Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@halkva Det er jeg uenig i. Min totale skyld er solid plassert hos politikerne, ikke hos innvandrerne, noe som fremkom meget tydelig i mitt innlegg. Det er absolutt grunnlag for- og legitimt å kritisere deler innvandrerbefolkningen også, men det gjorde jeg ikke der.

Postet:
2021-04-08 11:08:42