Beta
Søket ga 686 treff.

I kveld kl 24.00 er fristen for å komme med skriftlige innspill på FrPs representantforslag om å regulere og begrense krafteksporten på bakgrunn av beredskapshensyn og prisdannelsen. Innspillene som kommer inn vil gå til hele Energi- og miljøkomiteen.\n\nFrPs forslag ble fremmet allerede i oktober/november med ønske om hastebehandling pga de skyhøye prisene som var allerede da, men det blir først behandlet i komiteen nå.\n\nVi fikk vedtatt en skriftlig høring i siste liten i komitemøtet forrige uke, med kort frist, så det er ikke mye tid å skrive altfor mye på. \nMen hvis man har anledning, så bør både organisasjoner og...

Strømprisene er over 2 kr/kwt igjen for hele dagen, med en spinnvill topp på 6 kr/kwt på morgenen, og verre ser det dessverre ut til å bli.\n\nJeg og FrP forsøker så godt vi kan å få regjeringen til å forstå at folk, næringsliv, frivilligheten og idrettslag må hjelpes! \nVi utfordrer dem med spørsmål, i spørretimen, med representantforslag og mer, men det sitter langt inne hos dem å gjøre noe. \n\nStrømstøtten for husholdninger stopper snart, når mars måned er over. Vil støtten bli forlenget? Vil næringslivet inkluderes, eller skal vi se på at bedrifter med livets rett, går over ende. Må...

Årsmøtet i Agder FrP er godt i gang. En stor og god gjeng med engasjerte og hyggelige medlemmer er på plass, og vi er kommet til hilsningstale fra sentralstyret ved Sylvi Listhaug 😀 ser fram til en hyggelig dag med gode debatter i Kristiansand hvor god og framtidsrettet politikk diskuteres og besluttes!\n\nNoe av det viktigste for å få vedtatt Frps gode politikk er gjennomslagskraft! Gjennomslagskraft får vi ved at mange og engasjerte medlemmer på alle nivåer drar i samme retning og framstår som gode ambassadører for partiet og politikken vår som er det beste for landet og befolkningen! 😀 derfor...

Frp har advart mot hodeløs og kostbar klimapolitikk med symbolpolitikk som elektrifisering av sokkelen, skyhøye CO2 avgift og mer i lang tid.\nLenge har klimapolitikken trumfet fornuftig energipolitikk og forsyningssikkerhet i både Norge og Europa.\n\nEuropa bråvåknet forrige uke, og må snu seg rundt så fort som mulig innen energifeltet, og kaste av seg den svindyre klimapolitikken som befolkningen og næringslivet må betale for. \n\nJeg spurte klima og miljøministeren, men han var i Nairobi så næringsministeren svarte, om regjeringen ville ta innover seg verdens realiteter og framover føre en mer fornuftig klima og energipolitikk, hvor kostbar symbolpolitikk som elektrifisering av sokkelen skal...

Jeg stilte spørsmål for noen uker siden til regjeringen om de ville forlenge strømstøtteordningen for husholdninger utover kun utløpet av mars som så langt er vedtatt. \n\nJeg fikk ingen avklaring på det, bare at regjeringen skulle følge situasjonen tett, meget tett, og vurdere tiltak fortløpende. \n\nMed bakgrunn i den siste ukens meningsløse krig i Ukraina og påfølgende problemer for energimarkedene, så er spørsmålet enda mer brennaktuelt. Jeg har derfor på nytt spurt Olje og Energiministeren om de kan avklare og bekrefte om strømstøtteordningen vil fortsette så lenge de skyhøye strømprisene varer. Regjeringen burde avklart dette selv for lenge siden, men...

Det foregår en oppvåkning og en realitetsorientering i Europa nå, langt på overtid!\n\nEuropas myke diplomati og handel som løsning på alt, kombinert med naiv og hodeløs energipolitikk, ingen fokus på forsyningssikkerhet og kronisk underfinansiering av hjemlige forsvar, har etterlatt Europa i en utsatt posisjon. \n\nRusslands angrep på Ukraina har brått fått politikerne til å forstå at det er fornuftig å ha beredskap, ha fokus på forsyningssikkerhet, ha forsvarsevne til å forsvare eget land, og at det er smart og viktig å forberede seg på uår. Disse erkjennelsene er på høy tid!\n\nInnen energifeltet har Europa de siste årene lagt ned velfungerende...

Endelig begynner dette å gå opp for folk og aviskommentatorer! Beredskapstankegang må på plass, og fornuftig politikk som tar for seg realpolitiske forhold, og geopolitikk må implementeres!\n\nJeg har talt om beredskap, medisiner, matforsyning, helseberedskap og et skikkelig forsvar siden jeg ble politisk aktiv.\nPolitikere, pressen og de fleste andre har ment at vi kunne få tak i alt vi trenger via internasjonal handel, i enhver situasjon, men det er skremmende naivt!\n\nVerden er ikke bare regnbuer og hygge, kriser og uår forekommer, og de må vi forberede oss på!\n\nNorge har forsømt beredskap, forsvarsevne og det å forberede oss på vanskelige tider, i...

Den meningsløse krigen fortsetter i Ukraina, \nTriste bilder av tap av liv og ødeleggelser i Ukraina ruller over skjermen. \n\nUkraina har vist en enorm vilje og styrke til å stå imot overmakten, og Russland virker å ha møtt større motstand enn forventet. Selv om Russlands ledelse klarer å erobre Ukraina, så vil ikke folket akseptere dette. Folket tar ikke imot dem som frigjørere som Putin påstår, men derimot som okkupanter, som de snarest mulig vil kaste ut. Det virker ikke å være noen gode utveier for en videre framrykking i landet, og Putin bør snarest mulig også innse dette og...

Nå skjer akkurat det jeg har fryktet i lang tid - prisene går til himmels pga. av vår tette tilknytning til et Europa som har ført og fører en hodeløs energi- og klimapolitikk.\n\nUkraina og Russland konflikten kan medføre manko på gassleveranser til et Europa som har stilt seg selv i en elendig posisjon energimessig. Videre knapphet på gass vil gi enda høyere priser og mest sannsynlig ønsker fra EU om økning av strømeksporten fra Norge. Jeg spurte regjeringen om de hadde gjort noen risikovurdering og utarbeidet beredskapsplaner for en slik situasjon, men svaret jeg fikk tilsa at det hadde man...

Startet dagen 04.30 for å komme meg til Karmøy for medlemskveld og møter med næringslivet.\n\nI kveld arrangerer Karmøy FrP medlemsmøte med meg hvor jeg skal snakke om energipolitikk og annet fra kl 19 på Gamle Brannstasjonen, Karmsundgaten 5-7, Kopervik. Velkommen skal dere være hvis dere er i traktene ! :)\n\n \n\nFør den tid skal jeg ha møte med Espira private barnehager som er hardt rammet av de skyhøye strømprisene, og som ikke faller inn under noen støtteordninger. Regjeringens aversjon og misnøye med private initiativ som leverer gode tjenester, hjelper jo heller ikke på situasjonen.\n\n \n\nDeretter møter jeg Norsk Hydro for...

Jeg har hatt et meget konstruktivt og hyggelig besøk hos Elkem i Kristiansand i dag, fått omvisning på anlegget og diskutert energipolitikk og næringsutvikling med Administrerende Direktør i Elkem Helge Aasen, Elkem Karbon sjef i Kristiansand Odd Olsen og tillitsvalgt Terje Andre Hansen.\n\nAlle tre er meget bekymret for dagens situasjon og utvikling, som de fleste andre som driver næringsvirksomhet i Norge er for tiden. \nDagens strømpriser er ødeleggende, og energi- og klimapolitikken som føres og ønskes av de andre partier, vil gjøre dette enda verre framover! \n\nLandet vårt behøver en kraftig kursendring i energipolitikken, som tar innover seg det faktum...

Det er urolige tider vi lever i med en urovekkende utvikling i Ukraina. \n\nJeg fryktet denne utviklingen noen uker tilbake, og spurte derfor regjeringen om de hadde noen plan for hva de skulle gjøre hvis denne konflikten utviklet seg videre og Russland brukte gass til å lamme et Europa som har satt seg selv i en elendig posisjon energimessig og forsyningsmessig. \n\nSvaret jeg fikk var et "ikke svar", og jeg tolker det slik at det ikke er gjort noen analyser om hva som kan skje hvis denne krisen utvikler seg, og at det ikke finnes noen gode beredskapsplaner for forskjellige...

Støre og Vedum, ikke øk elavgiften igjen fra april av, fortsett med lav sats ut året og hold den der så lenge prisene er høye. \n\nNår Statnetts del av nettleien går ned med 5 øre pr kwt, men samtidig økes el avgiften med 8 øre pr kwt, så er vi like langt, eller faktisk enda verre stillt.\n\nStaten håver inn enorme olje og gass inntekter på 4-5 milliarder om dagen fra eksport av olje og gass, staten behøver ikke utarme befolkningen og næringslivet ved å hente titalls milliarder til fra befolkningens lommer!\n\nStøre og Vedum - Reduser eller kutt mva og kutt...

Signalene som kommer fra regjeringen om krafteksporten er like lite konkrete og like veikt som fryktet.\n\nRegjeringen skal snakke med england og tyskland om utenlandskablene, men ikke reforhandle. \nHva er da poenget? Hva hjelper det å kun snakke med dem, vi behøver endringer!\n\nMinisteren og statssekretæren presiserer at "regjeringen ikke har planer om å komme med krav eller reforhandle avtalene".\nSeriøst? Har de virkelig ikke forstått noen ting av vinterens strømpriskrise, skal de la det skje igjen uten å gjøre noe? \n\nHandlekraft finnes tydeligvis heller ikke når man leser hva regjeringen sier om når samtalene i det hele tatt skal skje:\n\n"Foreløpig har Norge...

Dette intervjuet her med Støre er beint ut deprimerende. Han forstår ikke alvoret i situasjonen landet, befolkningen, næringslivet og resten er i nå, med:\n\n-Skyhøye strømpriser\n-Skyhøye drivstoffpriser\n-Økte skatter og avgifter\n-Økte matvarepriser\n-Generelt økte prisnivåer over hele linjen\n\nStøre forstår ikke at det som foregår nå er en massiv overføring av verdier fra befolkningen, næringslivet, frivillige, idretten og mer , til staten. \nFolk ruineres, mens staten flommer over av penger, og så forstår ikke Støre at dette ikke går. \nHan mener regjeringen gir mye, og hvis de dekker mer av strømprisene, så vil folk sløse med strømmen....\n\nHvilken verden er det Statsministeren lever i??\n\nFolk har...

Deltok i paneldebatt hos Energi Norge og Distriktsenergi tidligere i dag. Debattens tema var dagens strømpriser, det grønne skiftet, samt energi- og klimapolitikk framover. \n\nDe andre partiene er fremdeles opptatt av mest mulig klimatiltak og prioritering av mest mulig penger til klimafeltet, uansett om det gir effekt eller ei, det er er førsteprioritet for de alle! \n\nDessverre kommer det å frakoble oss fra det dysfunksjonelle europeiske markedet og sikring av lav pris for befolkningen og næringslivet på kort og lengre sikt, lengre nede på listen for disse partiene.\n\nSom ventet var jeg ganske alene i panelet om å mene at vi...

Nye analyser viser at utvekslingskablene brukes så og si kun til eksport, og vil gjøre det de neste 10 til 20 år. \n\nDette vil fullstendig ødelegge landet vårt hvis ikke det tas grep. \n\nVi kan ikke leve med dagens priser, verken befolkningen, næringslivet, frivilligheten eller idretten. \nNorge er et land hvor rimelig kraft er en forutsetning for å leve og virke, og dette skusles vekk nå. \n\nRegjeringen har endelig sagt at de skal snakke med utenlandspartnerene våre om kablene. Men det er ikke nok! De kan ikke bare snakke, de må i KLARE ORDELAG fortelle Tyskland, England og flere at...

Når mars måned er omme, så stopper regjeringens strømstøtteordning. Jeg krever svar fra statsråden nå på om regjeringen vil videreføre strømstøtteordningen hvis prisene fortsatt er høye, eller om de stopper ordningen etter mars! \n\nSelv om strømstøtteordningen ikke er god nok, så er den bedre enn ingenting, og regjeringen bør forstå at ordningen som et minimum må videreføres hvis prisene fortsatt er høye i April. Vi får et svar på om regjeringen forstår dette når vi ser hva ministeren svarer.\n\nhttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=88085

Alt øker i pris for tiden, noe pga markedet, knapphet på ressurser og høyere priser globalt, annet pga regjeringen har økt skattene og avgiftene. \n\nMatvarer blir dyrere\nStrøm er rekorddyr\nDrivstoff er rekorddyr\nTrevarer og mye mer er rekorddyrt\n\nSnart kommer lønnsoppgjøret, og flere fagforeninger krever økt kjøpekraft, noe som er forståelig. Staten vil ikke ha noe problem å betale for dette, men privat næringsliv som har vært stengt ned, eller tjent mindre pga pandemi og nå de skyhøye kostnadene, vil derimot slite.\n\nFrP foreslår derfor at staten stiller opp ved kutt av skatter og avgifter, og lar ideologiske briller være nettopp det, meningsløse ideologiske...

Hvem vil investere i et land hvor strømprisene seksdobles over natten, spør administerende direktør hos Glencore i Kristiansand i FVN artikkelen. \n\nEt meget betimelig spørsmål som regjeringen må både svare på og forstå. Bedriften direktøren leder, fikk en ekstraregning på strømmen på over 100 millioner kroner i 2021, og får skyhøye regninger også i 2022. Fortsetter dette over lengre tid, så stopper ikke bare utviklingen av selskapet, men hele selskapet og hundrevis av arbeidsplasser står i fare!\n\nDet virker som så og si alle i Norge forstår at dagens skyhøye strømpriser er direkte ødeleggende for landet vårt, for befolkningen, for næringslivet,...

Laster...
Laster...