Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Roy Steffensen
Stortingsrepresentant Roy Steffensen
Parti: FRP

Innlegg:
Miljøpartiet de Grønne påstår at de er et blokkuavhengig sentrumsparti. Men er de det? Hos nettsiden «Holder de ord» kan vi se at i Stortinget stemmer MdG likt med Fremskrittspartiet i kun 16 % av sakene. Det er kanskje ikke så rart, all den tid MdG de siste årene kommet med en rekke forslag som handler om økte avgifter, forbud, påbud og reguleringer, som ikke samsvarer godt med vår politikk. MdG vil avvikle oljenæringen, stanse motorveiprosjekter, innføre 6-timers arbeidsdag, øke bensinprisen med 5 kr, og de mener det er et problem at det er blitt latterlig billig å fly, og vil derfor gjøre sydenturer for en vanlig familie ca 5000 kr dyrere. I tillegg ønsker de å ta inn 5000 kvoteflyktninger. Men det stopper ikke der. De har også foreslått å overføre 65-80 milliarder kr årlig fra oljefondet til FNs klimafond for å nå bærekraftsmålene, og de vil at skoleungdommer skal få gyldig fravær på fredager for å «streike» for klimaet. Kan ting begrunnes med klima/miljø finnes det ingen grenser for MdG hvilke direkte inngrep de vil gjøre, ei heller finnes det kritiske spørsmål om pengebruk så lenge det kalles klimatiltak. MdGs egne velgere har i undersøkelser vært tydelige på at de foretrekker et samarbeid med venstresiden, og når det kommer til praktisk politikk viser MdG at velgerne blir lyttet til. Gjennomgangen til «Holder de ord» viser at MdG stemmer likt med kommunistiske Rødt i 86 % av sakene, og nylig presenterte MdG sitt alternative statsbudsjett. Iveren til å kreve inn skatter og avgifter overgår til og med Rødt, for partiene vil øke skattene og avgiftene med henholdsvis 32,5 milliarder kr og 29,5 milliarder kr. Da er det ganske utrolig at man fortsatt påstår at man er et blokkuavhengig sentrumsparti, men like utrolig er det at journalister lar det passere uten kritiske bemerkninger. Ifølge snittet av meningsmålingene for oktober vil venstresiden kunne få flertall, men de er avhengige av støtte fra kommunistiske Rødt eller grønnrøde MdG. Norge fortjener bedre enn en ny regjering med disse som avgjørende vippeparti med en hånd på rattet, og selv om Senterpartiet sier at et forpliktende samarbeid med MdG ikke er aktuelt, så viser tallene hos «Holder de ord» at de to partiene allerede i dag stemmer likt i 66 % av sakene. Partiene har åpenbart mer til felles enn det Senterpartiet liker å gi uttrykk for. Miljøpartiet de Grønne har sagt at det eneste partiet de utelukker samarbeid med er Fremskrittspartiet. Det ser jeg på som et kvalitetstegn, men det betyr også at et stort Frp er garantisten for et regjeringsalternativ i 2021 uten innflytelse fra MdG

Postet:
2020-11-20 16:18:58

Delt innhold:
Miljøpartiet de Grønne påstår at de er et blokkuavhengig sentrumsparti. Men er de det? Hos nettsiden «Holder de ord» kan vi se at i Stortinget stemmer MdG likt med Fremskrittspartiet i kun 16 % av sakene. Det er kanskje ikke så rart, all den tid MdG de siste årene kommet med en rekke forslag som handler om økte avgifter, forbud, påbud og reguleringer, som ikke samsvarer godt med vår politikk. MdG vil avvikle oljenæringen, stanse motorveiprosjekter, innføre 6-timers arbeidsdag, øke bensinprisen med 5 kr, og de mener det er et problem at det er blitt latterlig billig å fly, og vil derfor gjøre sydenturer for en vanlig familie ca 5000 kr dyrere. I tillegg ønsker de å ta inn 5000 kvoteflyktninger. Men det stopper ikke der. De har også foreslått å overføre 65-80 milliarder kr årlig fra oljefondet til FNs klimafond for å nå bærekraftsmålene, og de vil at skoleungdommer skal få gyldig fravær på fredager for å «streike» for klimaet. Kan ting begrunnes med klima/miljø finnes det ingen grenser for MdG hvilke direkte inngrep de vil gjøre, ei heller finnes det kritiske spørsmål om pengebruk så lenge det kalles klimatiltak. MdGs egne velgere har i undersøkelser vært tydelige på at de foretrekker et samarbeid med venstresiden, og når det kommer til praktisk politikk viser MdG at velgerne blir lyttet til. Gjennomgangen til «Holder de ord» viser at MdG stemmer likt med kommunistiske Rødt i 86 % av sakene, og nylig presenterte MdG sitt alternative statsbudsjett. Iveren til å kreve inn skatter og avgifter overgår til og med Rødt, for partiene vil øke skattene og avgiftene med henholdsvis 32,5 milliarder kr og 29,5 milliarder kr. Da er det ganske utrolig at man fortsatt påstår at man er et blokkuavhengig sentrumsparti, men like utrolig er det at journalister lar det passere uten kritiske bemerkninger. Ifølge snittet av meningsmålingene for oktober vil venstresiden kunne få flertall, men de er avhengige av støtte fra kommunistiske Rødt eller grønnrøde MdG. Norge fortjener bedre enn en ny regjering med disse som avgjørende vippeparti med en hånd på rattet, og selv om Senterpartiet sier at et forpliktende samarbeid med MdG ikke er aktuelt, så viser tallene hos «Holder de ord» at de to partiene allerede i dag stemmer likt i 66 % av sakene. Partiene har åpenbart mer til felles enn det Senterpartiet liker å gi uttrykk for. Miljøpartiet de Grønne har sagt at det eneste partiet de utelukker samarbeid med er Fremskrittspartiet. Det ser jeg på som et kvalitetstegn, men det betyr også at et stort Frp er garantisten for et regjeringsalternativ i 2021 uten innflytelse fra MdG