Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle greid meg uten pappaen både før, under og etter fødselen da jeg fikk Eiliv for fem år siden. Selv var jeg syk med alvorlig svangerskapsforgiftning, og sønnen min var liten og trengte mye hjelp med å få i seg nok næring. Det at pappaen fikk være til stede hele veien, var helt avgjørende både for meg og for Eiliv. Helt fra første stund var det han som gav flaskene med tilleggsnæring, og jeg fikk litt sårt tiltrengt hvile mellom alle rundene med amming, pumping og næring. Det kunne han fordi de som jobbet på barselavdelinga var fleksible og trillet inn ei seng til ham den første natta, og lot ham bli der hele uka jeg måtte være på sykehuset. På grunn av det, ble det ei fin tid, på tross av en slapp mamma og en gutt som krevde mye oppfølging! Bonusen var at pappaen etterpå var flinkest med flaska, noe som gjorde at han fikk en viktig rolle gjennom hele barseltida (og selvsagt også lenge etterpå 😊). Smittevernsreglene som har gjort at fedrene ikke har fått være med på alle deler av fødselen har blitt kritisert av mange, med god grunn. Mennene føler de blir tatt fra en utrolig viktig opplevelse i livet, mens kvinnene opplever at de mister sin viktigste støttespiller i en veldig krevende, sårbar, men også veldig fin tid. Og dette er like viktig for partnere/medmødre som for fedre. Jeg er veldig glad for at helseministeren nå er veldig tydelig på at sykehusene skal gjøre det de kan for at flere skal slippe å føde alene: https://www.nrk.no/ytring/du-skal-slippe-a-fode-alene-1.15387265

Postet:
2021-02-24 19:31:39

Delt innhold:
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle greid meg uten pappaen både før, under og etter fødselen da jeg fikk Eiliv for fem år siden. Selv var jeg syk med alvorlig svangerskapsforgiftning, og sønnen min var liten og trengte mye hjelp med å få i seg nok næring. Det at pappaen fikk være til stede hele veien, var helt avgjørende både for meg og for Eiliv. Helt fra første stund var det han som gav flaskene med tilleggsnæring, og jeg fikk litt sårt tiltrengt hvile mellom alle rundene med amming, pumping og næring. Det kunne han fordi de som jobbet på barselavdelinga var fleksible og trillet inn ei seng til ham den første natta, og lot ham bli der hele uka jeg måtte være på sykehuset. På grunn av det, ble det ei fin tid, på tross av en slapp mamma og en gutt som krevde mye oppfølging! Bonusen var at pappaen etterpå var flinkest med flaska, noe som gjorde at han fikk en viktig rolle gjennom hele barseltida (og selvsagt også lenge etterpå 😊). Smittevernsreglene som har gjort at fedrene ikke har fått være med på alle deler av fødselen har blitt kritisert av mange, med god grunn. Mennene føler de blir tatt fra en utrolig viktig opplevelse i livet, mens kvinnene opplever at de mister sin viktigste støttespiller i en veldig krevende, sårbar, men også veldig fin tid. Og dette er like viktig for partnere/medmødre som for fedre. Jeg er veldig glad for at helseministeren nå er veldig tydelig på at sykehusene skal gjøre det de kan for at flere skal slippe å føde alene: https://www.nrk.no/ytring/du-skal-slippe-a-fode-alene-1.15387265