Beta
Søket ga 2315 treff.
Guri Melby
2019-02-12 14:28:22

Lørdag delte jeg et satirisk bilde her på facebook som var blitt delt av flere på twitter tidligere på dagen, som en kommentar til en sak NRK hadde kjørt kvelden før om et foreldrepar som ikke fikk tatt ut foreldrepermisjonen slik de ønsket. Jeg tror de som følger meg på Facebook skjønte hva denne posten var, at det var satire og ikke et forsøk på å spre fake news, og jeg synes det er merkelig å bli beskyldt for det. Jeg er selvfølgelig helt enig i at vi som er stortingspolitikere må være litt ekstra forsiktige med hva vi legger...

Guri Melby
2019-02-12 08:15:33

Oslos befolkning fortjener et best mulig sykehustilbud, byen fortjener noe annet en høyblokker på Gaustad, og resten av helse-Norge fortjener at vi tenker oss grundig om og sørger for at alle alternativer er godt utredet før vi lander på en beslutning om en gigantutbygging som koster oss flere titalls milliarder kroner.

Guri Melby
2019-02-11 11:01:17

Venstres landsstyre var i helga tydelig på at vi må utrede en utbygging av Ullevål-alternativet før vi tar en beslutning om sykehusplanene i Oslo. Det er stor faglig motstand mot planene om nytt sykehus på Gaustad, og når det er så sterke fagmiljøer som er så tydelige, så mener jeg vi må lytte til det. I tillegg er Oslo bystyre imot denne utbyggingen av byutviklingshensyn. Også har det en nasjonal dimensjon ved at dersom vi bruker så mye penger på Oslo-området, så vil det helt klart være en fare for at det går utover hva vi har mulighet til å...

Guri Melby
2019-02-11 09:02:50

Venstres holdning i foreldrepermisjonsspørsmålet får full støtte på lederplass i Dagbladet i dag! 👍👍 "Likestillingspolitikk virker, og i de skandinaviske landene har ofte progressiv politikk gått foran og vært med på å forme folkemeningen. Pappapermen har ført til at norske fedre har tatt en større del av foreldrepermisjonen enn tidligere, men økningen har vært knyttet tett til antall uker forbeholdt far. Da regjeringen kuttet i antall uker, tok norske mødre en større del av permisjonen. Det kan skje igjen.Vi vil på det sterkeste advare mot en innskrenking av pappapermen."

Guri Melby
2019-02-09 12:39:51

Til debatten om foreldrepermisjon: kanskje det er på tide vi ansvarliggjør arbeidsgivere litt slik at det blir mulig for alle å ta ut permisjonen sin, uavhengig av kjønn? 👨‍👩‍👧‍👦 Til Madshus: skjerp dere, og følg loven!!! 🤬

Guri Melby
2019-02-09 10:47:01

Det viktigste samferdselsprosjektet i Oslo i nær framtid er bygging av ny t-banetunnel. Men hvor denne traseen skal gå, har det egentlig ikke vært en god, offentlig debatt om, noe Andreas Slettholm skriver godt om i denne kommentaren. Når byrådet har lagt opp til en så dårlig prosess som i denne saken, synes jeg det er pinlig når byrådsleder Raymond Johansen skyter ned Høyres forslag om alternativ trasé og definerer det som useriøst. Er det en god måte å sikre bredt flertall for et prosjekt som vil ha så avgjørende betydning for utviklinga av byen vår de neste tiårene? Da...

Guri Melby
2019-02-08 19:54:44

Tenk at denne godgutten er blitt tre år - hipp hurra for Eiliv i dag!🎈💚

Guri Melby
2019-02-08 19:54:35

Tenk at denne godgutten er blitt tre år - hipp hurra for Eiliv i dag!🎈💚

Guri Melby
2019-02-08 13:03:18

Inspirerende besøk ved NTNU sammen med utdanningskomiteen på Stortinget! Nå er vi oppdatert på sammenslåingsprosess, ny lærerutdanning, samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, arbeid med innovasjon og nyskaping, campusprosjekt, Moser-parets hjerneforskning m.m!

Guri Melby
2019-02-07 19:24:16

«Tredelinga av foreldrepermisjonen er et tiltak som på lengre sikt gir oss kvinner mindre jobb. Når far har full kontroll på barnets rutiner slipper han å spørre mor om hvordan matpakken skal smøres og hvor vinterklærne er. Når ungen like gjerne løper til far som til mor for å få trøst, er det lettere å dele sykedagene likt. Når far har like stor forståelse av viktigheten av hus- og omsorgsarbeid slipper mor å ta det såkalte “andre skiftet” med husarbeid og det “tredje skiftet” med omsorgsarbeid alene. Når fedrene ikke selv tar grep og tar lengre perm, da trenger vi...

Guri Melby
2019-02-07 16:54:52

God skriveopplæring i praksis! I dag besøkte utdanningskomiteen Berg skole i Trondheim, som har et samarbeid med Skrivesenteret om å utvikle en god skriveopplæring. #58av100 #guripåskolebesøk Her fikk vi se førsteklassinger som skrev tekster om superhelter, og høre hvordan lærerne legger opp til en skriveopplæring som oppleves som meningsfull, motiverende og som gir mestring.✏️ De siste årene har vi fått til et stort løft for leseopplæringa i norsk skole - kan vi få til et tilsvarende for skriving tro? Skriving er så viktig for dybdelæring og for å uttrykke hva man har lært, men mange steder blir det ikke prioritert...

Guri Melby
2019-02-07 16:41:48

Så bra at Torgeir Anda tar initiativ til et opprop på vegne av alle oss som støtter Trine! 👏 Når media ringer rundt til omtrent alle lokalpolitikere for Venstre, er det helt åpenbart at de vil finne noen som er misfornøyde både med politikken, med regjeringssamarbeid og med ledelsen. Men det er rett og slett fake news å fremstille det som om dette er den eneste siden av saken - de aller fleste jeg har snakket med som har blitt kontaktet av media har uttalt at de støtter Trine, men disse blir altså ikke sitert i alle disse negative sakene....

Guri Melby
2019-02-07 07:45:56

Tredeling av foreldrepermisjonen er en god og balansert løsning som er til det beste for barnet og for mor. Barnet får to gode omsorgspersoner og mor får viktig avlastning hjemme. I tillegg er fedrekvoten populær blant menn, som jo også ønsker å være mer hjemme med barnet sitt. Jeg håper flere foreldre velger å dele permisjonen likt, men vi trenger fleksibiliteten tredelingen gir for at flest mulig skal kunne ta permisjon!

Guri Melby
2019-02-06 12:12:11

Dette må vel være bra lunsj i dag? Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Guri Melby
2019-02-06 12:12:06

Dette må vel være bra lunsj i dag? Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Guri Melby
2019-02-06 11:24:22

Det at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen er ikke et nytt fenomen, men det er grunn til å tro at konsekvensene av kjønnsforskjellene vil bli større ettersom arbeidsmarkedet endrer seg og kravene til formell kompetanse øker. Allerede nå utkonkurrerer jentene guttene i mange av de mest prestisjefylte utdanningene på grunn av bedre karakterer, og vi risikerer at denne trenden forsterkes dersom vi ikke gjør noe raskt, skriver undertegnede og Lucie Katrine Sunde-Eidem i Adresseavisa i dag. Les hele innlegget her: https://www.venstre.no/artikkel/2019/02/06/skolene-ma-bli-bedre-til-a-lofte-guttene/

Guri Melby
2019-02-05 09:41:31

Veldig spennende idé fra Hallstein Bjercke og Oslo Venstre! Noen andre der ute som har ideer til hva Deichman bør brukes til?

Guri Melby
2019-02-04 20:59:00

Verken kjønn eller sosial bakgrunn skal avgjøre dine skoleresultater. Dessverre er det ikke sånn i dag. Stoltenbergutvalget overleverte i dag sin rapport, som slår fast at kjønnsforskjellene i skolen er store og vil kunne ha store konsekvenser senere i livsløpet. Et av tiltakene som er foreslått av et mindretall i utvalget er en mer fleksibel skolestart. Bakgrunnen for det er at ulik modenhet er en av årsakene til forskjellene mellom jenter og gutter, og at vi derfor bør åpne mer opp for skolestart når barna er klare for det, framfor akkurat høsten det året de fyller seks år. Venstres landsstyre...

Guri Melby
2019-02-02 15:36:02

Herlig å være på årsmøte i Oslo Venstre sammen med en gjeng som er klare for valgseier og byrådsskifte til høsten! 💚#ovåm #oslovenstre

Guri Melby
2019-02-02 15:35:57

Herlig å være på årsmøte i Oslo Venstre sammen med en gjeng som er klare for valgseier og byrådsskifte til høsten! 💚#ovåm #oslovenstre

Laster...
Laster...