Person / Aktør:
Lars Haltbrekken
Lars Haltbrekken
Parti: SV

Innlegg:
@GauteEiterjord @TStorehaug @Stefanheggelund @jongdale @KetilKjenseth @AsmundAukrust @OleAnd @Uneaba Sv vil forby nedbygging av myr.   Vi vil ha et klimaregnskap for den enkelte vindkraftutbygging (og andre utbygginger) og vi mener at vite om konsekvensene for naturens egen karbonlagring når kraftutbygginger vurderes. Det gjelder både vind og vann.

Postet:
2020-11-22 10:22:49