Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
Vi har en finansminister som lyver for å lure folk til å tro at innvandring er lønnsomt. Det er veldig alvorlig! https://t.co/BIIPApkEof

Postet:
2021-02-24 18:16:56

Delt innhold:
Du må forholde deg til faktagrunnlaget, Sanner
Hvordan kan du konkludere med at innvandring er lønnsomt, når dine egne tall viser at livsløpskostnaden per innvandrer fra ikke-vestlige og østeuropeiske land er på 11,4 og 6,4 millioner kroner?