Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@RagnhildMe Ja vi lytter til 416 sider med oppdatert fagstoff, hvordan det? https://t.co/eH0xYHPxhL

Postet:
2021-02-24 22:20:07

Delt innhold:
NOU 2019: 26
Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføre...