Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@HogneLarsen Da tar du feil. Det har nå kommet tre rapporter som alle konkluderer med at overrepresentasjonen ikke kan forklares med sosioøkonomiske forhold.

Postet:
2021-04-08 11:28:56