Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
@kjetilba Det viser at du ihvertfall anerkjenner at det er disse funnene som må tillegges vekt og at narrative du sprer ikke har grunn i fakta om asylsøkerne på Lesvos eller de enslige mindreårige som nå er flyttet til fastlandet.

Postet:
2020-09-15 20:08:34