Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Hva syns du om at de internasjonale selskapene med høyest omsetning snor seg unna å bidra til fellesskapet? 🤔 Mer om tallene: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/analyse-og-rapporter/analysenytt/multinasjonale-selskapers-tilstedevarelse-og-skatteproveny-til-norge/

Postet:
2021-01-19 12:03:05

Delt innhold:
Hva syns du om at de internasjonale selskapene med høyest omsetning snor seg unna å bidra til fellesskapet? 🤔 Mer om tallene: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/analyse-og-rapporter/analysenytt/multinasjonale-selskapers-tilstedevarelse-og-skatteproveny-til-norge/