Beta
Søket ga 184 treff.
Marian Hussein
2023-08-07 21:58:36

Idag tidlig skulle jeg ha reist til Gran kommune sammen med våre kandidater til lokalvalget og hatt møte med fagforbundet lokalt. \nIgår kveld blei vi nødt til å vurdere og avlyse turen pga «Hans» og prognosene for hvordan han skulle treffe innlandet. \n\nMine tanker går til alle berørte og til alle de fantastisk flinke ansatte som står i front. \nTa vare og følg rådene fra myndighetene. \n\nhttps://www.nrk.no/innlandet/gran-kommune-evakuerer-innbyggere-pa-grunn-av-ekstremvaeret-hans-1.16507675

Marian Hussein
2023-08-04 16:16:27

Dette er utrolig, Høyres pakkeforløp for psykisk helse og rus har vært en katastrofe for fagfeltet, for pasienter og pårørende. \n\nI en tid der eldreomsorgen står foran store utfordringer kaster høyre pakkeforløp foran seg som en quickfix løsning. Vel forskning viser at høyrelsløsninger ikke fungerer og vi trenger ikke teste flere mislykkede høyreløsninger. \nVi trenger å styrke de kommunale helsetjenestene, bedre arbeidsvilkårene til fagfolka og tillit til både brukere og ansatte som et styringsverktøy og ikke mistillit som høyres pakkeforløp er preget av.

Marian Hussein
2023-07-31 13:05:06

Kommunevalget handler om å velge tilltspersoner til å styre og styrke de viktigste institusjonene i våre kommuner. \nBli bedre kjent med beste Attia Mirza Mehmood \n"I 2012 gikk Attia Mirza Mehmood inn i FAU for å sikre god nok kapasitet på den lokale barneskolen. En ungdomsklubb og en frivillig stiftelse seinere sitter hun i bystyret for SV"\n\nhttps://klassekampen.no/artikkel/2023-07-27/fra-fau-til-bystyret/Eipk?fbclid=IwAR1rMuA7CHJQY1CPJEy0du_LD3Qq5G6a89D0tLHlIOLb4td09y0WcuaxKIU

Marian Hussein
2023-07-27 22:16:06

Lokalvalgkamp dreier seg om det nære og om det gode løsningene lokalt. SV stiller flere lister til årets valg og i Sør-Norges største kommune i areal står kampen om tilgangen til skog og naturmangfold. Du kan lese mer her fra vår første kandidat Per kristian og lokallagsleder. https://www.ostlendingen.no/dette-er-sikkert-det-blir-et-verdivalg-i-rendalen-til-hosten/o/5-69-1529091?fbclid=IwAR38MrYbMGQouhyTnUc6sFQFXm-i1p0NlRtHcWDTY59MhueFy9-wU5Ezxr4_aem_Afl0esPuQTnbRYG0NV4vbtBVKPKXGIAn8QEEaVWhVD0x6QBatu6xbb2GJ6En_R-x66Y

Marian Hussein
2023-07-22 11:15:44

Anbefaler alle å lese Astrid Willa Eide Hoem tale.

Marian Hussein
2023-07-06 15:48:20

Det er valg denne høsten og det betyr noe hvem som styrer kommunen. Folket i Arendal blr stemme SV og på Inger Brokka de Ruiter❤️💚

Marian Hussein
2023-06-22 22:42:40

Er skritt nærmere sommerferie og med en klar plan for å vinne valget. Anbefaler norske jordbær fra Drøbak 🍓💚

Marian Hussein
2023-06-22 00:05:26

Jeg har hatt en fantastisk dag i Gjøvik. Tusen takk til tidligere stortingsrepresentant for @svparti og 1 kandidat til kommunevalget Kjetil Bjørklund og 4 kandidat Hans Olav Lahlum. Tusen takk til helsestasjon for ungdom, ung i Gjøvik og til et av de beste inkluderings tiltakene i Globus Cafe. Alle landets folkets hus burde kopiere modellen fra Hunndalen sa tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og jeg kunne ikke være mer enig.

Marian Hussein
2023-06-20 18:28:25

Idag er verdens flyktningdag. \n\nSelvom man i norsk EU debatt i disse dager får inntrykk av at EU er et solidarisk prosjekt så viser den nye asylavtalen at EU har gjort sitt for at det skal bli enda vanskeligere for flyktninger å kome inn til Europa\nNoen av punktene de har forhandlet fram er:\n- Land som ikkje vil bidraga inn i dugnaden (relokalisere) kan kjøpe seg fri ved å overføre pengar til mottaksland\n- Byrden blir overført tredjeland i Nord Afrika og østlige Balkan\n- Ordninga i Dublin avtale. om at en asylsøkar kunn får opphald i det landet vedkomande først ankom skal...

Marian Hussein
2023-06-13 19:58:42

Politikk handler om prioriteringer. Vi står i en avgjørende tid og jeg er glad for at vi gjør hverdagen litt lettere for noen tusen familier. Jeg er glad for at vi får endret bostøtte regelverket og jeg er kjempe glad for at vi får økt sosialhjelpa. Vi er ikke i mål, men dette er en begynnelse.\nVi går mot et lokal valg, du kan stemme på politikkere som støtter de som trenger fellesskapet mest og bruker musklene for å dra Norge i mer solidarisk retning. Eller de partiene som kutter felleskaps løsninger. \n🦷Vi har også fått nye gjennomslag for å utvide...

Marian Hussein
2023-06-10 20:29:14
Photos from Sandnes SV's post
Marian Hussein
2023-06-10 20:16:19

I går presenterte regjeringen sin opptrappingsplan for psykisk helse og jeg forventet at det skulle komme mye mer handling. \n\nI 2021 uttalte Riksrevisjonen at det er sterkt kritikkverdig situasjon i spesialist helsetjenesten. \n«Siden 2014 har det vært et uttalt mål for spesialisthelsetjenesten at psykisk helsevern skal prioriteres over somatikken, målet er også kalt den gylne regel. De regionale helseforetakene har ikke klart å nå målet på seks år. Allikevel har ikke Helse- og omsorgsdepartementet brukt andre virkemidler enn å følge opp måloppnåelsen gjennom foretakenes rapportering i årlig melding og foretaksmøtene mellom departementet og foretakene.»\nSelvom helse og omsorgsministeren i oppdragsbrevet til...

Marian Hussein
2023-06-07 15:17:28

Stortingspolitiker Marian Hussein fra SV - Sosialistisk Venstreparti har vært i Bodø to ganger i år, og har fått se med egne øyne, realiteten av helsesystemet i Nord. Hun reagerer på at rapportene som kommer til Stortinget ikke rommer utfordringene nordpå: \n - Det er en del skrivebordsutredninger, dessverre, som ikke klarer å ta til seg hvordan landet ser ut, fortsetter hun, og håper at regjeringen tar med seg hva denne rapporten sier inn i sitt arbeid med utfordringene i Helse Nords oppdragsområde.\n\nRapporten, med mer, indikerer at vi kan miste det viktige PCI-tilbudet vi har fått i Bodø. Ordførerkandidat for Bodø SV, Synnøve Pettersen, mener det bør handle om å utvide tilbudet nordpå, ikke skrote det:\n – Vi er på ville veier når vi sitter her og forlanger å få beholde PCI-tilbudet mellom klokken åtte og fire på hverdager. Vi skulle sittet her og krevd å få utvidet tilbudet til å være døgnet rundt, sju dager i uka. \n\nBodø kan ikke ses på isolert. Hele landsdelen preges lett om helsetilbud kuttes her. Christian Torset fra Nordland SV sier det veldig tydelig:\n -Vi kan ikke ha det på den måten her. Det er helt uakseptabelt at folk i nord skal salderes i livskvalitet, i leveår og i det hele tatt i samfunnskvaliteten fordi vi har innrettet oss sånn med organiseringen av helsetjenesten at det ikke funker.

Marian Hussein
2023-05-22 21:52:39
Trygve Slagsvold Vedum lover rekordoppgjør for pensjonistene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bekrefter til NRK mandag at oppgjøret for landets pensjonister i år blir historisk.

Marian Hussein
2023-05-16 18:53:44

Palestinernes kamp er den saken som gjorde at jeg engasjerte meg i politikk. I dag er det Nakba, dagen der 75% av Palestinere ble fordrevet fra hjemmene sine. Det er en dypt alvorlig dag. \n\nJeg har snakket med Utrop om engasjementet mitt for Palestina, og at Oslo kommune har vedtatt at vi ikke skal handle varer eller tjenester fra selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon. Kampen fortsetter. Fri Palestina!

Marian Hussein
2023-05-10 23:19:30

Min kloke og dyktige kollega Kathy Lie på Tinget 🙌🏾

Marian Hussein
2023-05-09 12:25:59
SV vil demme opp for KI-bølgen – fremmer en rekke forslag

SV vil fremme flere forslag i Stortinget for å håndtere KI-bølgen. Partiets nestledere mener nødbremsen må på fram til et regelverk for kunstig intelligens er på plass.

Marian Hussein
2023-05-08 14:41:48

Tusen takk til Frelsesarmeens rusomsorg og til Gatehospitalet Oslo for det viktige arbeidet dere utfører på vegne av oss alle❤️💚

Marian Hussein
2023-05-04 10:54:44

Er folk fattige eller har de en fattigdomsooplevelse? Det er mange spørsmål en statsminister skal besvare, men dette burde ikke være et av de. \nMin kollega Freddy André Øvstegård skriver klokt om dette👇🏾

Marian Hussein
2023-05-02 23:02:48

Bli bedre kjent med Oslo SVs fungerende gruppeleder og leder for 17 mai-komiteen😍💚❤️

Laster...
Laster...