Beta
Søket ga 514 treff.
Kari Henriksen
2023-11-10 22:42:16

I dag har fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft lagt frem et stramt budsjett for 2024 for fylkesutvalget hvor Even, Kai Steffen og Gro møtte.\n\n🌹 Heldigvis får Ap gjennomslag for at viktige levekårsprosjekter som får flere gjennom skolen og inn i arbeidslivet prioritert - både Jobbskolen, Lindesneslosen, Venneslabrua og Leida er gode eksempler! \n\n〽️ Klimatiltak som kutter utslipp prioriteres også. Vi skal ikke bare nå Agder sine mål, men vi skal bidra til å kutte 55% nasjonalt. \n\n🤓 Nå skal vi gå ned i detaljene og forberede oss før vi legger frem våre forslag.\n\n🏞 Fylkesutvalget behandlet også en reguleringsplan i Farsund hvor vi fikk viktig gjennomslag; flertallet verner strandsonen! \n\n👨‍🍳👩‍🔧 Og vi har bedt om en egen sak på hvordan vi kan sikre flyktninger som kommer til Norge god integrering, mulighet for å komme ut i arbeidslivet og styrke norskopplæringen.

Kari Henriksen
2023-11-08 08:49:18

Kjekt å møte våre folk i kommunalkomiteen når dei er på besøk i Agder og Setesdal. Lene Vågslid Terje Sørvik og Rune Støstad🌹🌹\nTema var distriktsutvikling, bosetting, flyktninger, integrering og bærekraftig hyttebygging i nabolaget til Europas sørligste villreinstamme 🌿Runar Granheim Inger Lise Lund Stulien Hans Blattmann

Kari Henriksen
2023-11-07 11:04:45

🌹 travel og viktig dag på jobben. #høringhabilitet #stortinget

Kari Henriksen
2023-11-05 12:01:37
Geir Håvard kan ikke gå, men jobber fulltid på fabrikk
Kari Henriksen
2023-11-05 11:51:15

🪡🧵Tok fram gamle kunster. Hadde ikke sort garn for hånden, men nå varer strømpebuksa en mnd eller så lenger. (I følge min gamle bestemor er søndags gjort mandags ugjort, men tror ikke det gjelder). God søndag!

Kari Henriksen
2023-11-01 23:14:12

Jo, da. Vinteren er kommet.

Kari Henriksen
2023-10-27 07:56:54

I går møtte Solveig og Marit i hovedutvalg for næring, kultur og miljø hvor de behandlet følgende saker:\n\n🌹Innspill til regjeringens arbeid med grønt industriløft og oppdatering av forvaltningsplaner for norske havområder\n🌹delt ut midler til kystkultur\n🌹Solveig skal sitte i jury for å dele ut fylkeskulturprisen

Kari Henriksen
2023-10-27 07:54:25
Photos from Fylkestingsgruppa til Agder Arbeiderparti's post
Kari Henriksen
2023-10-18 11:44:56

❤️ hjerte mitt banker for familien og venner til Torjus Seland. \n❤️ tanker og takk går til letemannskaper, politi, forsvar og frivillige og alle som har bistått i arbeidet med å finne han.

Kari Henriksen
2023-10-12 16:25:22

🌹 Sånn kan det gå. Heidi møtte i samme sal som meg, 20 år etter min debut, og vi var begge på samme alder. Hun har altså funnet et bilde av meg fra den tida. Briller med solbrille effekt var populært på den tida! Lykke til, Heidi!

Kari Henriksen
2023-10-10 13:46:19

Plass til alle.

Kari Henriksen
2023-10-09 10:57:57

På dine trakter i dag. Lars Helge

Kari Henriksen
2023-10-09 09:11:54

🌹 Over vårt land står sola opp i byer og bygder der freden og roen skinner i motlyset en mandags morgen. \n🌹 Takknemlighet for det skinner som sola i soloppgangen i meg. Men desto større er vår forpliktelse til å se ut over våre egne grenser og forstå verden utenfor oss. Mange land er rammet mye hardere enn oss av dyrtid og kriser, kriger og forfølgelse, drap og tortur. \n🌹Ufrie mennesker er den største trusselen mot fred og demokrati. Det angår også oss.

Kari Henriksen
2023-10-09 07:38:37

😢 lysene tennes for fred i verden. Grusomme ting skjer i Israel nå. Hamas aksjoner fordømmes. Drap på sivile og ren terroraksjon fører til mer lidelse og død. Også for palestinere. Israels manglende vilje til sameksistens og måten de har undertrykket og neglisjert det palestinske folks liv og eksistens over år, kan heller ikke forsvares. Det er feil. Det palestinske folk trenger en politisk ledelse som kan ta vare på dem og trygge dem. Og Israels ekstreme regjering må endre sin politikk. Men først av alt må de ansvarlige sette en stoppet for død og fordervelse.

Kari Henriksen
2023-10-07 12:56:44

L💪🏼 dugnad. Ljosland 1041 - folk med kjennskap og vennskap til Ljosland.

Kari Henriksen
2023-10-07 07:07:10

🌹 Mitt svar til Bernander om likestilling.\n🌹Likestilling kommer ikke av seg selv. Det er ingen tilfeldigheter her. Det krever hardt arbeid.

Kari Henriksen
2023-10-06 10:40:44

🌹 Dagen i dag. Et nytt budsjett legges fram, med en tydelig retning: omfordeling, fellesskap og klima. Man må skape for å dele, men også dele for å skape sa Trygve i talen sin. Det er helt rett.\nBarnehageprisene og Sfo blir tilgjengelig for alle. Et budsjett for folk, trygghet og framtida.

Kari Henriksen
2023-10-05 13:57:20

Jeg stiller meg i gratulantenes rekker! Stort 🎉🎺 og vel fortjent.

Kari Henriksen
2023-10-05 10:33:18

Høyrestrategi: ikke ta ansvar for det du faktisk har ansvar for. Skyld på andre. Ikke kledelig.

Kari Henriksen
2023-10-04 23:03:38

Veldig bra!

Laster...
Laster...