Beta
Søket ga 522 treff.
Ole André Myhrvold
2019-01-02 18:39:29

Så var arbeidsåret i gang. Besøk på Borregaard for å få mer kunnskap om hva som skal til for mer industri basert på trevirke og grønt karbon sammen med kollega Per Olaf Lundteigen.

Ole André Myhrvold
2018-12-19 11:34:55

Julefreden i ferd med å senke seg. Siste møte er unnagjort, men vi skal fortsette å stå på for norske interesser, tjenester nær folk og at det skal være mulig å bo og leve i hele Østfold! God jul🌲

Ole André Myhrvold
2018-12-18 16:14:13

Ferdig med en lang energi- og miljødebatt i Stortinget. Sp er bekymra for skogens muligheter i møte med EU.

Ole André Myhrvold
2018-12-12 09:24:54

Her har jeg prøvd å formulere noen tanker om bruk av skog som klimaløsning.

Ole André Myhrvold
2018-12-04 16:50:03

Kollega Emilie Enger Mehl spør om politireformen og kommunenes samarbeidsavtaler med politiet.

Ole André Myhrvold
2018-12-01 14:12:10

Ny bru over Glomma, riksveg 22, på Fetsund berører mange østfoldinger. Nå har samferdselsministeren oppfordret til innføring av bompenger for å få realisert prosjektet. Det kaller jeg frekt av en statsråd som representerer et parti som i valgkamp etter valgkamp har talt mot bompenger.

Ole André Myhrvold
2018-11-27 11:55:52

Statsminister Erna Solberg mente at de ansatte på Color Lines ferger ikke var sjøfolk. I dag feiret Sjømannsforbundet med kaker etter at Stortinget satt skapet på plass, og 700 arbeidsplasser på sjøen er reddet. Her blir Ronny Øksnes (Sarpsborg), som er leder for de tillitsvalgte i Color Line, gratulert av Geir Pollestad (Sp), leder av Stortingets næringskomité.

Ole André Myhrvold
2018-11-19 19:07:01

Senterpartiet vil ha bredbånd til alle. Som vann, strøm og telefon tidligere ble lagt frem dit folk bor, krever vår tid bredbånd til alle. Senterpartiet bevilger i sitt alternative budsjett 500 millioner kroner til utbygging i områder hvor markedet ikke fungerer.

Ole André Myhrvold
2018-11-18 15:59:25

Politikk handler om å prioritere. Eldreomsorg, skole og de viktigste velferdstjenestene skjer i kommunene. Med Senterpartiets forslag til statsbudsjett ville kommunene i Østfold fått 124 millioner kroner mer enn med regjeringens opplegg.

Ole André Myhrvold
2018-11-16 21:06:21

Et verdensmesterskap er store greier. I august neste år arrangeres VM i orientering her i Østfold. Det blir storslagent, og god reklame for det flotte Østfold-landskapet. I Senterpartiets alternative budsjett bevilger vi de sju millionene som arrangørene har søkt om, i motsetning til regjeringen som bare bevilger to millioner kroner.

Ole André Myhrvold
2018-10-03 10:25:09

Ja til Østfold, nei til Viken. Da Stortinget startet i dag, fremmet jeg forslag om å oppheve vedtaket om å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus. Jeg erfarer at flertallet i salen egentlig ikke ønsker denne merkelige regionen, så får vi se om prestisjen eller fornuften vinner.

Ole André Myhrvold
2018-09-28 08:05:34

På tide å opprettet et CO2-fond for næringslivets transporter etter modell av NOx-fondet. Vi vet det vil virke. Raske, store og effektive klimakutt er det vi trenger. Likevel somler regjeringen og klimaminister Elvestuen.

Ole André Myhrvold
2018-09-14 09:56:39

La regjeringens demokratireform bli testet av folket: Ja til rådgivende folkeavstemning om Viken!

Ole André Myhrvold
2018-09-11 12:34:01

Jernbanemøte om Østre linje forrige uke skapte igjen behov for avklaring om banens status når Follo-tunellen står klar. Derfor utfordrer jeg samferdselsministeren på om løftene står ved lag eller ikke.

Ole André Myhrvold
2018-09-04 10:23:43

En spennede dag for regionreformen, og oss som i fremtiden er forespeilet å skulle bo i region Viken. Kart og geografi er viktig for å skape funksjonelle og bærekraftige fylker. Jeg håper en av de fire partiene som står bak disse vilkårlig utpekte nye regionene snart innser at nok er nok. Reformen og de nye fylkene henger ikke på greip. De nye regionene mangler oppgaver og har ingen logisk geografi. Det er nok nå! 💪💪 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL5Olr/ropstad-krf-vil-ikke-stanse-regionreformen

Ole André Myhrvold
2018-08-20 16:50:01

Ikke bare sammenslåingen av Troms og Finnmark som bør stoppes, det bør også sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold!

Ole André Myhrvold
2018-08-17 08:30:56

Tillit er viktig i alt vi gjør. Dessverre er tillit i stor grad fraværende i dagens offentlige forvaltning. Der handler det mer om rapportering, skjema og målstyring.Det vil vi gjøre noe med. Vi har tro på at tillit gir mer effektiv saksgang, bedre og mer effektive leger, politi og lærere. I tillegg vil det gi en mer meningsfylt arbeidsdag!

Ole André Myhrvold
2018-08-17 08:30:51

Tillit er viktig i alt vi gjør. Dessverre er tillit fraværende i dagens offentlige forvaltning. Det vil vi gjøre noe med. Vi har tro på at tillit gir mer effektiv saksgang og en mer meningsfylt arbeidsdag!

Ole André Myhrvold
2018-08-08 23:52:52

Glede🍀😀🍀

Ole André Myhrvold
2018-08-03 10:12:02

Gjennom å tenke på et tall eller to fikk landet sin regionreform. Nå er det snart på tide å stoppe galskapen. Dagsavisen har satt fokus på hvordan vi har fått Viken og andre unaturlige og ulogiske regioner.

Laster...
Laster...