Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
@aahetr 2. «Stortinget ber regjeringen om å bruke Husleieloven § 4-6 om å fastsette maksimalsatser for bestemte leieforhold til 20 pst. reduksjon fra nivået 1. mars 2021, for utleieselskap og utleiere med over 2 sekundærboliger.»

Postet:
2021-02-24 18:19:50