Beta
Søket ga 4613 treff.
M Tybring-Gjedde
2018-05-21 01:12:54

@CEvenshaug @gunnarooo @Saida_B Skjønner! Ja, litt vanskelig å ta forbehold på Twitter av og til. God presisering! Takk :)

M Tybring-Gjedde
2018-05-21 00:51:26

@gunnarooo @aufnorge Og jeg etterspør en mer komplisert skoledebatt. «Lekseforbud» eller «leksefri skole» mener jeg ikke er løsningen. Lærerprofesjonen bør diskutere hva slags lekser som er hensiktsmessig og hvordan skal man få hjemmet/foreldrene involvert i skolearbeidet på en god måte tidlig.

M Tybring-Gjedde
2018-05-21 00:49:27

@ChristerMLB Absolutt! Og det er en viktig diskusjon lærerprofesjonen og skolene bør ta. Ikke alle lekser som er hensiktsmessig, ei heller mengde lekser.

M Tybring-Gjedde
2018-05-21 00:39:00

@gunnarooo @aufnorge Forskningsforankringen kommer nettopp av å ha flere forsøksordninger i flere kommuner, som er det vi foreslår. Saida og jeg foreslår først og fremst å prøve ut på flere skoler i Oslo for de elevene som trenger det mest. https://t.co/2a3rroXzLW

M Tybring-Gjedde
2018-05-21 00:37:06

@CEvenshaug @gunnarooo Igjen, jeg har ikke sagt at vi skal pålegge kommunene å prøve det ut. @Saida_B og jeg ønsker å prøve det ut i Oslo på flere skoler, samt alternative modeller på ungdomsskolen, ref. Abilsø gård.

M Tybring-Gjedde
2018-05-20 21:04:09

@gunnarooo Hæ? Jeg foreslår at flere kommuner bør prøve å innføre et frivillig (!) skoleår som noen elever, som ellers vil droppe ut av VGS, kan velge. Det fungerer godt i Drammen og Oslo, og flere bør få muligheten. Det er noe helt annerledes.

M Tybring-Gjedde
2018-05-20 09:19:48

@kjartana @bjarnekr Kjartan, ikke ødelegg polemikk og latterliggjøring på Twitter med en nyansert diskusjon om stortingsregjereri og vilkårlig anmodningsvedtak som ikke tar høyde for pågående prosesser. Ta det i egne kanaler.

M Tybring-Gjedde
2018-05-20 09:16:32

@Alltid_uansett Det gjør de jo i dag. Vi har imidlertid noen nasjonale og noen lokale kartleggingsprøver fordi skoleeier og skoleledere har behov for informasjon for å kunne følge opp skolene, og se utvikling over tid. En god skole er et felles ansvar.

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 13:36:39

@MartinHenriksen Jeg skrev «diskuterer lekseforbud.» Ikke at moderpartiet foreslår det. Mani er også en av forslagsstillerne bak deres dok8-forslag om en tillitsreform på stortinget, så det må dere tåle.

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 11:00:28

@memeos2212 Jo, det er skolene som gir lekser. Finnes verken et nasjonalt påbud eller forbud. Og stortingsflertallet vedtok før jul at de vil innføre et krav om 60 minutter fysisk skrive oppgaver hver dag. https://t.co/IZkJO0Gf6Z

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 10:02:42

@AgatheWaage Vil også tørre å påstå at kjønnsdelte skoler gjør det vanskeligere å oppfylle skolens brede samfunnsformål, der det å møtes på tvers av kjønn og bakgrunn er viktig. Bygg heller lag rundt elevene på skolen, og gi lærerne verktøy for å variere undervisningen.

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 09:59:37

Arbeiderpartiet vil vedta tillit på papiret, men foreslår påbud om 60 minutter fysisk aktivitet eller diskuterer lekseforbud, når de synes lærerprofesjonen tar feil valg for sine elever. https://t.co/4VQI5H8ypy

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 09:54:37

RT @vgnett: Det store barneranet https://t.co/em04laFRK1

M Tybring-Gjedde
2018-05-19 09:48:41

Uke 1: Foreslår tillitsreform i skolen. Uke 2: Vil forby lærere og skoler å gi lekser som de mener er hensiktsmessig for elevenes læring. https://t.co/UP2yPewOXN

M Tybring-Gjedde
2018-05-09 15:16:17

Hør da vel! https://t.co/YC9iWQI3PB

M Tybring-Gjedde
2018-05-09 15:16:07

RT @Hoyre: Ny episode av podkasten #BlirDetNoenVelgereAvDette er ute! Tema er digitalisering, og @MathildeTG + @pcfrolich besø… https://t.co/XUdQFYhEqO

M Tybring-Gjedde
2018-05-09 13:23:22

I dag har jeg besøkt Fyrstikkalleen skole, og lært om hvordan de skaper gode profesjonsfellesskap. Her er noen av virkemidlene lærerne og ledelsen bruker for å samarbeide med hverandre og drive lokal kvalitetsutvikling. Forutsetter tillit og god ledelse. https://t.co/BkDUdFDQOY

M Tybring-Gjedde
2018-05-08 10:02:44

@Alltid_uansett @Regjeringen Hvis dere ser på bevilgninger til kvalitet i lærerutdanningen/innføring av 5-årig mastergradsutdanning, etter- og videreutdanning, rekrutteringkampanjer, sletting av lånekasse-gjeld - og nå, innføring av lærernorm, så synes jeg prioriteringene er ganske tydelig.

M Tybring-Gjedde
2018-05-08 09:22:19

@Alltid_uansett @Regjeringen Synes det er en merkelig motsetning å tegne opp. Tror det er mange i skole-Norge som vil mene at det er viktig å investere i en digital grunnmur i skolen. Dårlige digitale løsninger er virkelig en tidstyv i skolen. https://t.co/5vB2hOeVh6

M Tybring-Gjedde
2018-05-07 17:35:20

@MartinHenriksen @Ap_utdanning @NinaSandberg Ja, og jeg har kommet med hovedargumentene her. Jeg har lest alle høringsinnspillene, og hatt møter med de ulike aktørene hvor utfordring med lærerrekruttering ble adressert. Døren vår er åpen for alle som har gode innspill.

Laster...
Laster...