Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
@arnebred @SVparti Resirkulerer denne jeg. https://t.co/D6ce9A3Hqh

Postet:
2020-09-16 14:23:08

Delt innhold:
Var det ikke ondskap som skulle bekjempes?
I et land som år etter år er kåret til verdens beste land å bo i, er « godhet» blitt et skjellsord. Hvordan skjedde det? Ikke tilfeldig. Det er gjennomtenkt og kynisk og det brukes til å endre vår kultur og våre verdier. Det er ekstrem høyreideologi, der den som tenker fellesskap og humanisme, stemples som dum og skadelig og begreper som « effektiv pengebruk» skuler usosiale kutt og ansvarsfraskriving. Det Norge som jeg er stolt av å ha vokst opp har ført en bistands og flyktningpolitikk forankret i den