Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Undersøkelser fra Danmark viser at fjerning av tilleggspoeng alene ikke løser frafallsproblematikken i høyere utdanning. En forventningsavklaring fra begge sider i tillegg til relevante karakterkrav er viktig! https://t.co/R1WlLvsAww

Postet:
2020-09-07 09:27:20

Delt innhold:
Tusenvis av studenter kom – men blir de værende?
20 til 30 prosent av de som begynner på studier slutter. Frafall koster. Her deler innleggsforfatteren sine erfaringer med danske tiltak mot frafall.