Beta
Søket ga 5544 treff.
Jon Helgheim
2018-05-04 00:23:16

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Som sagt er ikke dette brudd på menneskerettighetene. Jeg har heller aldri sagt «Jeg blåser i menneskerettighetene», det er en feilsitering fra Vårt Land.

Jon Helgheim
2018-05-04 00:13:51

@Qritikk @Barneombudet Du er sikkert en fornuftig kar, så prøv FrP😉

Jon Helgheim
2018-05-04 00:11:10

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Ja

Jon Helgheim
2018-05-04 00:10:42

@storkvalen Vel.. kritikken er 8 år gammel, loven ble endret i Norge i 2014. Slikt tas på alvor, men det er utopi å tro at det er mulig å gjøre alle disse fornøyd.

Jon Helgheim
2018-05-04 00:08:45

@Qritikk @Barneombudet Prøv deg litt i politikken, så forstår du raskt at verden ikke er så enkel. Motstridende tolkninger og uoppnåelige krav hagler i alle retninger. Vi hadde hatt alvorlig trøbbel om vi bare skulle forsøkt å gjøre halvparten fornøyd.

Jon Helgheim
2018-05-04 00:06:05

@storkvalen Ved å alltid gi etter vil bare fler prøve. Det beste er å gjøre som regjeringen har sagt, gi andre tilbud som er mer relevant for de som skal ut.

Jon Helgheim
2018-05-04 00:04:13

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Ja. Skal vi alltid gi etter for alle de «små» kravene hagler fra alle kanter, så blir det veldig mye til slutt.

Jon Helgheim
2018-05-04 00:01:55

@storkvalen Mye har skjedd siden 2010, da var det ikke vi som styrte heller😉 Men at Norge får kritikk fra forskjellige hold er ikke noe nytt og ikke ensbetydende med brudd på noe som helst. Kritikken hagler hver dag, uansett hva man gjør..

Jon Helgheim
2018-05-03 23:59:34

@Qritikk Norske myndigheter har vurdert dette nøye og kommet til at dette ikke er noe brudd på noe.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:57:43

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Det er forskjell på å ta fra noen det de hadde, og å ikke gi noe de ikke skulle hatt. Hovedbegrunnelsen er ikke signaleffekt, men at ressursene skal brukes på de som skal bli. Du hørte sikkert jeg sa at vi vil gi tilbud om noe mer relevant for de som skal ut.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:49:58

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Det er som sagt ikke et brudd på menneskerettighetene. Det er fullstendig feil ressursbruk å gi skolegang til personer som skal ut, i tillegg er det feil signal å gi.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:47:33

@storkvalen I de fleste tilfeller er det foreldrene som nekter å forlate landet selv om de ikke har lovlig opphold. Det er synd mange foreldre holder på slik. Siden 2012/13 har vi intensivert returerarbeidet og fått på plass fler returavtaler, det er det beste for alle parter.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:41:47

@storkvalen Imidlertid opphold skal gi rett til skolegang.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:35:43

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry Å reise tilbake til sitt hjemland.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:35:23

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry Ja

Jon Helgheim
2018-05-03 23:35:05

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry @Regjeringen @erna_solberg Vi må bruke ressursene på de som skal bli, ikke de som skal ut. Ulovlige innvandrere tar ressursene fra andre. Jeg er glad regjeringen evner å se et større bilde, nemlig at vår mulighet til å hjelpe de som virkelig lider, synker for hver gang vi gir etter for krav fra grunnløse.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:28:15

@storkvalen Det er vanlig at forskjellige org. ombud ol tolker ting forskjellig fra norske myndigheter. Norske myndigheter har vurdert dette nøye og kommet til at dagens regelverk er innenfor. Skulle vi lyttet til alle tolkninger vi blir servert hadde vi hatt ganske uhåndterlige tilstander

Jon Helgheim
2018-05-03 23:23:57

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry I linken refereres det til kritikk fra 2010, loven i Norge ble endret i 2014. At div organisasjoner tolker konvensjoner ulikt norske myndigheter er ikke nytt. Norske myndigheter har vurdert dette grundig og mener dagens regelverk er innenfor.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:16:57

@Qritikk Det er ingen rettighet å få skolegang for personer med ulovlig opphold. Noen har lyst på en slik rettighet, men det er altså ikke slik i dag. Det er heller ingen internasjonal forpliktelse å gi dette. Alle med lovlig opphold har derimot rett på skolegang.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:12:20

@Alltid_uansett @rahmanchaudhry Det er ingen rettighet eller internasjonal forpliktelse å gi skolegang til personer uten lovlig opphold. Dermed kan skoleeier velge dette selv. Alle med lovlig opphold har rett til skolegang etter dagens regelverk, selv de uten beskyttelsesbehov, men med midlertidig opphold.

Laster...
Laster...