Beta
Søket ga 686 treff.

I dag var strømstøtte oppe til debatt i Stortinget igjen. Regjeringen inflasjonsjusterer strømstøtten, altså svekker den for husholdningen. Regjeringen sparer rundt 800 millioner på dette, det betyr at strømmen blir rundt 800 millioner dyrere for folk flest. \n\nAll den tid regjeringen har som uttalt mål å få ned inflasjonen, så er det merksnodig at man velger å svekke strømstøtten, framfor å styrke den som FRP ønsker. SSB Beregninger fra slutten av 2022 viste at strømstøtten iløpet av året kuttet inflasjonen med ca 40%. Det betyr at inflasjonen ble ca 2 prosentpoeng lavere pga. strømstøtten i fjor, men i år når...

I dag er det finansdebatt i Stortinget. Regjeringen og SV er blitt enige, høyt skattetrykk vedvarer og kostbar symbolpolitikk prioriteres. Høyre og venstre er i samme spor. Venstre vil svekke strømstøtteordningen for husholdningene, mens begge vil kraftig øke klima og miljøavgifter . I en tid hvor bensinprisene i snart 2 år har vært 22 kr, vil Høyre øke CO2-avgiften på drivstoff med 20 %.\n\nHøyre mener tydeligvis mat og drikkevarer er for billig for folk flest, hvor de ønsker også en ny melkekartongavgift, i en tid hvor matvareprisene har steget kraftig.\n\nHvis man ønsker fornuftige politikk som hensynstar folk flest, og hvor...

Afghanske afghani har nær doblet seg i verdi mot den norske kronen siden inngangen til 2022. Valutamarkedet har altså vesentlig større tillit til Talibans finanspolitikk enn til Støre-regjeringens! Forståelig....

Deltok på NRK helgemorgens debatt om oljepengebruk og handlingsregelen. \n\nKnut Anton Mork, økonom, hevder at oljefondet med 51% sannsynlighet er tomt om i 2080 hvis dagens bruk fortsetter, spesielt kombinert med høye skatter og gigantisk offentlig sektor.\n\nJeg er enig i det. Og fikk fram at det betyr noe hva pengene brukes på. Frp foreslår å kutte mer enn 30 milliarder for folk flest og næringslivet. Da får folk og næringsliv mer å rutte med, og muligheten for innovasjon og utvikling. \nI tillegg må vi større grad skille mellom penger til forbruk, og investeringer. Frp ønsker mer investeringer for fremtiden i...

Denne talen jeg holdt i Stortinget for 2 år siden, i mitt første år på Stortinget er dessverre minst like relevant i dag, som da.\n\nHva synes du?

Klima klima klima!\n\nDet er primært det man leser eller hører om i media. \n\nDe neste dagene skal utallige klimakrigere fra Norge og resten av verden reise til Dubai med privatfly og fly og kjempe beinhardt over luksusbuffeter og champagne mottagelser for å redde klimaet. \n\nNorske partier, bortsett fra FRP, kappes om å kaste penger på klimaproblemet. Hvis ikke Norge bruker titalls, hundretalls, eller tusentalls milliarder på å kutte Norges i underkant av 50 millioner- av verdens totale 40 milliarder tonn CO2, som slippes ut årlig, så går verden under. \n\nNorsk olje og gass må kuttes ut fortest mulig skriker aktivistene...

Jeg arresterer regjeringen og olje- og energiministerens handlingslammelse i VG i dag. \n\nRegjeringen har stemt ned alle våre forslag om regulering og begrensning av krafteksporten, men lovet at de jobber med et eget forslag som skulle sikre forsyningssikkerheten lenge. Dette skulle vært på plass før vinteren kom, lovet regjeringen i starten av året og senest i sommer. Det er det ikke, ingenting er klart enda!\n\nDet betyr at vi nå går nå inn i den tredje vinteren på rad med skyhøye strømpriser, strømpriskrise og mulig energikrise, uten at regjeringen har evnet å få på plass noen som helst tiltak for å...

Skyting i Moss i går, mest sannsynlig i tilknytning til Svenske kriminelle nettverk. Svenske tilstander siver over fra nabolandet som er skakkjørt etter tiår med sosialistisk, naiv innvandrings- og justispolitikk. Men allikevel står FRP alene om å få mer kontroll på grensen mellom landene, mer restriktiv innvandringspolitikk, strengere straffer, mer autoritet og midler til politiet, og mer fokus på samfunnsvern, framfor vern av de kriminelle. Er det virkelig noen som tror at mer av de samme svake tiltake som er blitt forsøkt i Sverige vil lykkes i Norge??\n\nVi må være de beste på forebygging, men vi behøver også kraftfulle tiltak...

Jeg har invitert næringsministeren og regjeringen offentlig til å komme til sørlandet og møte industrien og næringslivet før jul. Svaret blir offentlig også, og jeg venter spent på hva regjeringen svarer.\n\nStrømprisene er ødeleggende, svekkelsen av co2 kompensasjon likeså, men regjeringen påstår alt går på skinner. Det er ikke det jeg hører!\n\nDerfor inviteres de til å komme på bedriftsmøter sammen med meg, så skal de få hele bildet presentert.\n\nTror du regjeringen tar utfordringen og kommer?

Atter en gang viser norsk rettssystem seg som latterlig naivt og uten omtanke for samfunnets vern. 3 terrorsiktede løslatt fra varetekt, 2 av de siktet for deltakelse i IS. Hvorfor sitter ikke disse bak lås og slå fram til rettsaken er ferdig???\n\nDet er som man ikke tror det man leser om det naive og dumsnille rettsystemet vi har i dette landet her. På tide med store endringer!

Rysstad analyse har i dag levert sin rapport til NHO, Fornybar Norge og Industri Energi. Alle 4 parter uttalte mot kjernekraft tidligere. Sjokkerende nok var konklusjonen nei til kjernekraft og ja til mer grønn subsidiert fornybar industri....

God kommentar fra leder av Eyde klyngen - som er en norsk klynge for prosessindustrien, og for kraftforedlende industri. \n\nHar regjeringen misforstått det grønne skiftet? Fører regjeringens uforutsigbarhet i nærings- og skatte og avgiftspolitikken til utflagging og nedleggelser? Ønsker virkelig regjeringen å kutte klimagassutslipp ved å legge ned norsk industri og norske arbeidsplasser? \n\nDet er mye som ikke henger på greip i energi-, klima-, nærings-, skatte og avgiftspolitikken fra denne regjeringen. Og resultatet ser vi for tiden med nedleggelser og utflagginger :-( \n\n

I disse statsbudsjett tider så kommer de andre partiene til å kappes om å bruke mest mulig på klimaet og det grønne skiftet. Det eneste problemet er at dagens grønne skifte er omtrent like gjennomtenkt og virkningsfullt som tiltaket på bildet.\n\nHva mener du. Er du imponert over alle skatter, avgifter, forbud og symbolske tiltak klimapartiene kommer med for å redde kloden?

FrPs alternative statsbudsjett er lagt fram :-D \nFremskrittspartiet vil at du skal få beholde mer av dine egne\npenger og bestemme mer over din egen lommebok. Vi foreslår\nskattelette til alle inntektsgrupper og vil kutte avgiftene\npå basisvarer som mat og drivstoff og mener ingen skal betale\nmer enn 50 øre per kWt for strøm.\n\nFremskrittspartiet har gjentatte ganger fremmet forslag i Stortinget de siste årene som ville hjulpet folk og bedrifter, men flertallet på Stortinget har konsekvent sørget for å stemme ned forslagene.\n\nSamlede skatter og avgifter har økt med over 100 milliarder siden 2021, viser tall fra Finansdepartementet.\n\nFremskrittspartiet foreslår å kutte skatter med 16...

FrPs alternative statsbudsjett legges fram nå på Stortinget, med veldig mye bra for folk flest og næringslivet, som vil ta landet i riktig retning om det blir vedtatt.\n\nStikkordet og satsingen er økonomisk handlefrihet og trygghet. \n\nEn av sakene jeg har kjempet for, og som jeg fortsatt jobber med er Svalbard. Kullgruveeventyret legges ned i 2025, og regjeringen svekker uforståelig nok norsk tilstedeværelse der. I dagens urolige geopolitiske verden er dette fullstendig feil og naivt.\n\nFrP bevilger derfor penger i vårt alternative statsbudsjett til å igangsette arbeidet med å åpne ny gruve, fortsette kullgruveeventyret, sikre sysselsettingen, sikre europeiske forsyningskjeder og styrke suvereniteten...

I morgen kommer FRPs alternative statsbudsjett med mye god politikk, blant annet leverer vi på lavere skatter og avgifter slik at folk flest og næringslivet får beholde mer av sine egne penger. Det i motsetning til regjeringen som øker skatter og avgifter, og som gjør livet vanskeligere for folk flest. Hele statsbudsjettet og alle godsakene legges fram i morgen. \n\nFlere store selskaper vurderer seriøst å legge ned i Norge, flagge ut og kutte arbeidsplasser grunnet regjeringens negative og uforutsigbare skatte- og avgiftspolitikk, næringspolitikk og energipolitikk.\nFrP mener kraftkrevende industri som har vært en av de viktigste næringene i Norge i 100...

På partnerskapsmøtet mellom Sørlandet sykehus, helseledere, kommunene og regionens representanter, hvor diverse utfordringer innen helse, befolkningssammensetning, utfordringer og mulige løsninger diskuteres.\n\nViktig å representere regionen min Agder på alle områder og holde seg oppdatert på kritiske områder 🙂

Akkurat vært i debatt om EUs 4 energimarkedspakke hos Samfunnsbedriftene, som la opp til en god debatt hvor man fikk tid til å forklare og utdype standpunkt. \njeg ga tydelig beskjed om at Frp mener at for mye av EUs energi- og klimapolitikk er naiv, korttenkt, og kontraproduktiv. Fortalte også at Frp vedtok på landsmøtet 2022 følgende om 4 energimarkedspakke, som vi tenker å holde: -Fremskrittspartiet vil fortsette å jobbe for at Norge har full suverenitet over våre naturressurser, og vil ikke støtte en deltagelse i EUs 4. energimarkedspakke «Ren energipakke».\n\nEnig?

REC solar legger ned sin Norske virksomhet meldes det akkurat. Alcoa på Lista frykter at de må gå samme vei med sin Aluminiumsproduksjon i Farsund. Strømprisene er for høye, CO2 kompensasjonen stadig dårligere, og nærings- og skattepolitikken for uforutsigbar. \n\nStøre regjeringens industripolitikk er negativ for norsk næringsliv, og nå får vi konsekvensene. Mange hundre mister jobben, skatteinntekter forsvinner, og Norge og vesten mister sin forsyningsgrad av stadig flere viktige innsatsfaktorer. \n\nRegjeringen kan vente seg utfordring på dette i spørretimen på Stortinget neste uke. Jeg kommer til å kalle inn enten finansministeren eller næringsministeren og utfordre dem på det som nå...

Debatt om kjernekraft forskning i gang i Stortinget - jeg fører saken for Frp og forsøker å få flertall for kjernekraftforskning💪

Laster...
Laster...