Beta
Søket ga 111 treff.

NYE (!!) bommer og ØKTE (!!) satser i Kristiansand Ikke nok med at bompenger i dag den 1. september ble gjeninnført i Kristiansand med stemmene fra AP, SP, MDG, SV, Rødt, og også Høyre og Krf. Nå vil sannelig AP med samarbeidspartiene i Kristiansand gå inn for enda flere bomstasjoner og også økte satser, og det skal tydelig skje allerede i høst. Dette skal først og fremst finansiere Gartnerløkkaprosjektet, et prosjekt som de samme partiene har vedtatt. Et gigantonomiprosjekt med negativ samfunnsnytte til langt over 3 milliarder, som hovedsakelig skal betales av bompenger. FrP vil dette annerledes, og første bud...

Bomringen er dessverre tilbake i Kristiansand Takk kan sendes til de rød-grønne partiene med AP og SP i spissen, med støtte fra bla Høyre og Krf. Er det dette velgerne ønsker? FrP vil noe annet, og er du enig med oss så må du huske å stemme deretter. FrP for folk flest!! https://vimeo.com/593212960

FrP vil bevare oljenæringen i Norge - er du opptatt av denne næringen så stem FrP👍👍 SV, Bellona, Naturvernforbundet jubler, mens flere i næringen synes ikke noe om dette. Ja, det sier vel sitt... er du opptatt av oljenæringen i Norge, ja, da bør du virkelig stemme FrP. «At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen, er ingen overraskelse. Men at dette forslaget, som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten, kommer fra Høyre, er ikke til å tro»...

OLJEKUTT VIL FØRE TIL ØKT UTSLIPP Hovedkonklusjonen er at produksjonskutt trolig vil føre til økte globale utslipp. FrP`s nestleder Ketil Solvik-Olsen sier at MDGs politikk i realiteten er skadelig for miljøet. "Venstresidens klimapolitikk vil øke globale utslipp, redusere norsk velstand, svekke global fattigdomsbekjempelse og flytte makt til Midt Østen og Russland. Redusert norsk energiproduksjon vil overtas av land med dårligere miljøregnskap, mer forurensende produksjon og mindre fokus på miljøteknologi. Jeg vil sterkt advare mot en politikk som svekker både det globale miljøet og norske interesser. Det er ikke nok med gode intensjoner, når resultatene går i motsatt retning. Jeg vil...

FRP er helt imot - Ap, Sp og resten av sosialistene, samt Høyre og Krf applauderer. Hva ønsker du? Det skal samles inn betydelige midler i den nye bompengeordningen. Samferdselspakken den skal finansiere er på 3,5 milliarder. Av dette er 2,1 (!!) milliarder bompenger og 1,3 milliarder statlige midler. Gartnerløkka, prestisjeprosjektet med negativ samfunnsnytte, tar nesten hele pakka, og utgjør 3,3 milliarder. Dette vil ikke FrP, vi vil ha Ytre Ringvei først. Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), sier til Fvn mandag ettermiddag at de jobber med planer om en økning i takstene på fire-fem kroner i tillegg til...

Det MOBILISERES – Bruk stemmen din, og bruk den riktig Hva med jobben DIN? Hva med familien DIN? Hva med naboen DIN? FrP er en garantist for å ikke avvikle dette. Dette mobiliseres nå kraftig Oljeindustrien investerer ca 250 milliarder totalt årlig og ca 175 milliarder av de årlig, er knyttet til oljeleting og nye felt. Det vil få store ringvirkninger i mange næringer hvis oljeletingen skal stoppe opp nesten over natten! Har du tenkt på dette? Hva ønsker du? FrP er soleklare i denne saken - husk å stem, stem blått og stem på FrP https://www.aftenposten.no/norge/i/g6vL59/110000-broeler-for-oljen-paa-facebook

Gartnerløkka koster 3,4 milliarder og må nedskaleres. Frp tok opp saken på Stortinget og i bystyret i Kristiansand, men H, KrF, AP og SP vil tvinge det gjennom til enhver pris og gjenninnføre bompenger. Frp vil nedskalere Gartnerløkka og bygge Ytre Ringvei først. Hvem er du mest enig med? Ønsker du et slikt sløseri velkommen? Hvis ikke, så stem på FrP - vi er der for folk flest!!

Det betyr noe hvem som styrer landet. Fremskrittspartiet vil gi familiene større frihet til å bestemme over sin egen hverdag, både med tanke på permisjon, barnehage, økonomi og hverdagen ellers. Les mer om hvordan vi vil gjøre familiens hverdag enklere og tryggere her:

Se videoen. Det er så dumt som det kan bli. Stortingsflertallet vil mangedoble Co2-avgiften og tvinge fiskerne til å fylle diesel i Danmark for at det skal se bra ut på norsk "klimaregnskap". Jeg tok saken opp i spørretimen men fikk bare et blabla-svar tilbake. Si gjerne hva du synes?

Jeg hører miljøbevgelsen og flere rød-grønne partier si at vi må legge ned oljenæringen slik at vi kan «frigjøre arbeidskraft»...... Eller «skape arbeidsledighet» som resten av oss ville sagt.... Nei takk, sier jeg - vi i FrP vil overhode ikke skape arbeidsledighet - hva vil du?

Ta deg tid - se og hør FrP for folk flest👍👍

Er du opptatt av dette? Vil du virkelig risikere tusenvis av arbeidsplasser, og de enorme ringvirkningene dette gir? Jeg spurte SV i Stortinget hvordan de vil erstatte 10.000 oljearbeidsplasser på Sørlandet men fikk ikke noe svar. Norsk industri og hverdag preges av miljøvennlige løsninger og stor teknologisatsing. Mens utslippene økte under rødgrønn regjering, går utslippene nå ned. Det bør vi omfavne og bygge videre på. Fokuset må vekk fra rødgrønn symbolpolitikk og ineffektive klimatiltak som bare flytter norske utslipp, arbeidsplasser og velferd til andre land. I fremtidige klimaforhandlinger må fokus inn på å få kullverstingene i Asia til å kutte...

VIL DU VIRKELIG AVVIKLE? HVA MED JOBBEN DIN? HVOR GÅR STEMMEN DIN? FrP bykser frem med over 5% på landsbasis, og til 17,5 % i vårt nabofylke Rogaland! Jeg tror dette handler om at i oljefylket er folk lei av at jobbene deres skal være på forhandlingsbordet. Også i Agder er vi ekstremt mange familier som har jobb relatert inn mot olje og gass næringen. Hva med jobben DIN? Hva med familien DIN? Hva med naboen DIN? FrP er en garantist for å ikke avvikle dette. Norge har blitt en av verdens beste land på miljøvennlig energiproduksjon. Vår strøm er...

Uavklart forhold til sosialisme?? Min gode FrP-kollega, Steinar Bergstøl Andersen, har leserinnlegg i Fvn - verdt å lese og betrakte. Hva ønsker du som velger? Tenk deg godt om!! Leserinnlegget er gjengitt i sin helhet nedenfor Les, lik, kommenter og del gjerne👍👍 «Sp-kollapsen skyldes uavklart forhold til sosialisme Senterpartiet har gjort en god valgkamp, og fått satt dagsorden i mange viktige saker. De har i inneværende år vært Norges største parti på flere meningsmålinger. På deres landsmøte pekte de ut Trygve Slagsvold Vedum som sin statsministerkandidat, og målingene i etterkant viste at det på det tidspunktet ble godt tatt imot....

FrP +5%👍👍 - men mobilisering må til Dagens måling i Dagbladet viser igjen at rød-grønn side med velgere fra AP og SP er avhengig av Rødt/Mdg for flertall, foruten om SV - en retning som vil bringe Norge helt feil vei. Ønsker du som velger en slik utvikling? Hvis nei, så stem på FrP.

Håper du er enig - og stemmer på FrP Lik, kommenter og del gjerne Godt valg👍👍

Vil du unngå SV, Rødt og MDG må du stemme FrP! MDG vil øke avgiften på bensin- og diesel med 5 kroner, skrinlegge utbyggingen av E39, etablere bomring rundt Kristiansand og Sørlandsparken samt øke satsene. Frp er garantisten for ny E39, er du enig med oss? Lik, del og kommenter gjerne👍👍

Gartnerløkka i Kristiansand😥😥 Er det virkelig dette velgerne vil? FrP har vært og er fortsatt sterk motstander av dette. Hva er det AP, Høyre, Krf, SP og flere miljøpartier ser som vi i FrP ikke ser? Et prosjektet til langt over 3 milliarder, som skal betales av bilistene, og som også har negativ samfunnsnytte - forstå det den som kan.... FrP synes dette er skandaløst, og uvettig bruk av penger. Vi vil ha Ytre Ringvei, dernest kan vi se hvilke behov vi har for Gartnerløkka Er du enig med oss? Husk å stemme, og stem da FrP. Vi er der...

UFØDTE LIV Jeg er veldig glad for at vi står på riktig side i denne saken. Å utvide dagens abortgrense til uke 18 eller 22 er å vise en manglede respekt for det ufødte liv. Dette er et klart og tydelig verdivalg som jeg håper velgerne tenker over. Denne saken viser med tydelighet hva et rød-grønt styresett vil gjøre. FrP er der for folk flest, også for det ufødte liv.

VEIUTBYGGING med rød-grønt🤔🤔 SV er tydelige på hva de vil, noe som selsvagt vil være krav inn mot rød-grønt samarbeid. Man vet hva man får med en stemme rød-grønt. FrP vil fortsette med veiutbygging, og vi tror mange velgere i spesielt Agder er opptatt av det samme. Da FrP styrte Samferdselsdepartementet ble riksveibudsjettet mer enn doblet. Dessverre henger fylkesveiene etter - der øker forfallet. FrP har i landets fylkesting foreslått å løfte bevilgningene, men alle steder har SP konsekvent stemt imot. Vi trenger ikke mer SP-forfall på riksveiene. Vi trenger også veiutbygging, og FrP vil ikke stoppe dette slik som...

Laster...
Laster...