Person / Aktør:
Lene Westgaard-Halle
Lene Westgaard-Halle
Parti: H

Innlegg:
@SandeOlav Gjennom økt vekst i ressursproduktiviteten, redusere sløsing, gjøre det dyrere å forurense (ref. Klimaplanen), bruke mindre naturressurser, mer effektive verdikjeder og bedre bruk av offentlige innkjøp for å skape markeder for grønne løsninger. For å nevne noe.

Postet:
2021-01-13 18:36:42