Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@RagnhildMe Absolutt Ragnhild. Lytter f. eks du til de mange kildene i den offentlige fagrapporten i lenken over?

Postet:
2021-02-24 22:26:04