuen
2022-11-11 16:06:52

Big Tech, kunstere og idrettsglede - uansett funksjonsevne!\n\nDet var overskriftene for en bra dag i Trondheim i går. \n\n📱Starta dagen med å åpne NxtMedia, og snakke om big tek - og hva vi i Norge og Norden nå gjør sammen med nettgigantene der ute, for å sikre ytringsfrihet, norsk kultur- og mediemangfold, og demokrati. \n\n🎨Så var jeg innom landsmøtet til Creo - forbundet for kunst og kultur. Takk for at dere jobber med å løfte arbeidsvilkår og rettigheter for kunstnerne. Jeg innleda for landsmøtet om regjeringas politikk på både kunst og kultur, der blant annet rettferdige vilkår for kunstnerne er...

Laster...
Laster...