Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Hva mener høyre skal foregå på sokkelen etter omstilling tro? Omstilling til hva? Kan vanskelig se for meg at det er havvind vi snakker om for det bør fortrinnsvis plasseres der det er hensiktsmessig og minst skadelig.

Postet:
2020-09-16 12:25:35