Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@AnjaLindtner Slike glipper når aldri verden opp til de massive smittevernbruddene i enkelte innvandrermiljøer. Vi må fokusere der problemet er soleklart størst. Det er bare å se på statistikken. Innvandrere fra Pakistan og Somalie står for 10 ganger så mye smitte, på tross av pinsemenigheter.

Postet:
2021-03-30 23:48:27