Person / Aktør:
Erna Solberg
Erna Solberg
Parti: H

Innlegg:
Eddi Eidsvåg i Pøbelprosjektet sier fritt behandlingsvalg, som Høyre innførte i 2015 har vært forskjellen mellom liv og død for mange rusavhengige Norge. Han viser til to tungt rusavhengige som begge hadde en drøm jobb og et normalt liv. Forskjellen var at hun ene ikke fikk fritt behandlingsvalg, men døde i helsekøen. Istedenfor å følge henne til jobb, fikk Eddi bære kisten. Hun andre kom raskt til behandling gjennom fritt behandlingsvalg, og er i dag fast ansatt og skattebetaler. Hun får leve et nøkternt og rusfritt liv. Jeg brenner for at de som sliter med rus og psykiske lidelser skal ha valgfrihet og få hjelp mens de er motivert. Derfor har vi innført fritt behandlingsvalg. Det vil Jonas og Ap reversere.

Postet:
2017-08-20 16:30:33