Beta
Søket ga 686 treff.

Klar for politisk kvarter om få min angående vårt forslag om mer norsk olje og gass til markedet. Møter ap og mdg

Jeg løftet debatten om ren og rimelig kraft fortsatt skal være et norsk konkurransefortrinn til Stortingssalen i dag med en interpellasjon om regjeringen mener at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller om næringslivet må belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer.\n\nRepresentanter fra regjeringen er jo titt og ofte ute og forteller at næringslivet må tåle svingninger og at det er normalt med konkurser, det må vi tåle. Men det er ikke normalt med strømpriser som er 10-20 ganger høyere enn normalt. I September var gjennomsnittsprisen pr kwt i sørlige Norge, 4,48...

I over 100 år har ren, rimelig og stabil kraft vært et av Norges aller fremste konkurransefortrinn. Er denne tiden nå forbi? I dag utfordrer jeg regjeringen til debatt om dette i Stortinget. \n\n👇Debatten starter ca. kl. 11.30. Lenke i kommentarfeltet👇

Næringsministeren har på inn- og utpust i et år sagt at næringslivet må tåle svingninger, og at staten ikke kan gi støtte til alle selskaper som sliter. Og det er riktig, selskapene må tåle svingninger, og ikke alle selskaper kan få like mye statsstøtte som de 78 millionene næringsministerens selskap har fått, da ville staten gått tom for penger. \n\nMen når prisene er vedvarende skyhøye og bare stiger og stiger, uten å gå ned også, så er det ikke en svingning, men en vedvarende krise. \n\nDet er en forskjell! \n\nOg når det er regjeringen og staten som drar inn pengene...

Vet du hva Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til felles? Alle tre stemte ned FrPs forslag om å fjerne elavgiften, innføre makspris på strøm og kraftige begrensninger i krafteksporten til utlandet. \n\nDette skjer altså samtidig som stadig flere sliter med å betale strømregningene sine og bedrifter går over ende. Det er absurd at alvoret fremdeles ikke har gått opp for enkelte på Stortinget og i regjering!

Da FrP styrte olje- og energidepartementet ble det gitt rekordmange tildelinger av nye arealer til leting etter olje og gass. Det førte til milliardinvesteringer, skyhøy verdiskapning og tusenvis av nye arbeidsplasser. \n\nEtter et knapt år i regjering har Arbeiderpartiet og Senterpartiet latt SV få flere store gjennomslag som kan snu den positive utviklingen på norsk sokkel: \n\n* Stans i leting etter olje og gass i nye felt\n\n* Trukket tilbake tre oljeblokker i Barentshavet\n\n* Økt skattenivået for olje- og gassnæringen\n\nNå skal regjeringen igjen forhandle med SV om statsbudsjettet for 2023, noe som kan bety nye innstramninger som vil påvirke leting, utvinning...

På kort tid har Norge blitt Europas største og desidert viktigste gassprodusent. Det bør forplikte norske politikere til å tenke mer offensivt over hvordan vi kan bistå våre naboland med økt gasseksport i årene som kommer. \n\nFremskrittspartiet fremmer i dag syv konkrete forslag i Stortinget som vil gi økt leting, utvinning og eksport av olje og gass fra norsk sokkel. \n\nMed disse forslagene styrker vi vår egen produksjons- og eksportevne, og gir regjeringspartiene en mulighet til å stemme for våre forslag i stedet for å la SV bestemme skjebnen til Norges viktigste næring!

Næringslivet sliter stort, både store og mellomstore bedrifter, men også viktige småbedrifter i distriktene og byer, som matbutikker, cafeer, bakeren og annet. Regjeringen ser ikke ut til å forstå hvor utfordrende situasjonen er for mange, og hvor mange bedrifter og arbeidsplasser som står i fare framover' \n\nJeg utfordrer derfor næringsministeren i spørretimen i dag på om regjeringen i det hele tatt ønsker norsk næringsliv, spesielt private bedrifter, eller om det ikke er så farlig for dem om de går tapt. Det kan virke som de ikke er bekymret og mener det ikke er farlig når man ser hvor svake tiltak...

Gjennomført debatt i Stortinget nå om alle forslagene som ble levert inn ved regjeringens redegjørelse i september. Jeg, May Helen H Ervik og Bård Hoksrud holdt fortet for Frp.\n\nSituasjonen er alvorlig der ute. Folk flest og næringsliv sliter skikkelig, men alvoret har ikke gått opp for regjeringen, som ikke følger med i timen, men ser på hvordan verden har vært i normale tider.\nDet er alvor nå, bedrift etter bedrift går konkurs. Mange av bedriftene har overlevd to verdenskriger og flere kriser, men ser ut til å tape mot Støre regjeringens handlingslammelse, det er trist.\n\nVi foreslo 8 konkrete og kraftfulle tiltak...

Mange vurderer i disse tider å energieffektivisere boligen sin for å få ned strømregningen. Da henger det ikke på greip at folk blir møtt av en vegg med byråkrati og store kostnader fra det offentlige underveis i prosessen. \n\nDerfor er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet i dag sikrer flertall for å midlertidig fjerne fordyrende byggesaksgebyrer i forbindelse med energioppgradering av boliger! Så skal vi jobbe knallhardt videre i Stortinget for andre gode forslag, som å innføre et makstak på strømprisen, fjerne elavgiften og begrense krafteksporten ut av Norge.

Når Luftforsvarets skole på Kjevik legges ned som planlagt iløpet av 2025, så står hele Agder uten fast militær tilstedeværelse, som eneste fylke i landet. Heimevernet er i tillegg betraktelig skalert ned de siste årene, spesielt i sør. \n\nDisse beslutningene var dårligere allerede når de ble vedtatt, og de er enda verre i dagens situasjon med verdensbildet vi har nå!\n\nJeg har derfor spurt forsvarsministeren om hva planene for regjeringen er for Agder.\nSkal fylket virkelig være uten fast militær tilstedeværelse fra 2025? Kan man virkelig stå med den beslutningen slik situasjonen har utviklet seg?

1 år med ny regjering har vi i FRP oppsummert med en kort film. Føler den treffer godt. Hva tenker du?

En av Norges eldste bedrifter som fremdeles driver for fullt, Hadeland Glassverk, har fått økt strømregningen fra 2 millioner kr i normalår, til 40 millioner kroner i året nå!\n\nDet går ikke an å drive en strømintensiv butikk når strømutgiftene 20-dobles! Det jo må til og med regjeringen forstå..\n150 arbeidsplasser står nå i fare, sammen med et stykke Norgeshistorie.\n\nBedriften har drevet siden 1762, overlevd to verdenskriger, spanskesyken, den store depresjonen på 30 tallet, finanskriser, bankkriser og mer, men det er ikke sikkert den overlever Støre regjeringen. Og det blir nok dessverre mange flere enn Hadeland som vil slite med konsekvensene av...

Jeg og Sylvi Listhaug besøkte lokale bedrifter i Risør og Tvedestrand sammen med Risør FrP og Tvedestrand FrP medlemmer i går. \n\nSituasjonen er alvorlig for næringslivet begge steder. Ikke bare spiser de ekstreme strømregningene opp alle midler til bedriftene, og fører til røde tall, men det stopper også alle muligheter for videreutvikling av bedriftene. Bedriftene er avhengig av å utvikle seg og øke produktiviteten for å beholde konkurransekraften, dette frarøves de nå av regjeringen. \n\nVi besøkte IMS Group i Risør, en stor aktør i en liten by, som ser mørke skyer på horisonten. Ikke bare rammer strømprisene hardt, men siden...

Stilt spørsmål til Olje og energiministeren ang de nye skyhøye skattene på kraftproduksjon. \n\nSiden regjeringen tiltrådte og hele tiden mens strømprisene har vært skyhøye, så har regjeringen påstått at det eneste som vil hjelpe på strømpriskrisen og dagens skyhøye priser er å få i gang mer kraftproduksjon.\n\nHvis regjeringen tror fullt og helt på at det er det eneste som virker, hvorfor øker de da skattene så heftig at milliardinvesteringer fra kraftselskapene legges på is? Både Lyse, Agder Energi og flere andre stopper prosjektene nå med ny beskatning, da det ikke blir lønnsomt mer. \n\nRegjeringens politikk vil altså ifølge dem selv...

Vært på rundtur I Lillesand i dag med Bård Hoksrud og Lillesand FrP representert med Vivi Bente Brochmann Bergshaven , Arne Gulbrandsen og Knut Lorentzen. \n\nStartet hos Avigo og fikk høre om alle gode tiltak og jobben som gjøres der for å bruke arbeidsstokken og få folk i arbeid. Regjeringen kutter nesten en halv milliard på statsbudsjettet på denne posten neste år, selv om arbeidsledigheten vil øke, det bli vanskeligere å komme seg i arbeid og denne tjenesten behøves mer enn noensinne. \n\nI tillegg møtt Phoenix Helse ang problemene de har møtt på med statsforvaltningen, deretter visitt hos ordføreren i...

Statsbudsjettet er lagt fram og regjeringens trend fortsetter. Staten skal bli enda rikere, mens befolkningen og næringslivet skal betale hele gildet. \n\nDette midt i flere kriser med eskalerende priser på alle områder, og etter en pandemi som var en krise for mye av næringslivet vårt.\n\nRegjeringen legger opp til skatte- og avgiftsøkninger på 46 milliarder! I løpet av tolv måneder har altså Ap og Sp-regjeringen lansert skatte og avgiftsøkninger på 55 milliarder kroner. Dette er på nivå med rødt, hvor Staten skal styre og eie alt, og er tidenes skatte- og avgiftsbombe. \n\nStaten drar i år inn ekstra skatteinntekter på 86...

Framover skal strømpakken til næringslivet avklares. \nRegjeringen kom med et svakt forslag for noen uker siden, som vil hjelpe lite, hjelpe altfor få, og som av uforståelige grunner fikk NHOs stempel på seg.\n\nSlik jeg forstår NHO så gikk de med på pakken fordi det var det beste de fikk til med regjeringen, men den er langt fra god nok, og utallige normalt levedyktige bedrifter vil gå konkurs.\n\nAt pakken er for dårlig og vil hjelpe altfor få bedrifter, altfor lite, er tilbakemeldingen fra så og si alle bedrifter jeg snakker med, og det samme som næringsforeningene i hele sørlige Norge sier....

Denne uken har det vært utallige saker å ta tak I, dårlig politikk å belyse og komme med bedre forslag på, det har blitt varslet mange nye og økte skatter som ødelegger for både næringslivet og arbeidsplasser, problemet med vedvarende skyhøye strømpriser som tar livet av økonomien til både folk flest og bedrifter sammen med drivstoffprisene er fortsatt prekært, men jeg har ikke fått fokusert på en brøkdel av de da jeg har lagt strak siden fredag med feber og sykdom, helt slått ut.\n\nMine gode kollegaer på Stortinget håndterer heldigvis dette og påpeker hvor feil kurs vi er på med...

Med Sør-Norge på rekordfart mot kraftunderskudd er det smått absurd at regjeringen foreslår skatteskjerpelser for vannkraften som vil gi betydelig lavere kraftproduksjon i årene som kommer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør snart forstå at økte skatter og avgifter ikke er veien å gå for å få ned strømprisene!

Laster...
Laster...