Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @jonasali: Om vi ønsker at ungdom ikke skal prøve rusmidler må vi gjøre som med tobakk og alkohol. Vise de respekt og være brutalt ærlige om skadevirkninger, samt gjøre det ukult. Dagens ungdom er altfor smarte til at de aksepterer at noe er forbudt fordi straffereaksjonen er det farligste.

Postet:
2021-02-24 16:31:29