Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@f_gregers Jeg bare hjelper henne å finne de rette ordene.

Postet:
2020-10-17 18:25:55