Person / Aktør:
Tuva Moflag
Tuva Moflag
Parti: AP

Innlegg:
Jeg har ett år igjen i helsekomiteen. Er det noe du tenker at jeg bør fokusere på? Pallisjon og rusreform går i komiteen og er allerede på agenda. På min shortlist: - de glemte kvinnesykdommene - føde- og barselomsorg - ME - legemidler (tilgang og prioritering) - digitalisering

Postet:
2020-09-16 08:20:59