Beta
Søket ga 3794 treff.
De Grønne
2023-08-28 21:00:14

Hjelpe, ikke straffe. Vi vil gi kommunene frihet til å innføre lokale rusreformer. #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-28 20:56:54

@pcgjetrang @eivindtraedal Først og fremst vil vi gjennomføre de løsningene vi vet når klimamålene våre https://t.co/qxv1V2XXT9. Og så vil vi sette av mer ressurser til klimatilpasning https://t.co/71jBh8HNdt

De Grønne
2023-08-28 20:49:33

Vi vil bekjempe fattigdom med en garantert minsteinntekt https://t.co/iKAABsWLsZ #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-17 23:15:52

Bruk stemmeretten din! Stem for miljø, solidaritet og grønt næringsliv – Stem MDG 💚

De Grønne
2023-08-17 23:08:53

Vi vil gi en garantert ubyråkratisk minsteinntenkt til de som trenger det mest. https://t.co/iKAABsWLsZ #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-17 22:25:41

Equinor og oljeselskapene må selv ta ansvar for å kutte sine utslipp, eller ha en plan for å stenge ned feltene. #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-17 22:18:04

Oljeindustrien har økt sin virksomhet de siste årene. Vi må omstille oss bort fra olje- og gass, ikke utvikle den. #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-17 21:54:18

Vi mener at private kan drive noen offentlige tjenester, men det er ikke riktig for eldreomsorgen. #nrkdebatt

De Grønne
2023-08-17 21:48:44

Ansatte i eldreomsorgen må få høyere lønn, kortere arbeidstid, og en mer verdig jobb for å kunne yte de tjenestene eldre trenger. #nrkdebatt

De Grønne
2023-07-22 08:08:00

Tolv år etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya\ner rasisme og høyreekstremisme fortsatt en trussel mot\nliv og demokrati. La oss stå sammen mot hat og vold!\nVi tenker i dag på alle som ble rammet den\nsommerdagen i 2011 og på alle de pårørende. 🌹💚 https://t.co/VtgWMe1SOw

De Grønne
2023-06-29 08:40:00

– For å slippe å endre på norsk landbrukspolitikk, skyver landbruksministeren vår kjøttbøndene foran seg i en slags rar kulturkrig, sier @ingridli. https://t.co/aKgzeSO8Jr

De Grønne
2023-06-29 07:55:45

– Rabatten burde være et tilbud som gjelder alle studenter. Og i hvert fall når en tredjedel av studentene er over 30 år, sier @arildhermstad: https://t.co/VbRdRD1pyq

De Grønne
2023-06-28 15:00:24

– Realiteten er at dette vil føre til voldsomme utslipp og stjele enorme mengder kraft fra land – kraft som heller burde gått til lokalt, grønt næringsliv og folk som sliter med høye strømregninger, sier @Lan_Marie: https://t.co/xEAKXIvuZw

De Grønne
2023-06-22 12:25:21

Vi har funnet mye mer fossil energi enn vi kan bruke. Hurra for kunstnerne som sier ifra! https://t.co/jD6nTvvysQ

De Grønne
2023-06-20 15:01:07

– Jeg synes det er veldig skremmende. Regjeringen har gjort det til en regel mer enn et unntak å ikke høre på miljøfaglige råd, sier @Uneaba https://t.co/vFSZFcTjxj

De Grønne
2023-06-19 07:43:38

- Arbeiderpartiet sier takk og farvel til solidariteten. Det er svært alvorlig. Utdanning er nøkkelen til å løfte barn ut av fattigdom, til å bedre likestillinga, og til å løse klimakrisa. https://t.co/8HjThf50f3

De Grønne
2023-06-14 08:39:00

Hva sier du til 100 nye grønne møteplasser i Oslo? 💚 https://t.co/FmNabwiOR1

De Grønne
2023-06-14 08:21:31

– Norge, gjennom Oljefondet, tjener penger på investeringer i bedrifter som bidrar til å opprettholde Russlands krigsevne. Det er uholdbart.\n\nhttps://t.co/KV5KN45rlN

De Grønne
2023-06-13 10:07:00

– Eg syns det er eit uheldig signal at ein norsk utanriksminister gratulerer Qatar. Vi skal vere ein forkjempar for at vi ikkje skal akseptere brot på menneskerettane. Dette sender ikkje berre uheldig signal, seier @ingridlil. https://t.co/dvYTySsUkd

De Grønne
2023-06-13 09:09:01

- Jeg mener absolutt at alle Freia-produkter bør fjernes fra salg på Stortinget, sier @Lan_Marie https://t.co/pJGzAufUSb

Laster...
Laster...