Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Roy Steffensen
Stortingsrepresentant Roy Steffensen
Parti: FRP

Innlegg:
Hadde gruppemøte i formiddag, hvor eneste tema var langtidsplanen for Forsvar. Vi ga våre forhandlere fullmakt til å signere avtale med forusetning om at vi får på plass blant annet ny helikopterskavdron på Bardufoss, at vi deltar i det nye internasjonale forsvarsfondet EDF og at vi får flere folk i Forsvaret og økt kapasiteten på cyberforsvar. Den første langtidsplanen sendte vi i retur til regjeringen før sommeren. Vi mener fortsatt at denne planen ikke er så ambisiøs som den burde være, men vi har i forhandlinger med regjeringen klart å gjøre den bedre og ting går i riktig retning!

Postet:
2020-11-20 13:42:51

Delt innhold:
(+) Frp krever en ny helikopterskvadron på Bardufoss
– Det famøse vedtaket om å flytte Bell-helikoptrene var ei ulykke, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).