Beta
Søket ga 234 treff.
Arbeids- og sosdep
2022-12-14 10:20:01

RT @IntegrationNR: Nancy Herz,statssekreterare i @Arbeidsdep öppnar konferensen Promoting Women’s Integration – Nordic Perspectives med att referera till Drottning Margaretas styre av Norden och hennes kamp för kvinnofrid - ett arbete som fortgår efter 600 år #nrpol @nordensk\n@Nordicwelfare1 https://t.co/7tr8ui59Uj

Arbeids- og sosdep
2022-12-13 12:27:29

I dag fekk statsåd @MarteMP ei utgreiing om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar i Noreg. Arbeidsinnvandrerutvalget har kartlagt arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, og foreslår ein rekk tiltak. \nLes NOUen:👇 \nhttps://t.co/BqaWRMUEhM

Arbeids- og sosdep
2022-12-09 13:12:50

Heiltid blir no normen i arbeidslivet, og deltidstilsette får styrka fortrinnsretten til hel stilling. 👍\n\nLes meir👇\nhttps://t.co/Pt2jat4f9B

Arbeids- og sosdep
2022-11-25 12:56:11

– Jeg er svært imponert over innsatsen til kommunene, fylkeskommunene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sier statsråd Marte Mjøs Persen.\nI dag holdt hun og statsministeren pressekonferanse om bosetting av ukrainske flyktninger.\nhttps://t.co/chyz2vvGpZ 👇

Arbeids- og sosdep
2022-11-19 16:32:50

Regjeringa har lagt fram forslag til endringar i arbeidsmiljølova, mellom anna knytt til arbeidstakaromgrepet i lova, arbeidsgjevaransvar i konsern og dei kollektive ordningane for verneteneste og arbeidsmiljø.\nLes meir: 👇\nhttps://t.co/XO8M58R0Zm https://t.co/6j74VEDA4R

Arbeids- og sosdep
2022-11-18 16:29:39

I dag legg regjeringa fram forslag til fleire endringar i arbeidsmiljølova. Målet er å gjere det enklare for dei som faktisk er arbeidstakarar å få dei rettane dei har krav på, som for eksempel overtidsbetaling, sjukepenger, ferie og pensjon. Les meir:👇\nhttps://t.co/b3RVTii4Sf

Arbeids- og sosdep
2022-11-14 15:25:31

Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 arrangerer konferanse om utanforskap i arbeidslivet i Norden.\n\nSjå konferansen direkte tysdag 15. november: 👇\nhttps://t.co/ivWxuDSOil

Arbeids- og sosdep
2022-11-05 09:54:54

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.\nLes mer: https://t.co/bHoRpjkutl

Arbeids- og sosdep
2022-11-02 14:20:06

– Jeg er fornøyd med at vi er enige om å forlenge IA-avtalen. I tillegg til å jobbe videre med virkemidlene som allerede finnes i dagens avtale, er det viktig å forsterke det lokale IA-samarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister @MarteMP \nLes mer: https://t.co/hJWGLMrA4F

Arbeids- og sosdep
2022-10-29 08:01:02

Regjeringen foreslår en ny og forbedret ungdomsgaranti som skal bidra til at unge under 30 år som trenger hjelp for å komme i arbeid raskt skal få tilbud om tett og god oppfølging fra NAV. Målet er å få flere unge i jobb. \nLes mer: https://t.co/PP1Df1VxLk https://t.co/zmGxT3L3Kl

Arbeids- og sosdep
2022-10-27 14:18:37

I dag var statsråd @MarteMP vertskap for eit uformelt nordisk ministermøte om integrering i Oslo. Tema for møtet var «Kvinner med innvandrarbakgrunn sin deltaking i arbeids- og samfunnsliv». \n🇳🇴🇸🇪🇩🇰 🇫🇮 🇮🇸 https://t.co/rDsUlLHJl4

Arbeids- og sosdep
2022-10-13 17:02:11

RT @NorwayEU: "We are facing challenging times in Europe: Tackling high #inflation, protecting vulnerable groups, and supporting #Ukraine 🇺🇦. Norway will meet these challenges in close cooperation with our European partners," says @MarteMP at the informal #EPSCO in Prague. https://t.co/dAuVZr9TUV

Arbeids- og sosdep
2022-10-10 08:23:14

https://t.co/gMh96eiOiC\nSe regjeringens nasjonale integreringskonferanse direkte her 👇

Arbeids- og sosdep
2022-10-10 08:20:25

https://t.co/gMh96eiOiC \nSe konferansen direkte her 👇

Arbeids- og sosdep
2022-10-06 11:44:34

Her finn du Arbeids- og inkluderingsdepartementet sine pressemeldingar i samband med #statsbudsjettet for 2023:\nhttps://t.co/2j1encsSKj https://t.co/hEb8SjJPMF

Arbeids- og sosdep
2022-09-30 09:31:22

La deg inspirere av arbeidsmiljøet på Skaugum Bestikk.\n– Vi er en gjeng outsidere som backer hverandre, sier Linus Skogsrud som jobber på fabrikken.\n \nHer ansettes folk som har stått utenfor arbeidslivet, og bedriften bruker tid hver dag på å skape et godt miljø på arbeidsplassen https://t.co/3JQuoNZyzY

Arbeids- og sosdep
2022-09-27 13:31:15

Det var fint å møte NAV og Trøndelag fylkeskommune som samarbeidar tett for å få unge i arbeid og utdanning. Samarbeidet dei imellom, og med verksemder, har fått namnet Trøndelagsmodellen.\nStatsråden møtte også Runa, som har fått eit skreddarsydd løp, kor fagbrev og jobb er målet https://t.co/NLgE6atXHY

Arbeids- og sosdep
2022-09-27 13:12:05

Fint å møte NAV og Trøndelag fylkeskommune som samarbeidar tett for å få unge i arbeid og utdanning. \nSamarbeidet dei imellom, og med verksemder, har fått namnet Trøndelagsmodellen.👍\nStatsråden møtte Runa som har fått eit skreddarsydd løp, kor fagbrev og jobb er målet i enden. https://t.co/nPDwiRG4fC

Arbeids- og sosdep
2022-09-16 16:21:45

– Frivillige og ideelle organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap, sier arbeids- og inkluderingsminister,@MarteMP etter besøket på Fontenehuset i Ullensaker. https://t.co/dN6gBPZW9H

Arbeids- og sosdep
2022-09-15 07:40:50

Følg seminaret direkte klokken 10:00 i dag.\n 👇\nhttps://t.co/ASKRugohkZ

Laster...
Laster...