Beta
Søket ga 686 treff.

82% av all selskapsskatt kom fra oljebransjen i fjor!\n\nNorsk olje og gass er en del av løsningen for verden i lang lang tid, og det vil svekke både norsk økonomi, vestlig energimakt og globalt klima hvis norsk olje og gass ikke satses på, men avvikles som altfor mange partier på Stortinget mener. \n\nNår de klimaaktivistiske partiene (det betyr dessverre så og si alle andre partier) skal legge fram statsbudsjett og satsinger, spør da hvordan de skal finansiere disse...

Tidligere byrådsleder i Oslo for Arbeiderpartiet, Raymond Johansen er så sliten etter 8 med å gjøre Oslos veier mer forfalne, kostbar symbolpolitikk innen klima og miljø allestedsværende, gatene mer utrygge, ungdomskriminaliteten mer tilstedeværende, relativiseringen og bagatelliseringen av kriminalitet og negativ utvikling stadig mer standhaftig, og kommunens gjeld vesentlig mye større, at han må ha seg 3 måneders ferie på skattebetalernes regning før han begynner i ny jobb. \n\nNy jobb som Generalsekretær for Norsk Folkehjelp står klar, men etter eget ønske begynner han først i den nye jobben tre måneder etter at han gikk av som heltidspolitiker opplyser NRK. \n\n395 000,-...

Regjeringen og olje- og energiministeren påstår jeg tar feil når jeg sier at det har vært vedvarende høyere priser i Sør-Norge, prisregion NO2 det siste halvåret. Statistikken viser at jeg har rett, og prognosene som olje- og energidepartementet lener seg på for 2024 viser også at NO2 kommer til å bli vedvarende dyrere hver eneste måned neste år!!!!\n\nIkke bare blir det dyrere, men det blir skrekkelig dyrt for hele sørlige Norge. Tidligere normalpriser som 30 øre/kwt er bare å glemme, man ligger på priser som er dobbelt så høye eller 4 ganger så høy, hele året gjennom.\n\nRegjeringen og de andre...

Ble intervjuet av NRK sørlandet om vi trenger mer mot blant politikerne i klimapolitikken, ref pwc rapport. - Nei, vi trenger mer klokskap svarte jeg!

Bra innlegg fra Hogne Hognset i dagens Alltinget om Kjernekraftforskning, hvor regjeringens allergi mot mer forskning og kompetanse på kjernekraft fører til at forslaget til FRP faller. \nBåde APs og SPs landsmøte er positive til kjernekraftforskning og har vedtatt resolusjoner på det, men det virker regjeringspartiene å gi blaffen i.\n\nJeg og FRP fremmet forslag om at kjernekraft, som var det eneste som var ekskludert, også skulle kunne søke om midler til å opprette FME (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi). Forskningsrådet skal fordele 1,2 milliarder kroner til 6–10 nye FME, hvor kjernekraft ikke får muligheten til å søke, som eneste kraftkilde!\n\nDette skal...

Strømpriser i dag på opp mot \n2,68 kr/kwt + avgifter, moms og nettleie. Skrekkelig rett og slett! Fremdeles noen utenom regjeringen som tror dette går over uten politiske tiltak?

Landets beste energikommentator, Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenbladet har i dag en meget god artikkel med tittelen: "Hvem som skal skru av strømmen?" basert på et spørsmål jeg nylig hadde til olje og energiministeren om framtidig effektbalanse. \n\nØvrebekk spør: \n-"Den dagen det er vind­stille, kaldt og ikke nok kraft i markedet, tror du det blir du, eller data­senteret og batteri­fabrikken som må skru av strømmen?" spør Øvrebekk, og jeg deler undringen med henne.\n\nHun fortsetter videre meget presist med:\n"Vi er vant til at det er strøm i kontakten når vi trenger den.\nMen med den politikken regjeringen fører i dag (og for...

Stortinget skal velge medlemmer til Nobelkomiteen neste år, for en 6 års periode. Asle Toje har representert FRP i nobelkomiteen glimrende de siste seks årene, og vært en fornuftens og rasjonalitetens røst i komiteen. \nDet er derfor gledelig at FRP i dag vedtok at Asle skal være den som skal representere FRP også de neste 6 årene! Vi er nå fortsatt sikret en stødig, kompetent mann med høy integritet i et meget viktig verv. Glimrende for FrP, for Norge og for nobelkomiteen!\n\nHer bilde fra når Asle holdt et glimrende foredrag på Stortinget på en konferanse jeg arrangerte om energisikkerhet i...

Kjellerstuen på Stortinget ble fylt opp i dag med frustrerte og engasjerte ordførere og næringslivsledere fra hele Sør Norge. \n\nStrømprisene er for høye over hele landet, men de er enda verre i Sør-Norge (prisregion NO2). I september var prisene 50 ganger høyere i Sør-Norge målt mot Øst- og Vestlandet. Dette er ødeleggende for både folk flest og næringsliv.\n\nFrP mener vi må komme med tiltak! Vi må regulere krafteksporten, vi må jobbe for å få ned strømprisene, og fram til vi får dette til så må det strømstøtte og kompensasjon til slik at folk og næringsliv får levelige strømpriser. Det skulle...

I dag kommer titalls ordførere og næringslivsledere til Stortinget for å protestere mot de skyhøye strømprisene i NO2.\n\nJeg er vert på Stortinget for dette møtet, som vi også håper får besøk fra regjeringspartiene og andre stortingspartier.\n\nStatsråden skal møte delegasjonen senere i dag, og jeg håper det kommer noen klare svar.\n\nKlok av erfaring, så er jeg langt fra trygg på at det blir klare svar, og stiller derfor statsråden spørsmål i morgen i spørretimen, slik at vi får avklart om regjeringen kommer med noen tiltak!

Folk og næringsliv sliter med den høye prisstigningen. Regjeringen fører en politikk som gjør at folk flest får det verre, og næringslivet enda større utfordringer! Norske eiere av bedrifter flytter til Sveits, eller selger unna selskapene til utlendinger pga. det skyhøye skattenivået hvis man bor i Norge og eier bedrift.\n\nHva foreslår SV i i sitt alternative statsbudsjett da?\n\nJo å øke skatter og avgifter enda mer, og gjøre det enda vanskeligere å leve og drive virksomhet i Norge! \nNår blir skatten noensinne høy nok for en sosialist?\n\nEffekten av slik negativ, uforutsigbar skattepolitikk som regjeringen har ført, og som SV ønsker mer...

Dyreste strømhelg på 7 måneder i Sør-Norge (NO2) nå med priser opp mot 2 kroner/kwt.\n\nFremdeles noen som tror prisene blir normalisert uten å ta tak I den ukontrollerte krafteksporten???

Jeg gidder ikke skjule hvor lite imponert jeg er av regjeringens skattepolitikk og finanspolitikk. Den norske kronen får juling, investorer har mistet tillitt og den norske befolkning og norsk næringsliv får regningen.\n\nKronen er svak! Den har fallt drastisk de siste 2 år, og alt er blitt dyrere for norske konsumenter. Regjeringen tror at rentevåpenet skal fikse dette, men inflasjonen er fremdeles altfor høy, og det eneste man lykkes med er å ruinere folk og bedrifter. \n\nJeg stiller derfor finansministeren til veggs, sier kronen har krasjet og spør hva regjeringen skal gjøre for å styrke kronen!

Det har regnet konstant den siste tiden på Sørlandet, magasinene har mer vann enn normalt, men allikevel er prisene skyhøye. Nesten 2 kr/kwt på det meste i dag! \n\nVar det ikke tomme magasiner som var årsaken til høye priser i følge regjeringen og andre partier? \n\nBle det ikke også påstått at utenlandskablene ikke skulle påvirke norske priser så mye?\n\n"Ekspertene" som bagatelliserte effekten av kablene har bommet på alt av prognoser og forklaringer de siste årene, men allikevel er det de som får sette premissene, og som media og regjeringen lytter til.\n\nNår ekspertene bommer på alt av prognoser, så er det...

Neste uke er jeg vert på Stortinget for ordførere og næringslivsledere fra hele Sør-Norge på stortinget. Det kommer folk fra hele prisområde NO2, med gamle Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold, for å sette fokus på de urettferdige strømprisene i landet. ENDELIG har flere partier våknet og er klar for å stå opp mot de skyhøye strømprisene! Men er de klar for å handle? \n\nStrømprisene er jevnt over for høye i landet, men prisene er ekstra høye i NO2, og har vært det lenge. Dette er ødeleggende for folk flest, og ikke minst meget negativt for næringslivet som får en...

Strømprisene i Sør Norge er i dag på det meste 152 øre. Altså 5 gangere høyere enn historisk normal. I går var prisene på det meste rundt 200 øre. Dette samtidig som vannmagasinene er fulle, godt over median nivå. Spesielt her i sør hvor det har regnet i snart 1,5 uker i strekk.\n\nHvilken unnskyldning skal man nå komme med for å forklare prisene og hvordan man skal få prisene ned? \n\nPartiene som bare kommer med svar som mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering, noe som tar 5-10 år eller mer, og som ikke tar med krafteksporten i ligningen, de...

FRPs forslag om at kjernekraft ikke skal eksluderes fra å søke forskningsmidler i Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) utlysningen skal opp til behandling i Stortinget 21 november. Støre regjeringen lyste ut 1,2 milliarder kroner i FME forskningsmidler i vår, og alle energikilder kunne søke, eksklusiv kjernekraft. \n\nFrp fremmet allerede i januar representantforslag om at behovet og muligheten for kjernekraft måtte utredes i Norge, reguleringsmyndighet for kjernekraft opprettes, deltagelse i forskningsprosjekter i Europeisk og global regi på utviklingen av reaktorene MSR (saltsmeltereaktor) og generelt SMR (små-modulære reaktorer) intensiveres, Thorium forskning igangsettes og at generell kompetanse måtte på plass på området. Dette...

Equinor har gjort et nytt gassfunn ved Gina Krog feltet i Nordsjøen. Gode nyheter for statskassen, gode nyheter for Equinor og underleverandører, gode nyheter for Europa som trenger energi, og ikke minst gode nyheter for verdens miljø og klima at mer norsk trygg og ren gass kan gi stabil energi og fortrenge eksempelvis kull. Vinn vinn situasjon som norsk olje og gass er :-D \n\nhttps://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2023/11/06/195959987/equinor-har-gjort-gassfunn-ved-gina-krog-feltet-i-nordsjoen?fbclid=IwAR00x7Qz9-neFru7gRTszpq3CdnKZFpqfB5d_flMndT4_Qv6zxJV4KW_4t4

Er du, som FRP, opptatt av fornuftig og gjennomtenkt energipolitikk på både kort- og lang sikt, hvor formålet er å bygge og produsere ren, stabil kraft, som samtidig opprettholder Norges konkurransefortrinn med rimelig, ren og stabil energi og fornuftige priser for befolkningen? \n\nDet er ikke Høyre. De vil derimot fortsette i EUs tanketomme energi- og klimaspor fortest mulig, og ber om at Norge snarest mulig ytterligere underlegger seg Brussels kontroll over energipolitikken.\n\nI Aftenposten om 4. energimarkedspakke uttaler energipolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup. "Nå er det ingen grunn til å trenere innføringen av Ny energi-pakken. Det er det Senterpartiet nå...

Ungdomskriminaliteten har økt drastisk og narkotika florerer i ungdomsmiljøene, samtidig som antall anmeldelser for narkotika har fallt dramatisk. Før kunne politiet ransake og undersøke personer hvis de hadde mistanke om narkotikakriminalitet, og kunne slik få folk inn på et forebyggende spor. Politiet fant også slik masse tyvegods i samme operasjon, da spesielt blant gjengangere.\n\nDet var helt til Riksadvokaten, som fant ut han skulle være politiker og endre politikken, og brukte merknadene i riksreformen (som ikke ble vedtatt), til å endre hele praksisen og innskrenket hva politiet fikk lov til å gjøre mot narkotikakriminalitet. Som forventet var dette meget mislykket, og...

Laster...
Laster...