Beta
Søket ga 2129 treff.
Guri Melby
2018-09-21 12:04:48

Barnehageansatte har en svært viktig rolle med å avdekke vold og overgrep mot barn, men mange opplever at det er vanskelig å snakke med barna om disse temaene, og at det er vanskelig å vite når man skal involvere barnevernet. Derfor ønsker vi å styrke de ansattes kompetanse på dette området! Mandag besøkte jeg Strekkoden barnehage i Oslo. Barnehagen har tatt i bruk SNAKKE, ett av verktøyene som skal gjøre det enklere for barnehageansatte å prate med barn om vold og overgrep. Regjeringen foreslår å øke potten til arbeid mot vold mot barn og unge i neste års budsjett, les...

Guri Melby
2018-09-21 10:46:25

Gratis leirskole har vært en av Venstres kampsaker i en årrekke, og vi fikk kravet inn som en del av Jeløya-plattformen, da vi gikk inn i regjering. Nå blir dette en realitet! 💚

Guri Melby
2018-09-20 19:08:28

Takk til studentene ved Høyskolen for dansekunst for en veldig fin opplevelse i dag!

Guri Melby
2018-09-20 10:35:00

Menn topper selvmordsstatistikken, og vi må styrke det forebyggende tilbudet til unge gutter som sliter. Jeg tror flere mannlige helsesykepleiere vil gjøre det enklere for unge gutter å be om hjelp.

Guri Melby
2018-09-20 08:50:11

Tenk om fastlegen din har sitt eget ultralydapparat og kan sjekke selv om det er noe galt med hjertet ditt i stedet for å sende deg til sykehuset? På NTNU fikk Erling Moe og jeg demonstrert et slikt apparat, samt sett hvordan ultralydbilder nå videreutvikles gjennom et tett samarbeid mellom medisinere og teknologer, i dette tilfellet Ole Christian Mjølstad og Gabriel Kiss ved ultralydsenteret @CIUS. Banebrytende arbeid som vil gjøre både diagnostisering og operasjoner mye mer presise! Foto: Kari Williamson/NTNU.

Guri Melby
2018-09-19 16:09:49

Vi trenger flere entreprenører i dette landet, og denne herlige gjengen med ungdommer fra Thora Storm vgs inspirerte meg og resten av politikerne fra Trondheim Venstre som var så heldige å få treffe dem! 😊 De har akkurat startet sin egen ungdomsbedrift, #livetut, og hadde mange ideer til hvordan vi kan få flere unge til å velge entreprenørskapslinje og hvordan vi kan gjøre tilbudet enda bedre. Vi tar det med oss! #22av100 #guripåskolebesøk

Guri Melby
2018-09-19 09:04:41

Kulturskolen skal være et tilbud til alle barn, men i mange kommuner ser man at det varierer mye ut fra sosial bakgrunn på hvem som bruker tilbudet. I går besøkte jeg Huseby skole i Trondheim sammen med bystyrerepresentant Lucie Katrine Sunde-Eidem, for å høre om deres samarbeid med kulturskolen, et samarbeid som har økt antall deltakere fra bydelen siden tilbudet ble en del av skoletilbudet. I tillegg har Huseby (tidl Kolstad og Saupstad skole) vært med på prosjektet med gratis kjernetid i SFO, et tilbud Trondheim Venstre har vært forkjemper for og ønsker å utvide. I Jeløya-plattformen har regjeringen forpliktet...

Guri Melby
2018-09-18 17:02:47

Skolen skal ikke bare utruste oss med kunnskaper, den skal også ruste oss for livet. I læreplanen står følgende: «Alle mennesker må kunne gjøre ansvarlige livsvalg som bidrar til livskvalitet og en god fremtid. Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt.» Dette jobber de veldig bra med på Ugla skole, noe jeg fikk høre om i dag! #20av100

Guri Melby
2018-09-17 17:30:01

Jeg og Venstre har lenge jobbet for et forbud mot pelsdyroppdrett og i regjering får vi endelig gjennomført det. Jeg vil ha deg med i kampen for dyrs rettigheter - meld deg inn i Venstre :) venstre.no/blimed

Guri Melby
2018-09-16 19:22:29

Veldg godt poeng fra Iselin Nybø, som nå innfører krav om pedagogisk kompetanse i akademia: - I dag snakker man om «forskningsfri» og «undervisningsplikt» i akademia. Det må vi komme oss bort fra, for undervisning er et av de viktigste oppdragene universitetene og høgskolene.

Guri Melby
2018-09-15 14:35:04

Teaterdebuterer med #kariusogbaktus!

Guri Melby
2018-09-15 14:34:51

Teaterdebuterer med #kariusogbaktus!

Guri Melby
2018-09-14 16:55:48

Må skryte litt av Oslo Sykkelverksted i dag: jeg kom innom fordi jeg trengte hjelp til å få satt på et sykkelhengerfeste, de gjorde jobben umiddelbart og tok kun betalt for materiellet. Fiks ferdig sykkel på fem minutter, til fem kroner - det kan vi like! 👏🚲

Guri Melby
2018-09-13 16:08:36

En EQ-barnehage legger vekt på å gi barn støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Dette, og mye annet, fikk jeg lære om da jeg besøkte Oddenskogen barnehage i Bærum sammen med Dora Thorhallsdottir, som er grunnlegger av EQ-instituttet. #19av100 #guripåbesøk For Venstre er det viktig med mangfold i barnehagesektoren, det gir oss innovasjon og utvikling og en bedre barnehage. Derfor kaller vi folk som Dora «velferdsinnovatører», og ikke «velferdsprofitører», og derfor heier vi dem fram! Du kan lese mer om hva en EQ-barnehage er her: http://eqi.no/eq-barnehage/

Guri Melby
2018-09-13 11:25:05

Endelig får vi en kjønnsnøytral tittel som forhåpentligvis lokker flere menn til skolehelsetjenesten! Guttene topper selvmordsstatistikken og kanskje en mannlig helsesykepleier er enklere å snakke med? Venstre foreslo endring av tittelen på Stortinget forrige periode, og nå får vi det endelig til💚

Guri Melby
2018-09-12 17:49:28

I en tid med et rekordlavt antall asylsøkere legger AP frem en innstrammingsrapport hvor de foreslår å strupe asylinstituttet ved å dele flyktninger inn i A- og B-lag. Og på toppen av det hele kaller de det humant, solidarisk og rettferdig. Hva skal man si til det?

Guri Melby
2018-09-12 08:52:07

Lekser i skolen?

Guri Melby
2018-09-12 08:37:08

Språk var fokus for besøkene mine i Bergen i går. Jeg besøkte Øvrebø barnehage og Olsvik skole, som begge har en stor andel flerspråklige elever, og som fortalte om hvordan de jobber både for å styrke elevenes ferdigheter i norsk, og hvordan de samarbeider med hjemmet for å styrke deres forståelse av betydningen av morsmålet! Felles for begge var blant annet en sterk tro på å bruke barnelitteratur sentralt i språkopplæringa. Dagen ble avsluttet med et veldig inspirerende og lærerikt møte om skolepolitikk, der både Venstre-medlemmer og viktige interessegrupper som Utdanningsforbundet og Dysleksiforbundet deltok. Takk til Idun Bortne og resten...

Guri Melby
2018-09-11 20:23:31

DENNE skolen fikk jeg lyst til å besøke! 👏🥇

Guri Melby
2018-09-11 11:00:30

SFO har blitt en viktig del av hverdagen for de aller fleste fra 1.-4. trinn. På sitt beste, som på Jåtten skole i Stavanger. er SFO en integrert del av skolen som både bidrar til læring, sosialisering, integrering, lek og moro. På sitt svakeste er SFO først og fremst en kostbar oppbevaringsplass. Har du innspill til hva vi kan gjøre for å sikre god kvalitet på SFO/AKS for alle barn? Skriv gjerne i kommentarfeltet her!😊

Laster...
Laster...