Beta
Søket ga 57 treff.
Høyre
2018-04-06 14:19:23

"Og vi er alle enige om at døren står åpen for en enda bredere, borgerlig regjering", sier @erna_solberg til #hlm18 @KrFNorge

Høyre
2018-04-06 14:18:43

"I januar gikk vi fra to til tre partier i regjering. Jeg vil takke Siv og Trine for det gode samarbeidet vi har", sier @erna_solberg til #hlm18 @frp_no @Venstre

Høyre
2018-04-06 14:17:49

"Det helt grunnleggende i tråd med norske, og kommende generasjoners, interesser, at vi støtter opp om sterkere internasjonalt samarbeid og en liberal verdensorden basert på rett, plikt og deltagelse", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:15:31

"Vi bør alle være stolte av den innsats norske soldater har lagt ned mot ISIL", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:14:18

"Kjære landsmøte, det er vi som har snudd utviklingen i Forsvaret", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:09:30

"EØS-avtalen er den viktigste avtalen for norske arbeidsplasser. Den sikrer at vi enkelt får solgt varer og tjenester til våre viktigste markeder", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:07:15

"Norge være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:06:37

"En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:05:23

RT @Ungehoyre: Sandra taler til #hlm18 klokken 14:25. Følg med på livestream på Unge Høyre sin Facebook! https://t.co/jFrFmxpL2S

Høyre
2018-04-06 14:04:39

"Vi må stå opp og slåss for en liberal verdensorden basert på rett, plikt og deltagelse", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:01:57

"Skal vi love mer på ett område, så betyr det at vi må gjøre mindre på andre områder. For det er slik Jan P. Syse sa det: Vi er imot summen av alt vi er for", sier @erna_solberg til #hlm18 https://t.co/6GKh2TwoO6

Høyre
2018-04-06 14:01:23

"Vi vet at i fremtiden må vi skape mer, da er ikke svaret å skatte mer", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 14:00:44

"Kjære venner. Nå er det slik at nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:59:10

"Verdien av arbeid er velferd", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:57:07

"Et overordnet mål for regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer et samfunn som er bærekraftig både økonomisk, klimamessig og sosialt", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:56:41

"Poenget er å skaffe flere fagarbeidere i tråd med arbeidslivets behov, sikre oppdaterte fagarbeidere i tråd med endringer i arbeidslivet og forhindre at arbeidstakere med utdatert kompetanse skyves ut av arbeidslivet", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:50:35

"Jeg er stolt av å lede er et parti som har virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:49:43

"Jeg er stolt av å kunne lede et parti som faktisk evner å ta inn over seg at verden forandrer seg og som har løsninger som er aktuelle for den tiden vi lever i", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:47:20

"Det går et viktig skille i norsk politikk. Der venstresiden bruker krefter på å bekjempe private bedrifter, jobber Høyre for at offentlig og privat sektor skal lære av hverandre for vårt felles beste", sier @erna_solberg til #hlm18

Høyre
2018-04-06 13:46:28

"Et parti som er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes, må derfor være opptatt av inkludering", sier @erna_solberg til #hlm18

Laster...
Laster...