Beta
Søket ga 2935 treff.
Guri Melby
2018-08-29 16:51:16

#metoo slo inn som en flodbølge i den offentlige debatten i fjor høst. Nå som det største medietrykket har lagt seg, ønsker Venstre å følge opp med en systematisk innsats for å bekjempe seksuell trakassering i alle deler av samfunnet. Abid Raja, Grunde Almeland og jeg utfordrer derfor regjeringa til å bla opp!

Guri Melby
2018-08-29 11:00:22

Overgangen fra å være eldst i barneskolen til å bli yngst på ungdomsskolen kan være krevende. Med nye fag, nye lærere, nye elever og ikke minst karakterer kan forventningspresset bli stort. Vår jobb er å ruste ungdommene til å takle dette presset, og å gi dem troen på framtida.

Guri Melby
2018-08-29 07:52:32

På Heltberg Private Gymnas i Drammen møtte jeg engasjerte elever som gjerne ville diskutere skolepolitikk med meg! De var glade for at de hadde muligheten til å velge en skole som gir elevene mye selvstendighet og tid til egenarbeid. Skolen er basert på Montessori-pedagogikk som vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. #9av100 #guripåskolebesøk

Guri Melby
2018-08-28 20:03:10

Venstre ❤️ studenter #pålagmedframtida

Guri Melby
2018-08-28 13:56:44

I Drammen gjør de mye bra med både barnehage og skole for å gi alle barn like muligheter! I går lærte jeg både om at de gir gratis fulltidsplass i barnehagen til alle som trenger det, at de har sommerskole, de har forsøk med et 11. skoleår for elever som har falt utenfor, og de har ikke minst solid kompetanse og sterk ledelse i kommunen som alle skoler og barnehager nyter godt av.

Guri Melby
2018-08-28 12:01:36

Hvorfor blir Akademiet i Drammet kåret til landets beste videregående skole på Udirs elevundersøkelse år etter år? Det, og mye annet, forsøkte jeg å få svar på når jeg besøkte skolen i går! #8av100 #guripåskolebesøk Svaret jeg fikk fra rektor var kort oppsummert at det handler mye om tette relasjoner mellom lærere og elever, en mer fleksibel skoledag og høy tillit til elevene, og et sterkt elevdemokrati. Jeg synes det er bra at vi har et mangfold av skoler i Norge, både slik at elever har reell valgfrihet, men også for at man kan lære av hverandre for å bidra...

Guri Melby
2018-08-27 16:04:04

For mange av de barna som trenger barnehagen mest, har foreldrebetalinga stått i veien for at de har fått gå i barnehage. Derfor har Venstre nasjonalt over flere år sikret penger til gratis kjernetid for lavinntektsfamilier. I Drammen går de enda lenger og tilbyr gratis fulltidsplass til de samme for å sikre alle barn et likeverdig tilbud. Dette og mye annet fikk jeg høre om da jeg besøkte Drammen og Hedensrud barnehage sammen med våre lokalpolitikere Eidi Ann Hansen og Anders Wengen i dag! #guripåbesøk #7av100

Guri Melby
2018-08-27 09:32:32

«Kontantstøtten alene er ikke alltid grunnen til at kvinner står utenfor arbeidslivet. Bildet er alltid mer nyansert enn som så. Det som likevel er sikkert er at kontantstøtten holder barn utenfor barnehagen». Les mer om hvorfor Venstre vil fjerne kontantstøtten i denne kronikken fra Grunde Almeland og meg!

Guri Melby
2018-08-24 19:40:49

En av mine kjepphester som skolepolitiker er å la skolene og skoleeierne bestemme mest mulig selv. Det er helt åpenbart at mobiltelefonen har et stort potensial i å distrahere elevene, men det er jo helt uproblematisk for alle skoler å legge klare begrensninger for hvordan mobilbruken skal være på deres skole. La oss ha tillit til at rektorer og lærere greier å løse disse utfordringene selv, og heie fram dem som finner gode løsninger!

Guri Melby
2018-08-23 12:46:52

Muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap er noe Venstre har kjempet for lenge - denne uka blir det en realitet! Dette er ikke en sak som er viktig for så mange, men for dem det gjelder, betyr det mye å slippe å frasi seg sitt opprinnelige statsborgerskap dersom de ønsker å bli norske. #venstreleverer #minregjering

Guri Melby
2018-08-21 16:50:50

Her er noen glimt fra mitt besøk hos Kampen Kunstbarnehage i dag! #6av100

Guri Melby
2018-08-20 23:09:41

Inspirerende å besøke Humanistskolen på første skoledag! Dette er en spennende dag (og kanskje litt skummel) for mange elever. Derfor er det fint at rektor Nina og skolen har fokus på inkludering fra første stund! 😊 #5av100

Guri Melby
2018-08-20 08:35:53

Gratulerer med dagen til alle førsteklassinger som har sin første skoledag i dag, til alle foreldre som spent følger poden over i en ny hverdag, og lykke til alle dere lærere som tar imot en ny gruppe med barn som fortjener det beste skoletilbudet vi kan gi dem. Hjemme hos mine foreldre fant jeg dette bildet av meg selv som førsteklassing på Gjølme skole. Det begynner å bli skremmende mange år siden, og mye har skjedd siden da, men jeg husker likevel første skoledag godt. Blant annet at læreren måtte sette seg mellom meg og en annen gutt i klassen...

Guri Melby
2018-08-17 08:54:11

En ting Venstre og Krf ofte har kjempet sammen om, til tross for ulikt verdigrunnlag, er friheten til å følge sin egen overbevisning. Det har Krfs Geir Jørgen Bekkevold gjort da han valgte å vie et lesbisk par, og da undrer jeg meg over kritikken som kommer internt. Er ikke hele kjernen i trosfriheten retten til å utøve sin tro på den måten man selv mener er riktig? Uansett, all honnør til Bekkevold som våger å stå for sine verdier til tross for motstanden!

Guri Melby
2018-08-16 18:13:34

#guripåskolebesøk #4av100 Denne uka har jeg endelig kommet meg ut av Oslo, nærmere bestemt Hakadal ungdomsskole i Nittedal. Der møtte jeg helsesøster som fortalte om hvordan hun jobber for å komme i kontakt med ungdommene og være der for dem, og hvor viktig det er å være tilgjengelig. Jeg er glad for at Venstre over mange år har prioritert penger til flere helsesøstre over hele landet, for det er ingen tvil om at de trengs!

Guri Melby
2018-08-13 09:50:55

Hva er en god barnehage? Det diskuterte jeg med Hans Jacob Sundby, eier av Læringsverkstedet barnehager, og Marte Lillealtern Haglund, styrer i Læringsverkstesets idrettsbarnehage på Grønland da jeg besøkte dem #3av100. Noen kriterier er lett å definere, slik som antall ansatte, pedagogtetthet, størrelse på uteareal og lignende, men alle vet jo at det er andre ting som er vel så viktig for å skape gode barnehager. Det perspektivet mener jeg har forsvunnet i barnehagedebatten - det har stort sett handlet om private vs. offentlige drivere og hvordan vi kan kontrollere at de private ikke tjener for mye penger, men bør...

Guri Melby
2018-08-10 14:40:02

Så glade er vi når Regjeringa kunngjør at karbonfangstprosjektet ved Klemetsrud i Oslo får tilskudd til å fortsette! Dette er et viktig prosjekt for å få ned utslipp i Oslo, men også for å utvikle teknologi som gjør at avfallsforbrenning kan bli renere over hele verden. Nå tar vi et viktig skritt videre mot en realisering av dette prosjektet! Se mer her: https://e24.no/makro-og-politikk/klima/faar-likevel-tilskudd-fra-regjeringen-fortum-fortsetter-co2-fangst/24412192

Guri Melby
2018-08-10 09:46:57

Jeg synes sommerskole er noe barn over hele landet burde ha tilbud om. Enig? #guripåskolebesøk #2av100

Guri Melby
2018-08-09 11:23:01

Hvert år tar flere hundre tusen kvinner i Argentina ulovlig abort, noe som medfører en stor helserisiko og som fører til mange mister livet. Retten til selvbestemt abort har derfor lenge vært en av de viktigste kampene for kvinner over hele verden. Dessverre tapte kvinnebevegelsen i Argentina i går, dermed er det fortsatt bare to land i Sør-Amerika der abort er lovlig. Dette viser at vi har en lang vei å gå i å sikre kvinner retten til å bestemme over egen kropp.

Guri Melby
2018-08-08 19:42:21

#guripåskolebesøk #1av100 Siden jeg sitter i utdanningskomiteen på Stortinget har jeg bestemt meg for å besøke minst 100 skoler og 100 barnehager, både for å gjøre meg kjent med hvordan sektoren fungerer, hva man opplever som utfordringer og hva vi som politikere må prioritere framover for å sikre at alle barn får et likeverdig og godt tilbud. Første besøk gikk til Vollebekk skole i Bjerke bydel i Oslo. Dit ble jeg invitert av en entusiastisk forelder som synes uteområdene var verdt å se grundigere på, og jeg var så heldig at både landskapsarkitektene og rektor stilte opp. Skolegården ved Vollebekk...

Laster...
Laster...