Beta
Søket ga 686 treff.

Følg vår livesending

I dag klokken halv tre vil det holdes en konferanse om høye drivstoff- og strømpriser på Stortinget. Til stede vil det være stortingsrepresentanter, samt ledere for organisasjoner og bedrifter i næringslivet.\n\nNå haster det med å løse denne krisen, og det må vi gjøre sammen med næringslivet som virkelig kjenner det på kroppen hver eneste dag.\n\nVel møtt!

Ukrainas president taler til Stortinget i dag kl.14.00. En meget viktig tale og vitnesbyrd fra en presset president som styrer over et land som er utsatt for en meningsløs aggregasjon og krig i vårt kjære Europa. Det blir interessant og mest sannsynlig vondt å høre hva presidenten forteller fra situasjonen, men ufattelig viktig å høre hvordan Norge kan bidra til å hjelpe på situasjonen slik at krigen tar slutt fortest mulig! Jeg håper vi finner gode måter å hjelpe på som deeskalerer situasjonen og får slutt på den meningsløse krigen!🇺🇦 🇳🇴\n\nDette betyr samtidig at næringslivskonferansen FrP arrangerer på Stortinget for...

Avholder kurs om energipolitikk på nett nå og fram til seks halv syv, bare å delta via teamslink hvis man vil :-) \n\n

Senterpartiet er plutselig mot elektrifisering av sokkelen - Det er bra, det støtter vi! Kostbar symbolpolitikk hvor eneste resultat at skattepengene ødsles og strømmen blir dyrere for folk og næringsliv, det er FrP imot. Kjempebra at SP også sier de er imot dette.\n\nDet som er enda bedre og kjempebra timing i så måte er at debatten om vårt representantforslag om å stoppe elektrifiseringen av sokkelen som klimatiltak går i Stortingssalen i dag, og skal mest sannsynlig voteres over i dag.\n \nMed SP sin nye linje, så kommer jo de garantert til å stemme for vårt forslag i dag! \n\nEller er...

Magasinfyllingsgraden på Østlandet er nesten på minimumsnivå men krafteksporten pågår fremdeles for fullt!\n\nHva skjer hvis det blir en tørr vår, sommer og høst? Hvordan blir prisene da neste vinter? \nHvorfor er det ingen tiltak hos Regjeringen? Hvorfor tar ikke regjeringen kontakt med EU og England umiddelbart og begrenser krafteksporten? Magasinene våre er på minimumsnivå, da kan ikke vi eksportere for fullt! \nDenne mangelen på alvorsforståelse og handlekraft fra regjeringen ødelegger for næringslivet og husholdningsøkonomien. \n\nI linken er det skriftlige spørsmålet sendt til ministeren der jeg spør om disse tingene og om det finnes noen som helst beredskapsplaner her, eller om...

Finansministeren og SP har gjemt seg så godt de kan etter de kom i regjering. De deltar ikke i debatter, og virker definitivt ikke engang å være med i kampen for reduserte priser på strøm og drivstoff som de ropte så høyt om i valgkampen. Fremst i kampen for folk flest, med reduserte strøm- og drivstoffpriser, står FrP, dessverre altfor alene. Vi krevde derfor svar fra Vedum på Stortinget, han kan ikke gjemme seg unna da. Dessverre fikk vi ingen gode svar, og ingen tegn på at tiltak er på vei, men vi skal fortsette å kreve svar fra Vedum...

Jeg har laget et spørsmål til næringsministeren som oppvarming til neste ukes næringskonferanse om de høye strøm- og drivstoffprisene, som FrP arrangerer på Stortinget.\n\nSpørsmålet mitt berører en av grunnforståelsene av norsk næringsliv, konkurransefortrinn og hvilke forutsetninger som bør være tilstede for vekst og velstand. Jeg er spent på å høre om regjeringen og næringsministeren virkelig forstår dette. \n\nI tillegg så gjør dette spørsmålet at ministeren innkalles til Stortinget på onsdag, og er tilstede på Stortinget når vi skal ha konferanse, siden han må komme på Stortinget for å besvare spørsmålet. Så ingen gode grunner til å ikke delta på konferansen...

Alle partier ønsker et grønt skifte, alle ønsker mer kraft, men de har ingen plan for hvordan det skal komme! \nBehovet for kraft øker, spesielt med elektrifiseringen og alle klimatiltakene som de andre partiene ønsker. Problemet er at tåkeprat og ønsketenkning dessverre ikke driver kraftverk, hvor dagens regjering da hadde produsert nok kraft til hele Europa alene... \n\nFremskrittspartiet har mer kraft enn andre, for vi har ikke tatt til orde for å elektrifisere norsk sokkel, og vi har ei heller tatt til orde for andre kraftkrevende symbolske klimatiltak. Dette betyr mer muligheter for industriutvikling, for kraftkrevende næring, for arbeidsplasser, og...

Akkurat holdt kurs/medlemskveld hos Drammen FrP om energi og miljøpolitikk. Godt oppmøte og engasjert ,kompetent forsamling lover godt foran neste års kommunevalg.\n\nEnergi og miljøpolitikk er viktig både lokalt og nasjonalt, og her har frp den beste politikken for landet, det må vi få fram og ta eierskap på. Både vi på Stortinget, men også medlemmer fra alle lokallag og fylkeslag er viktig for at vi skal lykkes.\n\nFrp skal ha sakseierskap på energifeltet!

Norge har allerede vært igjennom et grønt skifte i kraftproduksjonen vår, med ren fornybar vannkraft bygget ut de siste 100 år! \n\nVi er blant de beste land i verden på fornybar andel i vår energimiks, og vår oljeproduksjon er blant den reneste i verden!\n\nDa blir det både meningsløst og vanvittig kostbart å stille ekstra høye krav til oss selv, og oljeindustrien, som tvinger industrien til kostbar symbolpolitikk som elektrifisering av sokkelen for å nå politiker kravene. Slik politikk kutter definitivt ikke mye klimautslipp per krone, noe man skulle tro de som ropte klimakrise hele tiden var opptatt av. \n\nFrP tar...

Jeg inviterte ledere fra distriktsrådet for HV08 - Agder og Rogaland til Stortinget for å informere om hvordan tilstanden i Forsvaret og Heimevernet i landsdelen virkelig er.\n\nForsvarsevne, beredskap og beskyttelse av befolkning, objekter og infrastruktur er og har alltid vært viktig, men det har dessverre blitt nedprioritert av altfor mange partier og politikere altfor lenge. \nStatusrapporten fra distriktsrådet var urovekkende på flere områder, og viser at vi har en stor jobb foran oss for å forbedre forsvarsevne, beredskap og mer. \n\nEtter 2025 står for eksempel Agder uten fast militær tilstedeværelse hvis flyttingen av luftforsvarets skolesenter fra Kjevik gjennomføres som besluttet...

Vi arrangerer næringskonferanse neste uke for å få fram hvor alvorlig situasjonen som deler av næringslivet står i nå er. \n\nAlvoret virker ikke å ha gått opp for Regjeringen eller Stortinget, og derfor stiller vi talerstol til rådighet for næringslivet på Stortinget! Flere næringslivsledere, ledere av organisasjoner, samfunnsdebattanter, investorer, stortingsrepresentanter og andre er bekreftet kommer. Alle relevante statsråder er også invitert, og i dag fikk også næringsministeren invitasjonen servert av meg direkte i Stortingssalen. \n\nHan svarte ikke på utfordringen direkte i meningsutvekslingen, men lovde meg i etterkant at han skulle sjekke kalender og komme tilbake til meg. Jeg håper ministrene...

Da er vi i gang - Vedum må svare for seg ang skyhøye drivstoffpriser, strøm og mer. \n\n

Vedum og Støre sniker seg unna alle debatter om de skyhøye strømprisene, skyhøye drivstoffprisene, økte skatter og avgifter og stigende matvarepriser, men Vedum klarer ikke snike seg unna i dag!\n\nFrP kaller Finansministeren inn på teppet for å svare på 13 spørsmål om de skyhøye strøm- og drivstoffprisene. Det vil bli flere timer med spørsmål for Vedum å besvare, så her vil ikke det å vri seg unna og prøve å le seg vekk, virke!\n\nMinistrene kan gjemme seg fra pressen og fra vanskelige spørsmål, men ikke fra Stortinget, så da gjør selvfølgelig FrP jobben som opposisjonsparti og krever ministeren på banen!\n\nSe...

Regjeringens støtteparti SVs ved finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski gikk i januar ut i media og mente at skattene og avgiftene måtte økes slik at Staten kunne få inn igjen de milliardene som hadde blitt gitt i koronastøtte mens pandemien stengte ned samfunnet. Det å kreve at staten skal hente inn hver eneste krone fra en befolkning og næringsliv som slet, tilbake til en styrtrik stat for noe som staten beordret befolkningen og næringslivet til å gjøre, er jo spesielt nok, men det er vel god sosialist politikk..... \n\nJeg spurte regjeringen om det er det vi opplever nå, at staten...

FrP kjemper for pensjonistene, og har dessverre altfor lenge vært det eneste partiet som har gjort det. Pensjonistene trenger et godt "lønnsoppgjør" med pensjonsreguleringen framover. I likhet med alle andre må pensjonistene også betale den høye prisstigningen på strøm, bensin, mat og andre varer og tjenester, og det fra altfor lave pensjoner. FrP skal fortsatt kjempe pensjonistenes sak framover, og jobbe for at minimums pensjon er på nivå med EUs fattigdomsgrense eller mer!

Jeg har stilt spørsmål om transport og entreprenørbransjen til Finansminister Vedum, samme mann som leder partiet som ikke skulle sitte i regjering hvis drivstoffprisene gikk over 20 kr literen, og som var i harnisk når prisene lå på 17 kr literen. Det er priser vi bare kan drømme om nå!\n\nDe økte drivstoffprisene spiser opp hele overskuddet og mer til hos mange i bransjen. For å kompensere har flere måttet legge på et energiledd for å kompensere for de økte prisene. Tilbakemeldingen fra bransjen er at de som er minst fleksibel og imøtekommende her, er statlige og offentlige kunder...\nRegjeringens økning av...

Norske kystfiskere sliter stort, kystkulturen, matberedskap og ikke minst sysselsetting og verdiskaping står i fare! Prisen fiskerne må betale for drivstoff har mangedoblet seg på få år i stor grad på grunn av skyhøye norske avgifter, særavgifter, høye CO2 avgifter, og nå sist veldig høy oljepris. I tillegg stilles vanskelige og meningsløse krav til momsrefusjon og annen kompensasjon og refusjon, hvor staten som flommer over av penger, krever at fiskerne skal legge ut for staten i opptil 18 måneder, før utgifter refunderes. Det er ikke lett for fiskere som i dag kan tape penger på å være ute og fiske...

Næringslivet og befolkningen sliter! Rop om varsko har vært der lenge, men Regjeringen og Stortinget lytter ikke! \n\nFrP mener næringslivets utfordringer ikke kommer godt nok fram i media, og at alvoret i situasjonen ikke virker å ha nådd inn hos alle partier i Regjeringen, eller på Stortinget!\n\nVi tar derfor initiativ til å arrangere en konferanse på Stortinget, hvor flere næringslivsaktører, politiske partier og pressen inviteres. Målsetningen med konferansen er å belyse alvoret i situasjonen næringslivet står i over hele landet. Få fram utfordringene bransjene har, konsekvensene det kan medføre, og hvilke tiltak som bør gjøres for å avhjelpe situasjonen.\n\n-Norge og...

Laster...
Laster...