Beta
Søket ga 3584 treff.
De Grønne
2022-03-17 10:38:55

@finalyendex @PepsiGro I 2022 ble det estimert et oljeoverskudd på 227mrd før krigen. Høyeste estimat nå er på 1750mrd - på grunn av høyere oljepris som følge av krigen. Det er disse ekstrainntektene vi mener bør tilfalle gjenoppbygging og stabilisering i Ukraina og området rundt. mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-17 09:48:55

@shmyre Dagens situasjon er ikkje ein drøymesituasjon for nokon. Hadde vi fått vilja vår hadde påslaget på drivstoffprisen vorte betalt ut igjen til alle i landet, overskotet til Statkraft pga straumprisen likeså. Staten skal ikke trenge å tjene seg søkkrik på at folk slit. mvh Pål A

De Grønne
2022-03-17 09:46:53

@Ravn69 Godt man kan være enige om noe, si! mvh Pål A

De Grønne
2022-03-17 09:45:42

@finalyendex @PepsiGro Slike investeringer vil vi jo ha på plass! Det er derimot ikke inntekter fra krigen i Ukraina som avgjør om det er mulig å få til eller ikke. mvh Pål A

De Grønne
2022-03-17 09:42:47

@squintydork Hei! Dette var rart. Om du ikke har meldt deg inn hos oss må jo så klart dette ordnes opp i. Du kan sende en epost til medlem@mdg.no så kan de sikkert hjelpe deg videre! mvh Pål A

De Grønne
2022-03-14 13:40:17

@ormulvesen @Uneaba All politikk må vedtas demokratisk (flertall i Stortinget). Her er det snakk om å gi -det vi tjener- på krigen i Ukraina til gjenoppbygging og humanitær nødhjelp, ikke å gafle ut en tilfeldig uttenkt sum penger. Vi trenger ikke krigsinntekter for å kunne hjelpe folk hjemme.

De Grønne
2022-03-13 20:19:54

@Oddi70 @Harjar_ @tandsaet @EinarWilly Oppslutning er ikkje ein målestokk for korvidt politikarar "forstår hvor deres politikk vil føre landet", men det er ei ærleg sak at folk syns at reell grøn omstilling ikkje er ein besnærande tanke. Ha ein fin kveld vidare!

De Grønne
2022-03-13 20:05:31

@Oddi70 @Harjar_ @tandsaet @EinarWilly Ja, vi syns det fins mange slike politikarar i oljehungrige parti - dessverre. mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-13 20:04:31

@SteinWaalen @Raudt Det har vi ikkje ein etablert kalkulator for - eit slikt forslag må utgreiast nøye. Ei svært uformell utrekning eg såg ein gong estimerte at ein familie på fire gikk i null ved eit årsforbruk på omlag 2000 liter bensin i året (altså likt sum utbetalt som innbetalt i avgift).

De Grønne
2022-03-13 19:50:28

@SteinWaalen @Raudt Kva tiltak vi hadde gått inn for idag som følge av den noverande krisa DERSOM denne politikken var innført vil vere spekulasjonar, men høgast mogleg pris for prisen si skuld er såklart heilt feil tankegang, det er nok alle einige i.

De Grønne
2022-03-13 19:48:14

@SteinWaalen @Raudt Til alle, ja - men dobbel sats til dei på bygdene. Det hadde medført at det hadde lønt seg å la bilen stå, bytte til elbil eller samkøyre oftare - kort sagt leve meir miljøvenleg der ein kan. Vi foreslo då påslag på 5 kroner, då var prisen på omlag 19,-/l.

De Grønne
2022-03-13 19:17:51

@Harjar_ @tandsaet @EinarWilly Tja, det syns ikke vi i MDG er så hyggelig - derfor står vi altså for noe annet, uansett hva enkeltmennesker på Twitter måtte prøve å påstå. :) Alt godt!

De Grønne
2022-03-13 19:16:47

@VdahlsL @filiprygg Vi meiner dette kan løysast godt ved å opprette eit slags Marshallhjelpfond som kan forvalte dette på best mogleg måte.

De Grønne
2022-03-13 19:15:41

@VdahlsL @filiprygg , evt under krigen etter avtale med partane, 3) Bidra til kraftig energiomstilling i Europa som sørgar for auka energistabilitet, og 4) sørge for stabilitet knytt til pris på basisvarer som korn og mjøl både i Ukraina og fattige land.

De Grønne
2022-03-13 19:13:39

@VdahlsL @filiprygg Poenget er ikkje summen, men prinsippet (sjå tidl. tweet). Vi tenkjer 1) Umiddelbar humanitær hjelp til internt fordrevne samt støtte til naboland som har teke imot lassevis med flyktningar, 2) gjenoppbygging av sivil infrastruktur etter krigen...

De Grønne
2022-03-13 19:06:11

@VdahlsL @filiprygg Poenget er dog ikkje den eksakte summen (kva vi faktisk tener er høgst usikkert). Det viktige for oss er prinsippet om at inntekter som følge av krigen i Ukraina bør gå tilbake til å jobbe for stabilitet, gjenoppbygging og sikkerheit i regionen. mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-13 19:03:15

@VdahlsL @filiprygg Så vidt eg forstår overslaget handlar det om den moglege inntekta i 2022. Det kan du sjå meir om her: https://t.co/X4ort3efCx

De Grønne
2022-03-13 17:52:24

@VdahlsL @filiprygg Du må gjerne anklage andre for å ikke ha oversikt, men da er det ofte smart å lese artikkelen man kommenterer på :) \n1500mrd er et anslag på hva inntektene -kan- bli av krigen, gjort av en makro- og renteekspert i Nordea - ikke et tall MDG har tenkt ut fra ingenting. mvh Pål A

De Grønne
2022-03-13 17:48:26

@Harjar_ @tandsaet @EinarWilly Alltid trivelig med mennesker på internett som med sikkerhet mener å vite hva parti -egentlig- står for og vil oppnå - også når det går helt på kant med de reelle sammenhengene! :) Ha en fin søndag! mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-13 17:45:43

@SteinWaalen @Raudt Vi syns ikkje det går så bra. Hadde det vore opp til oss hadde vi hatt eit kontrollert påslag i pumpeprisen som vi hadde betalt ut igjen inntektene frå til alle i landet, uavhengig av drivstofforbruk. Det hadde incentivert å la bilen stå oftare. Dette er noko anna. mvh Pål A

Laster...
Laster...