Beta
Søket ga 245 treff.
Erlend Svardal Bøe
2022-06-15 07:16:02

Høyre har fått flertall på Stortinget for flere viktige tiltak som skal motvirke ensomhet 💙\n\nLes mer her: \nhttps://hoyre.no/2022/06/14/det-ma-tas-ytterligere-grep-for-a-forebygge-og-redusere-ensomhet/

Erlend Svardal Bøe
2022-06-14 23:26:42

Kommunene er førstelinjen i helse- og omsorgstjenesten, og kommunene skaper grunnlaget for forebygging og tidlig innsats. Høyre er opptatt av en god kommunehelsetjeneste 💙 Vi vil gi pasientene og brukerne mer forutsigbarhet, valgfrihet, kvalitet og større mulighet for tilpasning av egen situasjon og behov. Folk må få god og riktig hjelp når de trenger det. \n\nI dag behandlet Stortinget kommuneproposisjonen for 2023. I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Jeg holdt innlegg i saken og løftet frem flere av satsningene Solberg-regjeringen gjennomførte for å styrke kommunehelsetjenesten. Jeg tok også opp behovet...

Erlend Svardal Bøe
2022-06-12 14:18:01

En god 10 kilometer sammen med herlige Høyre-folk på søndagen 🏃‍♂️ Vi e i rute til Midnight Sun Maraton kommende lørdag. Og skal du ikke løpe selv, så er det bare å komme som publikum på sidelinjen, for vi kommer til å trenge alle heiarop vi kan få!

Erlend Svardal Bøe
2022-06-11 16:54:30

Herlig besøk innom Nordnorsk bygg- og anleggsmesse som arrangeres i Tromsø denne helgen 🚜 Fikk en hyggelig omvisning på området, og en god prat med Martin og Jorunn i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om utfordringer som næringer står overfor og som de trenger politisk drahjelp for å løse, blant annet med rekruttering, grønn omstilling og skatter- og avgifter. \n\nMaskinentreprenørenes Forbund

Erlend Svardal Bøe
2022-06-10 22:25:18

God helg fra Tromsø 😎☀️

Erlend Svardal Bøe
2022-06-10 13:00:34

Fint besøk til Nyfødt Intensiv på UNN 🏥 De har en av landets eldste avdelinger, og behovet for nye fasiliteter er stort. Fikk en fin prat sammen med Claus Klingenberg som er seksjonsoverlege, og flere andre ansatte som gjør en utrolig god jobb for å ivareta både små og store som står i en krevende situasjon. \n\nDenne saken fra iTromsø er også verdt å få med seg: https://www.itromso.no/nyheter/i/a7nQL4/foreldre-roper-etter-nye-lokaler-paa-nyfoedt-intensiv-jeg-forstaar-bare-ikke-at-ingenting-blir-gjort-at-man-ikke-prioriterer-de-minste-de-svakeste

Erlend Svardal Bøe
2022-06-09 19:16:51

Høyre foreslår å sette av mer midler til sykehusene for å få ned ventetidene for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser 💙 \n\nSandra Bruflot

Erlend Svardal Bøe
2022-06-09 10:14:18

Hyggelig mårrakaffe på Stortinget sammen med Nils Kristian Nilsen som er direktør for Nord-Norges Europakontor 🇳🇴🇪🇺 Vi har snakket om saker i EU som har høy relevans for Nord-Norge. Blant annet grønn omstilling, kompetanse og skatter- og avgifter, men også hvordan EU ser på utviklingen i nordområdene.

Erlend Svardal Bøe
2022-06-08 21:33:19

Dette er veldig hyggelige tall for Høyre 💙\n\nHøyre skal fortsette å finne gode svar på den utryggheten mange føler på med stigende priser og økt rente. Dette er ikke tiden for å bruke mer penger og energi på å sette Norge i revers.\n\nEnig? Bli med på laget da 😊\nhttps://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Erlend Svardal Bøe
2022-06-08 11:32:00

Dette mener jeg ikke kan aksepteres 👎 Det kan ikke være en midlertidig løsning i 10 år med lysregulert enveisbro på hovedstrekningen mellom Troms og Finnmark. Statens Vegvesen har gjort en god jobb med å få på plass en midlertidig broløsning, men det må ikke bli en hvilepute. Regjeringen må sette i gang arbeidet med å få på plass en ny og permanent løsning på veistrekningen raskest mulig. Dette har store konsekvenser for folk og næringsliv i nord! \n\nJeg har fulgt opp dette på Stortinget med skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, og venter spent på svar. Solberg-regjeringen satt også i gang...

Erlend Svardal Bøe
2022-06-08 11:32:00

Dette mener jeg ikke kan aksepteres 👎 Det kan ikke være en midlertidig løsning i 10 år med lysregulert enveisbro på hovedstrekningen mellom Troms og Finnmark. Statens Vegvesen har gjort en god jobb med å få på plass en midlertidig broløsning, men det må ikke bli en hvilepute. Regjeringen må sette i gang arbeidet med å få på plass en ny og permanent løsning på veistrekningen raskest mulig. Dette har store konsekvenser for folk og næringsliv i nord! \n\nJeg har fulgt opp dette på Stortinget med skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, og venter spent på svar. Solberg-regjeringen satt også i gang...

Erlend Svardal Bøe
2022-06-07 20:19:51

10 kilometeren på Midnight Sun Maraton er ingen toppdistanse. Men når du aldri har løpt den før, så blir det fort det 🏃‍♂️ Nå er det en og en halv uke igjen. Innspurt på Stortinget kombinert med løpetrening. Det er bare å henge i!

Erlend Svardal Bøe
2022-06-06 22:19:55

Fint møte med Knut-Eirik Dybdal i kveld som ga oss en god orientering om hvordan det går med Arctic Race of Norway og Alpint VM 2029 i Narvik 🚴‍♂️ ⛷ To arrangementer med utgangspunkt i Nord-Norge, men som er viktig for hele landet.

Erlend Svardal Bøe
2022-06-02 20:17:38

Fin markering av Rusreformdagen foran Stortinget i dag. Jeg fikk mulighet til å holde appell på vegne av Høyre 💙 \n\nI alt for mange år har vi ført en feilslått ruspolitikk i Norge. Fremfor å gi hjelp til mennesker som er syke og avhengige, har vi straffet, gitt bøter og satt folk i fengsel. Det er en politikk som ikke har fungert, men som har gjort hverdagen verre for folk, økt de sosiale forskjellene i samfunnet og dyttet folk bort fra hjelpeapparatet.\n\nStraff er den sterkeste reaksjonen vi har i samfunnet vårt. Da må vi kunne forklare hvorfor det å straffe...

Erlend Svardal Bøe
2022-05-31 08:37:00

Høyre vil skape et mer aldersvennlig samfunn 💙

Erlend Svardal Bøe
2022-05-30 16:37:16

I mars i år utfordret jeg regjeringen med en såkalt interpellasjon i Stortinget om hva de ville gjøre for å bidra til en sterkere befolkningsutvikling og økt tilgang på kompetent arbeidskraft i Nord-Norge. Men da saken skulle debatteres i stortingssalen var det ingen andre stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark som stilte til debatt. Det kom to fra Nordland og en fra Hedmark. Jeg synes egentlig bare det er trist at ikke flere fra nord stiller når to av de største utfordringene for landsdelen debatteres i Norges nasjonalforsamling 😒\n\nFor skal vi klare å løse utfordringene Nord-Norge står overfor i årene fremover,...

Erlend Svardal Bøe
2022-05-25 14:28:35

Regjeringen vil legge ned Eldreombudet i Norge 👎 Det mener Høyre er feil. \n\nEldreombudet er en viktig og uavhengig «vaktbikkje» og gjøre en god jobb med å fremme eldres interesser på alle områder i samfunnet. Jeg tok opp saken med helse- og omsorgsministeren i Stortinget i dag, uten å få noen særlig gode svar.\n\nDet var også hyggelig at Eldreombud Bente Lund Jacobsen selv kom til Stortinget for å følge med når jeg tok opp saken med helse- og omsorgsministeren, sammen med Anne Lise og Vibeke som begge er veldig opptatt av at Eldreombudet skal videreføres. \n\nHøyre vil skape et mer...

Erlend Svardal Bøe
2022-05-24 21:39:16

For en fin dag på jobb. Høyre har fått flertall i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å styrke innsatsen mot ensomhet 👏\n\nDet gjør inntrykk å treffe mennesker som er ensom eller som har slitt med ensomhet. De føler seg på utsiden av samfunnet. Slik skal ingen ha det. Folk skal føle seg inkludert, ha muligheten til å delta og bidra i hverdagen. At flere unge og eldre kjenner på ensomhet er en utvikling vi må snu. Ensomhet kan være skadelig, og det kan føre til psykisk uhelse og redusert livskvalitet. \n\nHer er forslagene: \n\n«Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan...

Erlend Svardal Bøe
2022-05-23 11:00:12

Fint morgenmøte sammen med flere ulike aktører innenfor vaksinering i Norge om behovet for et voksenvaksinasjonsprogram og økt kunnskap om vaksiner i Norge 💉 Vet du for eksempel at det er en anbefaling om påfyll av bestemte vaksiner for voksne hvert tiende år? \n\nHøyre vil videreutvikle dagens vaksineprogram og innføre et voksenvaksinasjonsprogram. Vaksiner kan gi bedre helse og mindre belastning på helse- og omsorgstjenesten.

Erlend Svardal Bøe
2022-05-22 10:51:13

Startet søndagen i NRK Helgemorgen for å snakke om hvordan vi kan forebygge og redusere ensomhet i samfunnet, og om forslagene som Høyre har fremmet på Stortinget 💙\n\nDet er vondt å føle seg ensom, og det er nok mange av oss som i større eller mindre grad har kjent på ensomhet en eller annen gang i løpet av livet. Ensomhet fører med seg psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Derfor er det så viktig at vi tar det på alvor.\n\nDu kan lese forslagene til Høyre her: https://hoyre.no/2022/05/12/det-ma-tas-ytterligere-grep-for-a-forebygge-og-redusere-ensomhet/

Laster...
Laster...