Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@HogneLarsen Hva mente du her? At det ikke er overrepresentasjon etter justering for sosioøkonomiske forhold, eller at sosioøkonomiske forhold ikke forklarer overrepresentasjonen?

Postet:
2021-04-08 11:06:11