Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
@aahetr Vi fremmet disse to forslagene: 1. «Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningen for næringslivet ikke gir støtte til selskaper som driver med eiendomsutleie og lar utleieleiligheter stå tomme, heller enn å leie ut til redusert pris.»

Postet:
2021-02-24 18:19:12