Beta
Søket ga 522 treff.
Ole André Myhrvold
2019-03-22 11:06:23

I helga er det landsmøte i Senterpartiet. Taler og debatter kan du følge her🍀 «Store systemer gjør menneskene små. Nærhet er ikke problemet. Nærhet er svaret.» - Trygve Slagsvold Vedum #splm19

Ole André Myhrvold
2019-03-21 14:12:28

Svarer på påstander fra Høyre. Det henger rett og slett ikke på greip når Høyre hevder de vil at mer skal avgjøres i Østfold, men samtidig legger ned Østfold fylkeskommune.

Ole André Myhrvold
2019-03-20 11:13:23

Kampen for tjenester nær folk fortsetter. Selvfølgelig må trafikkstasjonen på Mysen bestå! I helga tar vi saken om trafikkstasjoner med oss på Senterpartiets landsmøte.

Ole André Myhrvold
2019-03-13 10:31:01

Trygve tar opp liberaliseringa og frislippet i drosjenæringa i spørretimen. Regjeringa vil deregulere næringa. Senterparti vil ha en ryddig drosjenæring som er tilstede i hele landet.

Ole André Myhrvold
2019-03-11 17:42:56

I dag har Østfoldbenken på Stortinget besøkt Indre Østfold. Vindmøller i Marker, sengetøysprodusenten NordicForm på Mysen, Vom og hundemat i Trøgstad og Holli Mølle i Spydeberg. Alle gode eksempler på mangfoldet og at det er mulig å skape ting i Indre Østfold!

Ole André Myhrvold
2019-03-06 12:23:15

I spontanspørretimen i dag tok jeg opp stømpris og eksportkabler for strøm, og ble godt fulgt opp av Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad.

Ole André Myhrvold
2019-03-06 11:07:43

I dag tar jeg opp situasjonen ved Saugbrugs med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spørretimen.

Ole André Myhrvold
2019-02-28 08:58:00

Kommenterer i dag regjeringens passivitet overfor EU. Vi trenger en regjering som ivaretar norske interesser og folkestyret.

Ole André Myhrvold
2019-02-27 19:51:11

Follobanen er både det største jernbaneprosjektet på flere tiår og svært viktig for pasasjerer på Østfoldbanens østre og vestre linje. Når storsamfunnet bruker opp mot 30 milliarder kroner på en tunnel, skulle man tro at man også var klar for å ta infrastrukturen i bruk. Nå viser det seg at det ikke er bestilt tog til å utnytte kapasiteten. Derfor har jeg utfordret samferdselsministeren til å svare på hva han vil gjøre for å sikre full utnyttelse fra dag én.

Ole André Myhrvold
2019-02-15 13:01:53

Per Olaf Lundteigen og jeg fortsetter runden for lære mer om hvordan treindustrien skal bli Norges nye olje. I dag har vi besøkt Bergene-Holm sag- og høvleri i Åmli, og her skal det forhåpentligvis bygges fabrikk for biodrivstoff i 2020. Da trenger vi stabile rammevilkår, god infrastruktur og tilgang på skog🌲

Ole André Myhrvold
2019-02-08 19:13:56

Årsmøtet i Østfold Senterparti har enstemmig besluttet at fylkeskommunens aksjer i Østfold Energi overdras kommunene i forbindelse med etableringen av Viken!

Ole André Myhrvold
2019-02-08 11:11:18

Pensjon fra første krone - selvfølgelig: Ja - Senterpartiet er for å ha pensjonsopptjening fra første krone. Ja - vi stemte for forslaget fra Ap og Sv om dette i Stortinget. Ap og Sv hadde ingen forslag i saken som vi ikke støttet. Ja - vi hadde først et eget forslag om at det var partene i arbeidslivet som skulle forberede saken. Vi har langt større tillit til LO og NHO enn til regjeringen. Sivert Bjørnstad (Frp) sier det bra om hvorfor regjeringspartiene var mot Sp sitt forslag: «Det skyldes at Senterpartiets forslag forskutterer hva utvalget skal komme fram til....

Ole André Myhrvold
2019-02-05 10:06:53

I Tylldalen på Tynset i Nord-Østerdalen var det regulert klart for nytt datasenter. En forskriftsendring i NVE om anleggsbidrag gjorde påkobling til strømnettet 25 millioner kroner dyrere. Og vipps forsvant muligheten for 50 arbeidsplasser. Sentralisering foregår på alle plan. Det må stoppes!

Ole André Myhrvold
2019-01-31 11:46:32

I går inviterte vi Stortinget til å følge opp rovviltnemdenes vedtak om å ta ut Hobøl- og Mangen-reviret. En skulle tru at FrP ville støtte oss i dette, men den gang ei.

Ole André Myhrvold
2019-01-30 09:50:52

Nå er det rekordhøy strømpris. Det rammer vanlige folk og norsk industri. Likevel vil stortingsflertallet konsesjonsnehandle byggingen av ytterligere en eksportkabel. I dag tar vi opp saken i erklæringsdebatten!

Ole André Myhrvold
2019-01-23 10:21:25

Østfoldbedrifter er en viktig del av det grønne skiftet for å nå klimamålene. I går møtte jeg ledelsen ved biodieselfabrikken på Øra i Fredrikstad. Et godt alternativ til palmeoljen, og viktig for å nå målene om mer biodrivstoff. I tillegg møte med Nordic White Diesel på Greåker. De bygger akkurat nå en fabrikk for å produsere en mer miljøvennlig diesel som reduserer CO2 og Nox utslipp med 10 prosent, og partikkelmengden med 75 prosent! Alle monner drar!

Ole André Myhrvold
2019-01-21 11:47:17

Moss i dag: Hit bør Politihøyskolen flytte. Godt møte i dag med Høegh Eiendom og prosjektet som jobber for å få Politihøyskolen til Moss.

Ole André Myhrvold
2019-01-18 11:15:30

Møte på Grønt pakkeri Øst i Råde med Østfold Bondelag og resten av Østfoldbenken. Tema var både importvern for å styrken og sikre landbruket i Østfold, ulv og villsvin og ikke minst konsekvensene av tørka 2018.

Ole André Myhrvold
2019-01-10 18:37:28

Regjeringa vil ofre torvindustrien i Norge av hensyn til klima. Dette er symbolpolitikk, som kun vil flytte utslipp ut av landet og øke utslipp fra transport. Sp skal kjempe for fortsatt norsk torv!

Ole André Myhrvold
2019-01-06 17:54:39

Tillater meg å svare på påstander fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) om ulv.

Laster...
Laster...