Beta
Søket ga 101 treff.
Marte Mjøs Persen
2023-03-14 17:38:04

Lykkes Vestland, lykkes Norge🌹\n\nVestlandet er Norgesmestere i omstilling. Når vi nå skal løse de store oppgavene samfunnet står overfor, er det viktig at vi bruker all den arbeidskraften og kompetansen vi har. \n\nRegjeringen styrker det seriøse arbeidslivet, fordi det gir oss økt konkurransekraft. \n\nMindre bruk av innleid arbeidskraft og flere faste stillinger vil gi arbeidsfolk mer makt over egen arbeidsdag. Det trengs også i industrien på Vestlandet.\n\nLes innlegget mitt her:

Marte Mjøs Persen
2023-03-09 18:01:12

Hils på Alona. En tøff og dyktig dame som bor i Bergen 💪\n\nAlona flyktet hit fra krigen i Ukraina for ett år siden. Nå er en av flere ukrainere som har tatt gründerkurs hos MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling for å starte eget firma i Norge. \n\nI selskapet Perfecto lager hun sunt og vegansk godteri🍬\n\nLes mer om Alona og det gode samarbeidet Nav, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og flere har for å hjelpe flyktninger starte sin egen arbeidsplass på NRK.no. Lenke i kommentarfeltet👍

Marte Mjøs Persen
2023-03-08 21:01:16

Gratulerer med kvinnedagen💪🌹\n\nMarkerte dagen sammen med en drøss av dyktige damer i Kvinnherad. I et fullsatt bibliotek snakket vi om blant annet likelønn, kvinnehelse, og trygghet for og i jobben. \n\nKvinnherad Arbeidarparti Kvinnherad bibliotek Kvinnherad kommune Kvinnheringen

Marte Mjøs Persen
2023-03-08 06:59:41

Gratulerer med kvinnedagen!🌹\n\nEt likestilt samfunn er et fritt samfunn. Arbeiderpartiet er klokkeklare på at alle skal ha like muligheter til å lykkes. Det krever offensive grep og at vi hele tiden jobber frem ny kunnskap som styrker oss i kampen for et mer likestilt samfunn.\n\nDen internasjonale kvinnedagen 8. mars er en dag hvor vi skal feire alle de viktige seirene vi har kjempet frem for likestilling. Men det er også en dag som minner oss på at vi aldri kan gi oss.\nKvinner henger fortsatt etter på lønn, flest kvinner jobber deltid og det er store kjønnsforskjeller i flere bransjer. Et...

Marte Mjøs Persen
2023-03-07 16:10:18

Vi skal ha en nulltoleranse for seksuell trakassering i norsk arbeidsliv🚫\n\nUnge kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet utsettes oftere for seksuell trakassering enn menn. I tillegg er det mer seksuell trakassering i kvinnedominerte bransjer og yrker med kunde- eller pasientkontakt.\n\nRegjeringen foreslår:\n🌹Å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering.\n🌹Å ta inn definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven.\n🌹Å presisere verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.\n🌹 Å ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet.\n \nVi håper dette vil gjøre det lettere for arbeidsgiver å forebygge og følge opp...

Marte Mjøs Persen
2023-03-02 09:44:04

Regjeringen flytter mer makt til arbeidsfolk💪🌹 \n\n✅ Arbeidstakerbegrepet tydeliggjøres\n✅ Ansatte får styrket fortrinnsrett til stillinger innad i konsern\n✅ Generell adgang til midlertidighet er fjernet\n✅ Jobbet i en bedrift i 3 år? Da har du rett på fast jobb\n\nDette, og mer, har Stortinget nå vedtatt. Se listen FriFagbevegelse har utarbeidet her: https://frifagbevegelse.no/nyheter/13-lovendringer-skal-sikre-de-ansattes-rettigheter-se-oversikten-her-6.158.940814.6dd2e7041c

Marte Mjøs Persen
2023-02-24 08:07:15

I dag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Norge støtter Ukraina i deres kamp for frihet og selvstendighet så lenge det er nødvendig #StandWithUkraine\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/europa_krig/id2964277/

Marte Mjøs Persen
2023-02-17 17:20:40

❤️🌹

Marte Mjøs Persen
2023-02-14 10:19:09

Godt årsmøte i Luster Arbeidarparti🌹 \n\nEndelig fikk jeg tatt turen til gode Luster. Det har jeg hatt lyst til lenge, men covid og reiser har stått i veien for planene tidligere. \n\nMøtet var i Skjolden, helt innerst i Sognefjorden (se kart). \n\nVeldig kjekt å få møte gode partivenner. Mange gode innspill om blant annet strøm, ruspolitikk og oppvekst. Et godt politisk verksted🌹

Marte Mjøs Persen
2023-02-09 20:38:20

Arbeid til alle er jobb nummer én🌹\n\nAlle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det.\n\nDet norske samfunnet kjennetegnes av brede fellesfinansierte tjenester og et godt sosialt sikkerhetsnett.\n\nVelferdsstaten Norge er ikke bærekraftig hvis for mange blir stående utenfor arbeidslivet🧑👩\n\nFor at vi skal kunne fortsette å løse de store oppgavene i felleskap, må vi jobbe for å finansiere dem.\n\nRegjeringen prioriterer å hjelpe de som står utenfor jobb få en vei inn. Ungdomsgarantien i NAV skal gi unge tidlig og tett oppfølging, slik ar de skal kunne få kompetanse, kvalifisering eller arbeid🌹

Marte Mjøs Persen
2023-02-08 16:20:56

I 2022 bosatte Nordland flyktninger tilsvarende 1% av sin egen befolkning👏\n\nRegjeringens mål er at de som kommer hit skal slippe å sette livene sine på vent. Vi vet at nøkkelen til god integrering ligger i arbeid og deltakelse i samfunnet. \n\nSammen med Ann-Kristin Moldjord har jeg fått besøke flyktninger og innvandrere i ulike deler av integreringsløpet, i Bodø kommune. \n\nElisabeth fra Kongo og Nik fra Ukraina kom til Norge i fjor. De kan allerede snakke bra norsk. \n\nMulue fra Eritrea er på slutten av et femårig kombinert løp hvor han tar utdanning og går i løre som helsefagarbeider. Til sommeren...

Marte Mjøs Persen
2023-02-08 16:20:56

Hos NRK for å skryte av at Nordland har bosatt flest flyktninger per innbygger i 2022. NRK Nordland

Marte Mjøs Persen
2023-02-01 07:35:28

Fiskeindustrien har spesielt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene.\n \nTidligere var råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske, og var derfor mindre forutsigbar. Det var begrunnelsen for innføringen av de spesielt gunstige permitteringsreglene.\n \nMye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang. Derfor ønsker vi en gjennomgang for å blant annet se på om særreglene kan begrenses til den delen av...

Marte Mjøs Persen
2022-12-17 08:18:14

Flere oppsøker Nav nå, enn for ett år siden. Hos Nav jobber det dyktige ansatte som ønsker å hjelpe. Det er viktig at alle som trenger hjelp tar kontakt med sitt lokale Nav-kontor. \n\nJeg har innført en ny veileder for Nav som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket. \n\nHer gjør jeg et intervju sammen med Nav-direktøren. Les mer om den nye veilederen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder-om-okonomisk-sosialhjelp/id2951582/

Marte Mjøs Persen
2022-12-16 16:47:36

Alle merker at prisene har steget mer enn normalt, og flere har behov for hjelp. Jeg innfører i dag en ny veileder for NAV som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket\n\nAntallet søknader om sosialhjelp har økt det siste året, og det høye antallet ukrainske flyktninger forklarer mye av økningen. Kommunene får nå en veileder som skal gi NAV-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger. \n\nDe skal også stille mindre krav til dokumentasjon, og ta flere hensyn i vurderinger om salg av eiendeler, feks...

Marte Mjøs Persen
2022-12-15 22:04:04

Inna er flyktning fra krigen i Ukraina. Hun jobber i Nav og hjelper andre ukrainere med økonomi og hverdag❤️\n\nHun har lagt merke til at mange snakker om at det er på grunn av Ukraina at prisene på alt fra strøm til matvarer er så høye nå.\n\nSelv vil hun heller si at det er på grunn av Russland. Det sier hun at vi ikke må glemme.\n\nNå skal Inna feire jul i Norge for første gang. Det skal hun gjøre sammen med datteren sin og foreldrene sine. \n\nNorge stiller opp for Ukraina, og det skal vi gjøre i fortsettelsen. I år bosetter...

Marte Mjøs Persen
2022-12-15 08:28:36

Økte priser rammer alle nå. Men det rammer de med minst fra før aller mest. \n\nAlle som har behov for hjelp bør oppsøke Nav. Nav har dyktige ansatte som er der for å hjelpe, gi råd og veiledning. \n\nRegjeringens viktigste oppgave er å sørge for at vi får kontroll på prisene, og at så mange som mulig kan ha en jobb og en lønn å leve av. For de som synes det er vanskelig å få endene til å møtes nå er beskjeden at de bør oppsøke Nav for hjelp, råd og veiledning.

Marte Mjøs Persen
2022-12-07 19:47:21

Ungdomsgarantien hjelper flere i jobb🌹\n\nAntall unge uføre ble doblet under høyreregjeringen. Arbeiderpartiet mener alle som kan og vil jobbe skal få muligheten til det. \n\nHarry Hauge forteller til Dagsrevyen i dag at han fort kunne havnet utenfor arbeidslivet. Heldigvis fikk han hjelp fra NAV (NAV Jobblyst). Nå bygger han nye leiligheter i Telemark, og jobber mot et fagbrev💪\n\nRegjeringen innfører i 2023 en ungdomsgaranti. Vi styrker Nav med flere ungdomsveiledere slik at alle under 30 får tettere og samtidig hjelp. Nav skal samarbeide tettere med skole/opplæring og helsevesenet slik at alle får den hjelpen de trenger.

Marte Mjøs Persen
2022-12-06 19:44:19

De ansatte i Nav har gjennom lovverket store muligheter til å utøve skjønn i hver enkelt sak de behandler. Det er viktig at de som ber om hjelp møter et Nav som bruker dette skjønnet. \n\nNav har dyktige ansatte og en rekke virkemidler i sin verktøykasse. Sammen med direktoratet vil jeg innføre en ny veileder som er tilpasset dagens situasjon. Vi tar sikte på at denne er på plass mot slutten av neste uke. \n\nLes mer her:

Marte Mjøs Persen
2022-12-06 09:10:47

Takk for et fint besøk, LIN❤️\n\nLIN står for likestilling, inkludering og nettverk. De er en ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge. De holder kurs og arbeidstrening for dyktige kvinner som gjerne ønsker en fot innenfor arbeidslivet. \n\nI tillegg fikk jeg den ære å dele ut prisen for Årets frivillig til Frida. Gratulerer! 🌹

Laster...
Laster...