Beta
Søket ga 442 treff.
Terje Søviknes
2022-09-22 09:32:02

Norge trenger mer kraft fremover - da er det viktig å bygge ut det som gir minst naturinngrep. \n\nFrP mener derfor vi på nytt må se på skånsom utbygging i enkelte verna vassdrag fremfor vindkraft med store naturødeleggelser. \n\nSiden 1973 er 389 vassdrag i Norge vernet mot kraftutbygging.\n\nVerneplaner fra en annen tid må revideres, og der det er rom for skånsom utbygging med moderne teknologi bør det åpnes for ny vannkraftutbygging! \n\nI tillegg mener jeg det er på høy tid at vi får en faktabasert debatt om kjernekraft i Norge. Også her utvikles ny teknologi, f.eks saltsmeltereaktorer basert på thorium...

Terje Søviknes
2022-09-21 19:26:02

Ikkje bra… Hva tenker du om dette?

Terje Søviknes
2022-09-21 16:23:57

På tur med Bergen og Omland Friluftsråd og statssekretær Aleksander Øren Heen (SP) i Klima- og miljødepartementet i dag - viktig å formidle behovet for midler til sikring, tilrettelegging og vedlikehold av friluftsområder langs kysten 👍

Terje Søviknes
2022-09-20 22:04:57

Gøy med gode målinger 😊👍 Nå puster vi AP i nakken, og FrP er tre ganger så store som SP! Det gir motivasjon for en kampklar organisasjon frem mot kommunevalget 11.sept neste år!

Terje Søviknes
2022-09-20 14:54:13

Gårsdagens forsøk på stempling av Sylvi Listhaug i m.a. Dagbladet og VG hører ingen plass hjemme. \n\nDet er åpenbart for alle at energikrisen i Europa også har andre årsaker enn Putins invasjon av Ukraina - herunder en hodeløs klima- og energipolitikk i EU og vedtak om utenlandskabler i Norge. Det må det være lov å påpeke, uten å bli stemplet som «Putins lille hjelper», slik Dagbladet skriver!\n\nGodt at andre medier tar til motmæle 👍

Terje Søviknes
2022-09-20 14:12:39

Dette KAN være gode nyheter, og noe Vestland FrP har kjempet for lenge! Men jeg understreker KAN fordi det gjenstår sentrale politiske prosesser… Uansett tommelen opp i dag 👍👍👍

Terje Søviknes
2022-09-20 11:03:33

Stavrum treffer ofte spikeren på hodet - intet unntak i denne artikkelen! \n\nAt LO har tatt en så passiv holdning i debatten om strømkompensasjon til næringslivet er vanskelig å forstå. Ute på grasrota handler dette faktisk om et være eller ikke være for arbeidplasser i mange små og mellomstore bedrifter… \n\nUndrer på om alvoret i saken har sunket inn hos AP, SP og i dette tilfellet LO? Kanskje Oslo-boblen er en del av utfordringsbildet også i denne debatten?

Terje Søviknes
2022-09-20 00:53:51

E det mulig??? Hvor korttenkt går det an å bli??? Norges siste mobile gasskraftverk solgt i forrige uke…

Terje Søviknes
2022-09-19 16:07:58

Litt langlesing om hva de rødgrønnes økte formuesskatt og utbytteskatt betyr for norsk eierskap i næringslivet…

Terje Søviknes
2022-09-18 22:46:25

Byrådet kjører på - bilistene skal betale enda mer for bybane til Åsane. Koste hva det koste vil… \n\nPå tide å stikke fingeren i jorden - bilistene har betalt nok av kollektivsatsingen i Bergen. Eneste riktige nå er å legge bybanen til Åsane vekk - kostnaden er nå svimlende 18 mrd kroner!

Terje Søviknes
2022-09-17 15:43:51

Foredrag om kommunevalget 2023 for Vestfold og Telemark FrP i dag 👍 \n\nMange viktige tema i løpet av helgen; - negativ sosial kontroll, private barnehager, strømstøtte til næringslivet, olje & gass, samferdsel og finansmarkedene 😊 Pluss strategiarbeid mot lokalvalget neste år.\n\nHva tenker du blir de viktigst sakene for FrP i lokalvalget 11.september 2023?

Terje Søviknes
2022-09-17 13:08:50

Superweekend i Vestfold og Telemark FrP i helgen 👍 \n\nEn sterk start på dagen med rådgiver Dana Manouchehri (FrP). Hun formidlet på en gripende måte hva negativ sosial kontroll i praksis betyr for jenter i Norge med innvandrerbakgrunn. \n\nFrP vil aldri akseptere negativ sosial kontroll i Norge! Vi har fortsatt en lang vei å gå - men vi må tørre å snakke om utfordringene!

Terje Søviknes
2022-09-16 11:15:22

For lite, for sent og for komplisert… Lite forutsigbart for næringslivet!

Terje Søviknes
2022-09-15 23:17:25

Gode refleksjoner om hvordan Ap/SP/SV’s skattepolitikk rammer norsk eierskap, og ikke minst konsekvensene av dette for fremtidig verdiskapning og arbeidsplasser… \n\nTrist! \n\nFormuesskatten tvinger eierne til å ta ut store verdier fra selskapene - egenkapital som skulle vært brukt til investeringer, vekst og videreutvikling av selskapene. Og dermed sikring av fremtidens arbeidsplasser. \n\nNoen må faktisk skape verdier før de kan brukes… Om vi tvinger norske eiere til å flytte ut mister vi både lokal tilhørighet og skaperkraft i lokalsamfunn over hele landet. \n\nI det lange løp blir AS Norge den store taperen om fortsetter forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske eiere. Ikke...

Terje Søviknes
2022-09-14 13:16:26

Deltatt i debatt på LO Kommunes kommunalkonferanse i dag - og selvsagt ble de rødgrønnes kamp mot de private og mangfoldet i velferdstjeneste et tema. \n\nAPs kamp mot de offentlig finansierte, men privat leverte, tjeneste øker forskjellene i samfunnet. \n\nTil slutt blir det bare de rike som kan kjøpe seg forbi køen, som Jonas selv… \n\nFrP ønsker å bruke all kapasitet i helsesektoren, også den ideelle aktører og private står bak. Men tjenestene skal selvsagt være solidarisk finansiert av felleskapet - slik at alle får tilgang til likeverdige helsetjenester uavhengig av lommeboken. \n\nAP/SP og SV sitt forslag om å fjerne...

Terje Søviknes
2022-09-14 09:28:36

AP/SP-regjeringen sier nå at de ikke vil øke den statlige delfinansiering av Bybanen trinn 5 til Åsane. \n\nDette kan bare bety en ting; -Vestland fylkeskommune må stoppe videre forskuttering av prosjektering og grunnerverv for Bybanen til Åsane. I alt er det planlagt å bruke ca 900 mill fylkeskommunale kroner på prosjektet de neste årene. \n\nBilistene i Bergensregionen tåler ikke mer bompenger, og da er finansieringsplanen og fremdriften for prosjektet nå helt i det blå. \n\nI en slik situasjon vil det være helt uansvarlig av fylkespolitikerne å bruke flere 100 millioner kroner av skattebetalernes penger på videre planlegging. \n\nVestland FrP er...

Terje Søviknes
2022-09-14 00:23:10

Lang FB-post under, men viktig budskap om hvordan norsk eierskap i næringslivet straffes kontra utenlandske eiere. Slik kan vi ikke ha det!

Terje Søviknes
2022-09-13 13:10:56

Det er en skandale at idrettsanlegg må stenge pga strømpriskrisen, sier Silje Hjemdal - Ombudskvinne (FrP) i denne saken. At barn og unge rammes på denne måten er bare trist… \n\nEr redd dette kan bli realiteten for en rekke idrettsanlegg om ikke AP/SP-regjeringen får på plass en bedre støtteordning. \n\nFrPs forslag om makspris på 50 øre (100% kompensasjon over 50 øre/kwt) hadde løst utfordringen!

Terje Søviknes
2022-09-12 18:20:37

Flere vil følge etter så lenge AP, SP og SV skrur utbytte og formuesskatten oppover. \n\nDette i sin tur tvinger bedriftseiere til å tappe stadig større beløp fra bedriftene for å kunne betale formuesskatten. På sikt svekker dette norske bedrifters investeringsevne, og arbeidsplasser settes i fare. \n\nMindre familieeide oppdrettsselskap, som nylig fikk en kraftig skjerpelse av formuesskatten, er et eksempel på at dette ikke bare gjelder de aller største selskapene. \n\nHvorfor skal AP, SP og SV på død og liv svekke norsk eierskap i næringslivet?

Terje Søviknes
2022-09-11 21:18:14

Valgthriller i Sverige i dag - ser ut til at sosialistisk side beholder flertallet. Moderaterna går tilbake, og Sverigedemokratene fosser videre. \n\nOg for første gang snakker svenskene nå åpent om utfordringene knyttet den liberale og feilslåtte innvandringspolitikken Sverige har hatt gjennom flere tiår. Kriminalitetsbekjempelse, strengere straffer og styrking av politiet har vært den viktigste saken i valgkampen.

Laster...
Laster...