Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@Sandrabutoyi Lest saken? Det vises ikke til en eneste rapport på at dette finnes og hun har ikke forsket på dette selv.

Postet:
2021-04-07 21:16:41