Beta
Søket ga 522 treff.
Ole André Myhrvold
2018-08-01 23:51:01

Kollega Lundteigen legger ingenting i mellom når det gjelder den nye regionen. Jeg er enig! Viken er en teoretisk konstruksjon uten rot i virkeligheten.

Ole André Myhrvold
2018-07-12 14:36:17

Tørka rammer og bekymrer. Derfor tok jeg i dag med meg leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad til Bredeg i Trøgstad. Der møtte vi både bønder og andre representanter for næringa. Takk til vertskapet, Ronny Nielsen og Kjersti Karlsrud. Deretter var vi innom Østmøllene avdeling Trøgstad.

Ole André Myhrvold
2018-07-03 19:34:38

Varme er godt for et folk som lever i mørke og kulde store deler av året, men i år får tørken store konsekvenser for folk og fe. Norsk kornproduksjon ligger an til et svært dårlig år, og norske bønder sliter med nok fôr til dyra. Dette viser at mat på bordet ikke må tas for gitt! Vi har et ansvar for mest mulig sjølforsyning og en god beredskap. Vi trenger en landbrukspolitikk som sikrer god utnyttelse av både innmark- og utmarksressursene i hele landet.

Ole André Myhrvold
2018-06-28 10:20:19

Østfold har 16 av landets 159 verneverdige steinkirker fra middelalderen. Nå er det på tide at regjeringen leverer den planen Stortinget for lengst har bedt om, og som skal sikre et skikkelig vedlikehold og framtidig bevaring av disse kulturhistoriske monumentene!

Ole André Myhrvold
2018-06-27 09:10:03

Fram 1,1 prosentpoeng i Østfold! Hyggelig å konstantere at om dagens måling var valg ville mandatet styrket seg. God sommer!

Ole André Myhrvold
2018-06-23 12:40:26

Mens Venstre-nestleder og miljøvernminister Ola Elvestuen reiser rundt for å kose med ulvevalper, går bygdefolk i Østerdalen manngard etter rovdyras herjinger. Elvestuen har ikke vist seg. Kontrastene er store.

Ole André Myhrvold
2018-06-21 21:25:19

Nå må justisministeren slutte å skyve ansvaret nedover. Det er regjeringen som med sin sentraliseringsreform av politiet har skapt situasjonen, ikke politimesteren(e). Nå er det på tide at ansvaret plasseres der det hører hjemme, hos justisministeren og regjeringen!

Ole André Myhrvold
2018-06-07 11:28:58

Mens Stortinget bevilger millioner til konfliktDEMPENDE tiltak velger miljøminister Ola Elvestuen å provosere ved å "Disney"-fisere rovdyr. Samtidig står norske bønder klare til å sende sauer på sommerbeite. Ulv er ikke et koselig kjæledyr, og bør heller ikke fremstilles sånn av landets miljøminister.

Ole André Myhrvold
2018-05-31 18:38:20

Under debatten om nytt gebyr på skifteattest, det såkalte «dødsgebyret», forsvarte justisministeren fra FrP seg med at partiet kun var i mot skatter og avgifter, ikke gebyrer... Her er noen avgifter partiet også har økt i løpet av sine fem år i regjering.

Ole André Myhrvold
2018-05-31 16:16:46

Nyttig runde, sammen med vår eminente justispolitiker Jenny Klinge, til Halden Tingrett og deretter møte med hovedtillitsvalgt i Øst politidistrikt, Hans Kristian Ek. Tingretten står i fare for å få felles ledelse med tingretten i Fredrikstad, antagelig første skritt i sentraliseringsprosessen, mens politiet fortsatt sliter med en kaotisk politireform.

Ole André Myhrvold
2018-05-29 13:35:41

Bra møte i Stortingets vanngruppe i dag! Vann blir stadig mer aktuelt enten det er som flomvann, drikkevann eller avløpsvann.

Ole André Myhrvold
2018-05-24 09:28:21

I dag er det EU/EØS-debatt i Stortinget. Stortingsflertallets garantier er lite verdt når det kommer til å ivareta norske interesser. I ACER-saken kokte det nærmest ned til et vedlegg sendt EU «til orientering».

Ole André Myhrvold
2018-05-23 15:20:05

Det er oppsiktsvekkende at landets justisminister ikke kan gi svar på hvilke tjenester og tilgjengelighet vi kan forvente på en relativt stor politistasjon som Indre Østfold. Spurte i dag justisministeren om hva publikum kan forvente av tilgjengelighet fra politiet, både på telefon og ved oppmøte. Fikk ikke svar.

Ole André Myhrvold
2018-05-19 12:30:12

Jeg stemmer ditt parti noen ganger. Jeg ser at du skal ta opp politiets seie med justisministeren. Det er ikke bare når det gjelder anmeldelser at servicen er blitt svekket. I mars april begynte jeg å tråle nettet for å finne ledig time for å få skaffet nytt pass. Ikke noe ledig I Ski, Råde, Lillestrøm, Buskerud. I alle fall ingen timer der det var mulig å unngå feriedag/mye avspasering fra jobben og mange fraværstimer fra skolen (gjelder et av barna mine) Vi kunne tatt en Drop inn time på Grønland politistasjon I Oslo. Ved en tilfeldighet fant vi ut...

Ole André Myhrvold
2018-05-17 09:13:45

Gratulerer med grunnlovsdagen🇳🇴 Rammen for folkestyre, menneskerettigheter og frihet!

Ole André Myhrvold
2018-05-16 08:58:32

Tilgjengelighet er viktig. Det handler om tillit mellom publikum og politi. Sentralisering gjør dette enda viktigere enn før. Dessuten bør det offentlige ha såpass respekt for folks tid at man er tilgjengelig innenfor åpningstid.

Ole André Myhrvold
2018-05-15 14:46:17

I dag kom regjeringens forlag til revidert budsjett og opplegg for kommunene. Svaret er fortsatt mindre lokalt sjølstyre, mer tvang og mer sentralisering. Senterpartiet sier klart nei til mer kommunereform. Vi vil prioritere å øke inntektsrammene, kraftig satsing på fylkesveiene og ny inntektsfordeling mellom kommunene.

Ole André Myhrvold
2018-05-14 15:37:54

I dag debatterer Stortinget forslaget fra Sp om å nedsette en kommisjon for å gjennomgå totalberedskap. Vi blir dessverre nedstemt av regjeringspartiene som heller vil fortsette sitt oppstykka reformarbeid.

Ole André Myhrvold
2018-05-09 17:33:16

Sp vil opprettholde basen på Andøya, dessverre besluttet Ap å fastholde sitt standpunkt om nedleggelse på sitt gruppemøte i dag. Jeg lurer på hva begrunnelsen er, for det begynner å bli tynt med argumenter.

Ole André Myhrvold
2018-05-08 08:12:26

I dag takker vi alle de som har bidratt for fred og frihet. Hva er vel mer riktig enn å stemme over endringer i Grunnloven i dag?

Laster...
Laster...