Beta
Søket ga 3701 treff.

Erna ruler! Ikke overraskende troner Erna Solberg på topp. Erna har på statsministermålingene scoret svært høyt i flere år. 66 prosent mener hun gjør en god jobb som partileder, 25 prosent svarer middels, bare 5 prosent svarer dårlig, mens 4 prosent ikke vet. 92 prosent av Høyres velgere mener Solberg gjør en god jobb.

I Jeløy-plattformen viser regjeringen tydelig at vi skal legge til rette for økt eksport av norsk kultur. Bokmessen i Frankfurt er ett virkemiddel for å nå dette målet. I den samme regjeringsplattformen ligger det også inne en satsing på folke- og skolebibliotekene. Denne handler ikke minst om å likestille innkjøpsordninger for litteratur både på papir og digitalt.

Dette er gode nyheter og tegn på at regjeringens politikk virker 💪

Fra 2008 – til 2018 er andelen som har gjennomført VGS i Østfold økt fra 66,3% til 72,5%. Det er det all grunn til å glede seg over, etter god innsats fra lærere, foresatte, skoleledere og folkevalgte – samt ikke minst elevene selv.

Politisk har det likevel vært gode uker for Arbeiderpartiet sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Eh... Kanskje velgerne ikke er enig med henne i hva som er god politikk?

Nå trenger vi et samlet og modernisert regelverk som fremhever redaktørens uavhengighet, ansvar og samfunnsrolle – og det er fortsatt mulig å sende oss innspill for å få til dette på best mulig måte!

Enighet om et budsjett for flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn! Det føles veldig godt å kunne si at det er budsjettenighet mellom Høyre, FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti – den tiende budsjettenigheten i rekken mellom de fire partiene. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Samtidig ser vi at gjennomføringen av videregående skole går opp og helsekøene blir kortere. Det viser at regjeringens politikk svarer på mange av de utfordringene Norge står overfor, og som mange opplever i sin hverdag. Enigheten inneholder ytterligere styrking av blant annet barnehagefeltet, rusomsorgen og mer penger til rekruttering av...

Jeg var invitert til avduking av «analplugg-gnomen» i kveld. Men kroppen min sa at 30 grader 🌞,blå dress 👔 og tung veske ikke passet sammen 🤪 Det fine med kunst 🎨 er vi kan ha vår egen mening og oppfatning om den. Så nå blir det nok debatt 💣

Hurra - her er jeg enig med Norsk Sykepleierforbund!! I dag kom det klar beskjed fra Norsk Sykepleierforbund. De vil endre navn fra helsesøster til helsesykepleier. Vi trenger flere menn i skolehelsetjenesten og da er dette et viktig og riktig signal. Det senker terskelen til gutta for å oppsøke helsetjenesten.

Schibsted reiser etter min mening et viktig prinsipielt spørsmål, som kan være med og forklare hvorfor Medietilsynet er kommet så skjevt ut: Når tilsynet redegjør for det teorietiske og prinsipielle utgangspunktet for en av rapportene de bygger sin konklusjoner på, heter det nemlig: "De kommersielle aktørene er avhengig av å tilby et produkt som er differiensiert fra NRK sitt gratisprodukt dersom de skal kunne ta betalt for tilbudet sitt." Virkelig? Mener de virkelig at det er de ikke-statlige aktørene som skal tilpasse seg den statlige aktøren og ikke omvendt? (Erik Stephansen, Medier24, Einar Hålien, Mediebedriftene - MBL, Norsk Redaktørforening, @journalistlag)

Debatten om bemanningsnorm i barnehager er ikke lett å bli klok på! Når det er sagt så er jeg prinsipielt mot den slags statlige normer – men la det ligge nå. Regjeringen og KrF er enige om en bemanningsnorm hva gjelder ansatte og pedagoger. Den medfører økte kostnader for 119 kommuner, mens de øvrige alt har innfridd normen. At 119 kommuner må ansette flere i barnehagene forteller meg at den nye normen er en styrking av kvaliteten i barnehagene i forhold til i dag. Samtidig protesterer enkelte barnehager og en rekke foreldre for at man ikke legger 14 milliarder (!!!)...

Har i dag hatt besøk av en liten gruppe fra Rygge ungdomsskole. De var nysgjerrige og interessert på det som skjer her inne. Og forarbeidene var det ingen ting å utsette på!

Gratulerer og velfortjent Tor Sørby!! Fra begrunnelsen; "Tor Sørby har bygget opp ARENA til å bli et kirkelig og kulturelt samlingspunkt i Moss. Gjennom sitt bredt anlagte engasjement både innen musikk, kultur og kirkeliv er han en drivkraft for brobygging mellom så vel enkeltmennesker som institusjoner og grupper av mennesker."

Stortingets Familie- og kulturkomité har i dag avgitt sin innstilling om et forslag som gjelder kroppspress og reklameindustrien. Komiteen er helt enig om at kroppspress er en av de viktigste årsakene til at mange unge sliter psykisk. Med sosiale medier som er en stor del av barn og unges hverdag, er eksponeringen av urealistiske skjønnhetsidealer enorm. – Reklameindustrien har enorm påvirkningskraft på barn og unge. Med stor makt kommer stort ansvar. Reklamen bør være med på å styrke folks selvbilde og selvfølelse, ikke det motsatte som altfor ofte er tilfelle, sier Tage Pettersen som har jobbet med saken fra Høyres...

I dag hyller jeg farmor og min kjære Anny (selv om hun nok ikke ville blitt glad for å stå fast i heisen) 💙

Hyggelig at innlegget mitt ble hørt helt ned til Sørlandet ;-)

I går ville KrF stenge private barnevernstjenester ute på sikt og i dag vil de heve terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Ikke lenger det KrF jeg har lært å sette pris på.

Her er innlegget jeg holdt i den likestillingspolitiske redegjørelsen i dag.

Dette blir jo nesten komisk 🤣 Lønnssippen vil de ha på papir, men selvangivelsen tar de elektronisk.... – Det er mange som til dømes ønskjer å ha kontakt med skatteetaten digitalt, slik at dei kan få sjølvmeldinga si der. – Vi vil be om eit møte med styresmaktene for å få klarheit i kvifor det ikkje kan vere mogleg å få til ei løysing der ein reserverer seg berre mot å få pensjonsslippen digitalt. Det er tydeleg at mange ønskjer den på papir, samstundes som mange har lyst til å vere digitale og bli flinkare til det, seier Davidsen.

– Hva er det du er mest begeistret for når det gjelder norsk hockey? – Garderobekulturen! Jeg har sett mange idretter fra sidelinjen og alle er gode på å skape aktivitet. Men for å utvikle gode og trygge idrettsutøvere, så må vi utvikle hele mennesker. Man blir ikke en god lagspiller bare ved å være god til å sende pucken, hvis man ikke samtidig er et menneske som er trygg på seg selv og som trives. Her er garderobekulturen til hockeyen unik! Mens de fleste sykler rett til og fra fotballtreningen så bruker vi nesten like lang tid i garderoben...

Laster...
Laster...