Beta
Søket ga 245 treff.
Erlend Svardal Bøe
2023-01-11 13:26:20

I spørretimen i Stortinget i dag utfordret jeg statsministeren på om han kan garantere at regjeringen ikke fjerner den lovfestede plikten kommunene har til å ha kriterier for tildeling av sykehjemsplass og føre ventelister for å få sykehjemsplass. Det kunne han ikke gi et skikkelig svar på. \n\nBakgrunnen for saken er at regjeringen har sagt at kravet kommunene har til å innrapportere ventelistene til Helsedirektoratet skal fjernes. Det mener jeg gir dårligere oversikt over behovet som er i kommunene og mindre åpenhet. For før 2016 var det slik at du ikke fikk vedtak om sykehjemsplass, før det var ledig sykehjemsplass....

Erlend Svardal Bøe
2023-01-10 20:22:38

2023 starter godt. Høyre er fortsatt landets største parti og det er fortsatt borgerlig flertall på meningsmålingene, selv med en liten tilbakegang 💙 Det gir motivasjon. Høyre skal bidra med trygghet i en urolig tid.

Erlend Svardal Bøe
2023-01-10 16:36:05

Dette er meg sammen med gode venner før jul. Vi hadde juleølsmaking for å finne ut hvilket juleøl vi likte best. Vi ga poeng og skrev begrunnelse for hvorfor vi likte eller ikke likte det ølet vi smakte på. Vi delte til og med i sosiale medier at vi hadde gjennomført juleølsmaking og vi annonserte vinneren av juleølsmakingen. Denne gangen ble det Mack Ølbryggeri. \n\nI slutten av forrige uke kom det frem at Helsedirektoratet har gjort en ny fortolkning av forbudet mot reklame av alkohol i alkoholloven. Helsedirektoratet slår fast at det er ulovlig reklame når bryggeriene blir tagget uoppfordret...

Erlend Svardal Bøe
2023-01-09 19:11:02

Høyre har vært samlet på Sundvolden for å diskutere skatt, pensjon og skole, og ikke minst pekt ut kursen videre for hvordan vi skal vinne valget i både 2023 og 2025 💙 Men det største trekkplasteret på Sundvolden var uten tvil Ingeborg på tre måneder.\n\n📸: Lise Hammersland.

Erlend Svardal Bøe
2023-01-08 17:37:58

Regjeringen må få opp farten!\n\nStatnett advarer om at Norge styrer mot et kraftunderskudd innen få år. Det kan føre til at vi går glipp av nye industrietableringer, at strømprisene øker enda mer, og til at husholdninger og næringsliv i verste fall kan miste tilgang på kraft. \n\nDet haster med andre ord å få opp farten for å produsere mer fornybar energi. Derfor legger Høyre i dag frem tolv forslag som vi mener regjeringen raskt kan gjennomføre. \n\nForslagene omhandler vindkraft, solenergi, vannkraft, energieffektivisering og nett. En del av forslagene har Høyre allerede fått gjennomslag for på Stortinget. Nå er det regjeringen...

Erlend Svardal Bøe
2023-01-05 13:55:20

Utrolig hyggelig besøk på Stortinget i dag fra Nord-Tromsrådet og Nord-Troms Ungdomsråd 👏 De fikk omvisning på bygget og grillet Tromsbenken med ulike politiske spørsmål. Skal vi klare å gjøre Nord-Norge mer attraktivt for unge, må vi ta unge på alvor og ikke bare lytte, men også gjøre. \n\nFikk også en god prat med dyktige Høyre-folk som var med i delegasjonen. Her sammen med Geir Varvik som er Høyres ordfører i Storfjord kommune og Lennart Jenssen som er leder i Nord-Troms Unge Høyre.

Erlend Svardal Bøe
2023-01-04 23:32:57

En nyttig dag på Nord i Sør som er en konferanse i Oslo for engasjerte mennesker fra nærings- og samfunnsliv i Nord-Norge. Jeg fikk være med å oppsummere dagen, og ble utfordret på en ting vi nordnorske politikere kan jobbe sammen om på Stortinget. Men jeg mener det ikke bare er en ting, men flere ting vi kan og bør jobbe sammen om. For å nevne tre konkrete ting: \n\n🚙 Samferdsel. Solberg-regjeringen økte investeringsandelen til samferdsel i Nord-Norge betydelig. Men vi må holde takten oppe for å sikre at folk kan ferdes trygt og at næringslivet enkelt og raskt får...

Erlend Svardal Bøe
2023-01-03 09:49:55

Det er bare å komme seg i gang med det nye året. Jeg er veldig klar for å sette nordnorske saker mer på dagsorden i Stortinget, utvikle ny politikk slik at vi får en bedre helse- og omsorgstjeneste som gir folk god helsehjelp og får ned helsekøene og sikre at Høyre vinner kommune- og fylkestingsvalget i høst. Det er bare å peise på 💙 Ha en fin uke!

Erlend Svardal Bøe
2022-12-28 22:11:47

Rattkjelke 10 av 10 aktivitet 🛷😀 Viktig å nyte ferien før det er tilbake til hverdagen på nyåret. Fortsatt god romjul!

Erlend Svardal Bøe
2022-12-21 19:35:04

I dag har Stortinget hatt siste møte før jul. Det har vært en krevende høst med mange saker og mye reising. Vi har kjempet for å videreføre fritt behandlingsvalg, lagt frem ny politikk for å skape et mer aldersvennlig samfunn og laget Høyres alternative budsjett for 2023 💙 Nå skal det bli godt med juleferie. Riktig god jul fra Høyres helse- og omsorgsfraksjon!

Erlend Svardal Bøe
2022-12-20 17:14:28

En liten vinterforkjølelse klarer ikke å holde meg borte fra å snakke om viktigheten av å satse mer på infrastruktur i Nord-Norge i samferdselsdebatten på Stortinget i dag 🚙\n\nJeg måtte ha en liten rant mot Senterpartiet som var høy og mørk i debatten. De ga i valgkampen gigantiske samferdselsløfter til Nord-Norge, men så langt har de ikke levert på noe av det. Det er liten tvil om at denne regjeringen har et lavere ambisjonsnivå for å satse på samferdsel enn det Solberg-regjeringen hadde, som i løpet av åtte år doblet samferdselsbudsjettet og økte investeringsandelen til Nord-Norge betydelig 💙\n\nHør innlegget mitt...

Erlend Svardal Bøe
2022-12-20 11:15:07

Denne målingen er hyggelig å ta med seg inn i julen. Høyre er landets største parti og det er et tydelig borgerlig flertall 💙 Det er fortsatt en stund igjen til stortingsvalg, men vi skal fortsette å jobbe for en skole med kunnskap og mestring, få ned helsekøene og trygge folks arbeidsplasser og privat økonomi i en krevende tid for mange.

Erlend Svardal Bøe
2022-12-19 13:28:04

Det går mot jul også på Stortinget, og i dag har jeg hatt litt tid til å gjøre andre ting enn politisk arbeid og planlegging for det nye året. Det er hyggelig med julekortskriving ✍️ 🎄

Erlend Svardal Bøe
2022-12-18 23:05:52

Julens viktigste avisintervju med Sofie som er mitt onkelbarn som bor i Rogaland. Hun har sammen med klassen sin på 4. trinn laget egen avis til inntekt for kreftomsorg ❤️

Erlend Svardal Bøe
2022-12-15 23:57:04

Det er ikke Høyre som sitter stille i båten for å få ned helsekøene, det er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering som gjør. Helsekøene øker med denne regjeringen. Høyre vil kjøpe mer ledig behandlingskapasitet hos private aktører og videreføre ordningen med fritt behandlingsvalg 💙 Det vil få ned helsekøene slik at folk kommer raskere tilbake i jobb og til hverdag.

Erlend Svardal Bøe
2022-12-14 17:20:05

Høyre har lagt frem et alternativ budsjettforslag for neste år som bygger opp under det å skape et mer aldersvennlig samfunn og en trygg eldreomsorg som bidrar til at eldre kan leve gode og meningsfulle liv 💙

Erlend Svardal Bøe
2022-12-14 10:14:46

Vi er klare for debatt om helse- og omsorgsbudsjett i Stortinget i dag 🏥 Høyre vil blant annet i sitt alternative budsjettforslag: \n\n✅ Kjøpe ledig behandlingskapasitet hos private aktører for å få ned helsekøene slik at pasientene får raskere hjelp.\n✅ Komme i gang med 1000 nye heldøgns omsorgsplasser neste år slik at sårbare eldre som trenger sykehjemsplass og mennesker med utviklingshemming som trenger omsorgsbolig får det. \n✅ Gjenopprette satsningen på flere tilrettelagte boliger for eldre i distriktene som Støre-regjeringen kuttet. \n✅ Videreføre Eldreombudet som eldres viktigste talerør og sette av mer midler til å forebygge og redusere ensomhet og styrke...

Erlend Svardal Bøe
2022-12-13 20:31:34

«Målingen viser at vi har en jobb å gjøre for å få folk til å forstå hva det er vi faktisk arbeider med» sa Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran for noen uker siden om en annen meningsmåling som er ganske lik den VG publiserte i kveld som viser at Høyre er landets største parti og at det er borgerlig flertall. Jeg tror det er akkurat det folk gjør. Folk forstår det regjeringen faktisk arbeider med, og de vil ikke ha det. Folk forstår at den politikken regjeringen fører med å øke skattene kraftig for folk og næringsliv, ta ned ambisjonene i...

Erlend Svardal Bøe
2022-12-13 12:42:10

For litt over en uke siden la Høyre frem 70 tiltak som skal bidra til å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming. Utgangspunkt er å bidra til at hverdagen til utviklingshemmede og deres pårørende blir så god som mulig. Vi må tilpasse systemene til menneskene – ikke motsatt 💙\n\nMange av Høyres tiltak handler om hva kommunene kan, skal og bør gjøre. Du kan lese mer her:

Erlend Svardal Bøe
2022-12-12 21:44:06

Høyre vil styrke arbeidet med habilitering og rehabilitering 💙 Det er viktig for at pasienter og brukere skal kunne trene opp og vedlikeholde ferdigheter, men også evnen til å mestre livet. \n\nDerfor er jeg glad for at Høyre i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 har fremmet forslag om å be regjeringen vurdere behovet for en rehabiliteringsreform som skal bedre tilbudet i, og samhandlingen mellom kommunene og sykehusene på dette området. \n\nDette vil være en viktig videreføring av det arbeidet som Solberg-regjeringen la ned på dette området, blant annet med en egen opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som har gjort at...

Laster...
Laster...