Beta
Søket ga 2915 treff.

Ifølge Bufdir har LHBT-personer gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningen for øvrig, og andelen som sliter med sin psykisk helse er betydelig høyere blant skeive enn heterofile. Det er vonde tall. Det må vi ta på alvor.\n\nDette viser at det fortsatt er en kostnad forbundet med å bryte samfunnets normer for seksualitet og kjønn. Derfor trenger vi flere Pride-parader, ikke færre. Kampen for retten til å elske hvem du vil er langt fra over.

Hadde i dag en veldig god prat med Susanne Kaluza som leder Litteraturhuset i Oslo. Temaet var litteraturpolitikk generelt og hvordan bidra til at unge gutter leser mer.\n\nAftenposten skrev også om temaet i dag: https://www.aftenposten.no/article/ap-pWykqX.html?mon_ref=retriever-info.com

Regjeringen burde hatt et erstatningstilbud før de avviklet gaveforsterkningsordningen. Ekstra spesielt at kulturdepartementet nekter på å svare på hva de skal gjøre for å erstatte ordningen.

Retten til å elske hvem du vil, og retten til å være deg selv,er grunnleggende menneskerettigheter. De skal gjelde overalt, og de skal gjelde konstant.

Diplomatkorpset i Oslo inviterte i dag til pridemarkering i den canadiske residensen. En fin ettermiddag med fokus på det internasjonale mangfoldsarbeidet.

Ble tid til litt Telemarkshistorie og -kultur i dag også. Sabotasjen av tungtvannskjelleren og sprengingen av jernbanefergen er jo del av den samme historien.

Et fantastisk gjensyn! Jeg besøkte Tungtvannskjelleren i 2018. Da var den ikke ferdig utgravd og ikke der var ikke finansiering eller ferdige planer for et formidlingssenter. I dag ble det åpnet. Et fint arrangement, og et imponerende anlegg.

Tusen takk for en flott markering av 50-årsjubilanten Tillitsvalgtordningen i Forsvaret 🤩\n\nTakk for mange fine taler, takk for hyggelig middag og samtaler, takk for en kjempeflott jubileumsbok og tusen takk for hyggelige ord og varm applaus.\n\nSå var det gøy å få være en av to toastmastere (selv om jeg ble overrasket underveis).\n\nEn gang TVO’er - alltid TVO’er 💪

Jeg er stolt over det siste jeg bidro til før Stortinget i dag avsluttet plenumsmøtene før sommeren. Sammen med Rødt, Venstre og KrF fremmet vi dette forslaget: \n\n"Stortinget ber regjeringen sørge for at flere barn fra lavinntektsfamilier får tilbud om å delta på gratis aktiviteter i sommerferien 2022"\n\nNå melder de største frivillige organisasjonene om rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier over hele landet. Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors bekrefter rekordpågang til de gratis sommerferietilbudene. \n\nHøyre har i vårt alternative budsjett styrket den nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med 50 millioner kroner til...

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret fyller i år 50 år! I den anledning inviterte Grunde Almeland, Aleksander Stokkebø og jeg de landstillitsvalgte på lunch.\n\nI kveld er det jubileumsarrangement på Akershus festning.

Idrettspresident Berit Kjøll var i møter på Stortinget i dag. I den anledning ble kontorene til flere av oss inspisert og vurdert. Jeg fikk terningkast 6 🤩 Tror det var tydelige spor av idrett som var utslagsgivende 😂

All politikk berører oss nært og lokalt. I dag har jeg spurt om hvordan vi igjen kan få post i butikk i Moss sentrum.\n\nEn sak jeg har fått flere spørsmål om de siste ukene. Så får vi vente på svaret.

Unge Viken Teater inviterte i dag til debatt om barnehager og kvalitetskultur. Det henger sammen, men må bli til i et samspill mellom gode ordninger og lokalt selvstyre sa jeg.

Det ble sene natta sammen med «Den flyvende hollender» i Halden. Takk til Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble 👏👏

Jeg fikk gleden av å lede 111 medlemmer gjennom nominasjon av ordførerkandidat for Indre Østfold Høyre i kveld. Gratulerer til Petter Schou!

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes og jeg møtte i dag Leon Bell og Mathilde Hellum fra Forandringsfabrikken.\n\nVi hadde en veldig god prat om saker vi jobber med, men også om den vanskelige situasjonen de står i. Vi var tydelige på at vi fortsatt ønsker en god dialog med dem 😃

Jeg fikk i dag være med stortingspresident Masud Gharahkhani på et frokostmøte med representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. Der hadde vi en fin samtale om dialog og samarbeid i et livssynsmangfoldig samfunn.\n\nDa jeg var ordfører i Moss etablerte jeg et tilsvarende lokalt dialoginitiativ der. Budskapet mitt i dag var at vi sammen må jobbe for å skape arenaer for verdibasert dialog om utfordrende temaer og for å skape aksept og forståelse for hvor grensen går mellom ytringsfriheten og hatretorikk. \n\n📷: Stortinget

Dette har vært en fantastisk kulturdag i Oslo. Her kan du se noen bilder fra bak og foran scenen fra rundreisen til familie- og kulturkomiteen.\n\nDet er mange å takke! Først Arbeidsgiverforeningen Spekter som planla dagen! Men også aktørene (og jeg har sikkert glemt noen): Fram Museet, Den Norske Opera & Ballett, Nasjonalmuseet, Nobel Peace Center, Det Norske Teatret, Bergen Filharmoniske Orkester, Oslo-Filharmonien, Kulturhuset Kilden og Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Dette har vært en fantastisk kulturdag i Oslo. Her kan du se noen bilder fra bak og foran scenen fra rundreisen til familie- og kulturkomiteen.\n\nDet er mange å takke! Først Arbeidsgiverforeningen Spekter som planla dagen! Men også aktørene (og jeg har sikkert glemt noen): Fram Museet, Den Norske Opera & Ballett, Nasjonalmuseet, Nobel Peace Center, Det Norske Teatret, Bergen Filharmoniske Orkester, Oslo-Filharmonien, Kulturhuset Kilden og Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Hva mener egentlig regjeringen? Det er ikke lett da to ulike statsråder viser helt ulikt engasjement. \n\nHar i dag spurt justisministeren om regjeringens holdning til straffelovens paragraf 157, og at straffebudet mot påvirkning av vitner utvides til også å omfatte fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker:\n\nBarne- og familieministeren har ved gjentatte anledninger vært positiv til at fylkesnemndene må omfattes av § 157, og at dette er tatt opp med justis- og beredskapsministeren. Siste svar fra Justis- og beredskapsdepartementet er ikke like tydelig. \n\nHva er egentlig regjeringens holdning i forhold til å ta nødvendige skritt for å endre straffeloven § 157,...

Laster...
Laster...